Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Omprövning ?

Arne Imsen var även min församlingsherde i Stockholm, Sverige under nära 19 år, mellan 1980 till 1999, då han avsomnade. 

Torbjörn Aronsons bok "Maranata - väckelse och samhällsförändring" hamnade i mina händer under dagarna i Kåfalla. Efter att ha läst igenom boken är jag

 1) dels positivt överraskad av hur väl författaren har förstått vissa utryck för maranataväckelsen under Arne Imsens ledarskap. 

Framsidan av boken "Maranata"  -
skriven av Torbjörn Aronson

2) Dels är jag missnöjd, ja, med min egen bristande erfarenhet och insikt, om inte annat. Det är klart att det skedde väsentliga ting under 60-talet, då jag inte var med, och under 70-talet då jag heller inte var med i Maranata, men kom till tro medan jag gjorde min värnplikt i Luleå (1973 - 1974). Jesusfolket gjorde sig gällande, och de predikade i kyrkorna i Luleå. 

3) Dels finner jag verkligen brister i författarens framställning, när det gäller saker som jag känner till . 

Jag får kanske anledning att återkomma till det. Men helt kort: I inledningen till boken skriver Aronson:"I min bok Guds eld över Sverige: Svensk väckelsehistoria efter 1945 ... ingår ett kapitel om Maranata. Detta har fördjupats och utökats och nu till slut blivit en egen bok". 

Här måste det vara något som inte stämmer ! 

Maranata-kapitlet i "Guds eld över Sverige.." (Livets Ords förlag 1995, ny upplaga 2005) skiljer sig  från boken "Maranata" som natt från dag och kan knappast bjuda på några principiella förutsättningar till en bok av denna karaktär. Boken "Maranata" av  Livets Ord-propagandisten Torbjörn Aronson är snarare en slags omprövning och - vem vet ? - kanske en riktig omvärdering. 

 Det var nämligen inte bara uppgifter om Arne Imsen's födelseår som hade korrigerats i den (från "1933" till det riktigare - 1930). 

 

Världen Idag, Dagen (Dagen-artikeln bakom betalspärr)

Bloggat: 1


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s