Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från november, 2021

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Vladimir Rytzjkov: “Om ‘Memorial’ stängs går Ryssland från ett auktoritärt system till ett diktatoriskt ! ”

   “Memorial” är den mest irriterande organisationen   Enligt politikern Vladimir Ryzjkov, så pågår en all-omfattande kampanj i landet för att stänga alla institutioner, som bevarat en oberoende ställning.   Den 25:e November inledde Ryska Federationens Högsta Domstol en genomgång av Riksåklagarnas stämning av den internationella, historiska och på upplysning, välgörenhet och mänskliga rättigheter inriktade organisationen “ Memorial ” för att få denna likviderad. Enligt den ryske riksåklagaren Igor Krasnov har organisationen systematiskt överträtt lagen om utländska agenter. Vad som blir “Memorial’s” vidare öde, och vad detta betyder för ryska medborgare, berättar politikern, ledamoten för Moskvas stadsfullmäktige, Vladimir Ryzjkov:                                           "Memorial" - stämplades som främmande agent 2016, hotas nu av likvidation  -  Det var storheter som grundade “Memorial”. Michail Sergijevich Gorbatjev hjälpte till, även fast KGB motsatte sig det. Andrej D

Omprövning ?

Arne Imsen var även min församlingsherde i Stockholm, Sverige under nära 19 år, mellan 1980 till 1999, då han avsomnade.  Torbjörn Aronsons bok " Maranata - väckelse och samhällsförändring " hamnade i mina händer under dagarna i Kåfalla . Efter att ha läst igenom boken är jag  1) dels positivt överraskad av hur väl författaren har förstått vissa utryck för maranataväckelsen under Arne Imsens ledarskap.  Framsidan av boken "Maranata"  - skriven av Torbjörn Aronson 2) Dels är jag missnöjd, ja, med min egen bristande erfarenhet och insikt, om inte annat. Det är klart att det skedde väsentliga ting under 60-talet, då jag inte var med, och under 70-talet då jag heller inte var med i Maranata, men kom till tro medan jag gjorde min värnplikt i Luleå (1973 - 1974). Jesusfolket gjorde sig gällande, och de predikade i kyrkorna i Luleå.  3) Dels finner jag verkligen brister i författarens framställning, när det gäller saker som jag känner till .  Jag får kanske anledning att