Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från juli, 2007

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

"Filioque"

  (Detta inlägg är något redigerat och tillagt i efterhand och har tidigare varit utlagt på bloggen  Behemot ) En klassisk konflikt mellan öst och väst utgör den kyrkliga "filioque"-striden, som ledde till kyrkoschizmen 1054 mellan de allmänna kyrkoorganisationer som kallas den "ortodoxa" (grekiska) och den "katolska" (latinska) - nära femhundra år innan reformationen på 1500-talet. Striden angick de föreställningar om tre-enigheten som utformades genom de s.k. allmänna kyrkomötena och en hel del andra möten, och handlade särskilt om den tredje personen i Gudomen - den Helige Ande - som "utgår"  (Joh. 15:26) från Gud. Men utgick han i själva verket från  både  Fadern och Sonen - eller bara ifrån Fadern?  Att den frågan har varit svår bär även dagsaktella informations-sajter på internet sitt vittnesbörd om. "Catholic Encyclopedia" ger denna version -  " Dogmat om det dubbla utgåendet av den Helige Ande från Fadern och Sonen som prin