Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från maj, 2018

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Jesus-bilder i kollision

   Efter att Donald Trump flyttade den amerikanska ambassaden i Israel , har en djup klyfta visat sig - inte minst bland amerikanska kristna, hur Jesus Kristus överhuvudtaget ska uppfattas. Och är inte det en allvarlig fråga ? I ändens tid ska det, enligt Herrens apostlar och profeter, komma att bli en stor strid i världen om vem som överhuvudtaget är Messias och Guds Son. Jag tar med ett par utdrag från artiklar där kritiska röster mot president Donald Trump och hans evangelikala stödtrupp kommer til tals. Det betyder inte att jag i allt sympatiserar med de kritiska rösterna, men tycker i visst avséende att deras frågor är berättigade.   Vilken Jesus är det vi räknar med när vi utför vårt uppdrag som kristna, är det maktpositionernas Jesus, eller den Jesus som står på de fattigas och utblottades sida ? Från en artikel i The Guardian:     Då han bad i samband med invigningen av den amerikanska ambassaden i Jerusalem förra veckan - en bön som frambars mot bakgrund av våldet i Ga

Profetens Sakarja's råd ?

Hys inga föreställningar,   tro inget, säg absolut inget,   tänk inte en tanke      - om Jerusalem ! - Försök inte lyfta Jerusalem !                                           (Sak. 12:3) Aftonbladet , CNN , Svt , Jerusalem Post Läs även andra bloggares åsikter om Jerusalem , Bibeln

Frihet mot frihet ?

Samma dag som det genomfördes omfattande demonstrationer mot Putin i många städer i Ryssland - den 5:e Maj - höll också patriark Kirill en predikan i Butovo i Moskva , till minne av de troende som led förföljelse under sovjettiden.    Från lördagens demonstrationer, under mottot  "Putin är inte tsar för oss"   En skribent i " Nezavisimaja Gazeta " gör en obekväm reflexion: Patriark Kirill erkänner ett slags frihet , och det är frihet för kyrkan - Andrej Melnikov Den Ryska ortodoxa kyrkans överhuvud predikade om att göra motstånd mot överheten samma dag som Navalny's aktion genomfördes Moskvas och hela Rus' patriark Kirill förklarade, att om någon, håller den Ryska ortodoxa kyrkan (Rok) den äkta friheten för stt vara värd att försvaras. Den 5:e maj 2018, i kontexten av att komma ihåg de troende som led förföljelse under sovjettiden, höll Rok's överhuvud en predikan i Butovo i Moskva. Patriarken inledde med att citera från Johannes-evangeliet