Fortsätt till huvudinnehåll

Omprövning ?

Arne Imsen var även min församlingsherde i Stockholm, Sverige under nära 19 år, mellan 1980 till 1999, då han avsomnade. 

Torbjörn Aronsons bok "Maranata - väckelse och samhällsförändring" hamnade i mina händer under dagarna i Kåfalla. Efter att ha läst igenom boken är jag

 1) dels positivt överraskad av hur väl författaren har förstått vissa utryck för maranataväckelsen under Arne Imsens ledarskap. 

Framsidan av boken "Maranata"  -
skriven av Torbjörn Aronson

2) Dels är jag missnöjd, ja, med min egen bristande erfarenhet och insikt, om inte annat. Det är klart att det skedde väsentliga ting under 60-talet, då jag inte var med, och under 70-talet då jag heller inte var med i Maranata, men kom till tro medan jag gjorde min värnplikt i Luleå (1973 - 1974). Jesusfolket gjorde sig gällande, och de predikade i kyrkorna i Luleå. 

3) Dels finner jag verkligen brister i författarens framställning, när det gäller saker som jag känner till . 

Jag får kanske anledning att återkomma till det. Men helt kort: I inledningen till boken skriver Aronson:"I min bok Guds eld över Sverige: Svensk väckelsehistoria efter 1945 ... ingår ett kapitel om Maranata. Detta har fördjupats och utökats och nu till slut blivit en egen bok". 

Här måste det vara något som inte stämmer ! 

Maranata-kapitlet i "Guds eld över Sverige.." (Livets Ords förlag 1995, ny upplaga 2005) skiljer sig  från boken "Maranata" som natt från dag och kan knappast bjuda på några principiella förutsättningar till en bok av denna karaktär. Boken "Maranata" av  Livets Ord-propagandisten Torbjörn Aronson är snarare en slags omprövning och - vem vet ? - kanske en riktig omvärdering. 

 Det var nämligen inte bara uppgifter om Arne Imsen's födelseår som hade korrigerats i den (från "1933" till det riktigare - 1930). 

 

Världen Idag, Dagen (Dagen-artikeln bakom betalspärr)

Bloggat: 1


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

"Mariupol - hela Ukrainas smärta"

  Jag har varit där tre gånger. I Mariupol. Men det var runt tjugo år sedan. Jag har ljusa minnen från de besöken... - (Nedan - utdrag från en artikel i Unian från igår - 15/3 . I artikeln talas inte om ryssar, utan om rasjister . Det låter som en blandning av det amerikanska sättet att säga "Ryssland" på - "Rasja" -  och "rasist" ..  ) I Ryssland, som är besatt av att vinna , vill man ofta påminna om den fasansfulla fascismen för åttio år sedan. Men nu utförs analoga brott genom de för närvarande största förbrytarna i världen - rasjisterna. De ödelägger Mariupol i Ukraina och jämnar det med marken, efter att förut ha övat sig i Groznij och Aleppo.   Mariupol gav inte upp 2014 och det ger inte upp nu. Från första dagen av den storskaliga invasionen har putinterroristerna inte upphört att försöka erövra staden, som utgör en av nyckelorterna för landvägskorridoren till Krim. Men det faktum att de lokala invånarna inte mötte “befriarna” med blommor och triko

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s

KG Hammar drar blankt mot patriark Kirill

Nu prövas andarna. Flera kyrkoledare har vänt sig till den ryska kyrkans patriark, efter att Putin inledde invasionen av Ukraina i Februari. Så också ärkebiskop emeritus KG Hammar från Sverige. Hela hans brev till patriarken ligger framme på kristna, ryska hemsidor som t.ex.  " Basnitsa ": Ärkebiskop emeritus KG Hammar till patriark Kirill   Jag vänder mig direkt till ledaren för en av de största kyrkorna i världen: patriarken över Moskva och hela Rus - Kirill. Till er vänder man sig med orden “Ers helighet”. Men vad finns det för heligt i att förråda sin Herre, Jesus från Nasaret, som trädde upp mot det romerska imperiet, och som gav sitt liv för den tro han bekände ? Vad finns det för heligt i att göra vänskapen med maktens högsta representant viktigare än uppgiften att utforma Kristi efterföljelse för mer än 100 miljoner troende i Ryssland ? Hur kan man så underkasta sig makten ? Och sluta ögonen inför alla människor som har blivit dödade och stympade, inför miljoner som h