Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Frihet mot frihet ?

Samma dag som det genomfördes omfattande demonstrationer mot Putin i många städer i Ryssland - den 5:e Maj - höll också patriark Kirill en predikan i Butovo i Moskva , till minne av de troende som led förföljelse under sovjettiden. 
 
Från lördagens demonstrationer, under mottot 
"Putin är inte tsar för oss"

  En skribent i "Nezavisimaja Gazeta" gör en obekväm reflexion:


Patriark Kirill erkänner ett slags frihet , och det är frihet för kyrkan
- Andrej Melnikov

Den Ryska ortodoxa kyrkans överhuvud predikade om att göra motstånd mot överheten samma dag som Navalny's aktion genomfördes

Moskvas och hela Rus' patriark Kirill förklarade, att om någon, håller den Ryska ortodoxa kyrkan (Rok) den äkta friheten för stt vara värd att försvaras. Den 5:e maj 2018, i kontexten av att komma ihåg de troende som led förföljelse under sovjettiden, höll Rok's överhuvud en predikan i Butovo i Moskva.
Patriarken inledde med att citera från Johannes-evangeliet, där det talas om att sanningen gör fri ”vad består då deras frihet i ?” , ställde Kirill frågan retoriskt, ”deras frihet bestod i att de visade sig vara starkare än makten , starkare än undertryckandets maskineri. De människor, som de förhörde, torterade och till slut arkebuserade , hade större makt än de. Man kunde beröva dem deras rörelsefrihet, men inte deras tankefrihet, deras religionsfrihet eller deras verkligt fria val”.
Men man ska inte tro, att patriarken har en gränslöst frihetsälskande ande. Liksom många gånger tidigare, förtydligade han med att säga, att kyrkan förstår med frihet endast friheten att bekänna Kristus. Bara vid sådana tillfällen, då staten med sina repressiva organ vänder sig mot kyrkan och ortodoxin, kan man tala om ett motstånd mot despotism som får Rok's patriarks godkännande.


Det är utan tvivel så, att predikotexten förbereddes på förhand, och i huvudsak lämnade den inte mönstret från mångåriga shabloner, men denna majdag komplicerade själva verkligheten patriarkens ord, på ett sätt som nog inte var önskvärt för de kyrkliga. I olika städer i Ryssland genomfördes möten som inte hade myndigheternas medgivande, och de skingrades brutalt av ordningsmakten. Dessutom, bland dem som spöade upp demonstranter på Tver-gatan i Moskva syntes de, som var klädda i kosack-uniformer och hade ortodoxa symboler på sina kläder.


Då han kommenterade ett foto av kosacker på Ilja Varlamov's blogg, skrev ärkediakonen Andrej Kurajev: ”Är inte detta dagens botten-notering: ortodoxa moskvakosacker med ikoner på ryggen misshandlar fredliga demonstranter i centrala Moskva !?”. Och detta var vad den tidigare ansvarige utgivaren för den kyrkliga publikationen ”Moskvapatriarkatets Journal”, Sergej Chapnin, skrev på sociala media med anledning av lördagens händelser på Tver-gatan: ”Det är inte i år som Rok's 'mission' bland Omon-soldater tog sin början. I Moskva har det byggts en ny kyrka bara för dem, det finns en söndags-skola för vuxna och även en nykterhets-klubb. I S:t Petersburg har Omon-killarna också ett kapell. På foton från skingrandet av mötet den 5:e maj ser vi förmodligen också stadiga gudstjänsts-besökare. I Moskva-kyrkan officierar, predikar och sörjer en präst med värdigt utséende för Omon-killarna – Vladimir Fedorov. Hur sov han den natt som var ? Idag (6:e Maj ) kl. 09:00 håller han i liturgien. Hur många Omon-män kommer idag att instämma i trosbekännelsen och gå till Nattvarden ? Jag tvivlar inte på att deras bekännelse är formell, och tror inte att någon ångrar det 'oproportionella våld' som användes mot barn och unga. Det finns säkert inte skuggan av ett tvivel att allt gick till som det 'borde' och att Omon-soldaterna 'bara lydde order'. Det är klart att alla släpps fram till nattvards-bordet. Inga tankar kolliderar i huvudet på officianten, om att den-och-den efter gårdagen inte borde få deltaga, åtminstone denna söndag, som en varning. Men under sin predikan talade prästen några ord som passade för denna helg, om det levande vattnet och den samaritiska kvinnan. Omon-männen gjorde fromt korstecknet och uttryckte rörelse. Men vem behöver en sådan kyrka? ”


Patriarken i Butovo - frambär ett kluvet budskap, enligt vad
reportern för "Nezavisimaja Gazeta" tycker

Det originella svaret på denna fråga, som kanske många troende ställde sig, finns i patriarkens predikan i Butovo. Han skilde mellan ”äkta” och ”falsk” frihet: ”Budskapet om den äkta friheten utgör ett av de viktigaste budskap som Kristi kyrka förkunnar för världen. Men hur långt befinner sig inte detta budskap från mängden av tolkningar av friheten, som mänskligheten har stött på under de gångna två tusen åren ! Hur ofta har inte kampen för en falsk frihet beledsagats av förskräckliga förbrytelser, av vilket ett blev Butovo (platsen där patriarken höll sin predikan var just en plats för mass-arkebuseringar under sovjettiden) ? Hur oändligt långt är inte den äkta frihetens ideal ifrån den, som blott blir en politisk fetisch, ett slagord, ett medel att tvinga andra människor under sig !?”

Man kan föreställa sig, att patriarken anspelar på de revolutionära händelserna under det 20:e århundradet, vilka blev en orsak till förföljelse mot kyrkans präster. Vi vill dock påminna om kosack-vakternas roll i kampen mot dagens revolutionärer och mot ett folk som reser sig.
Av patriarkens ord kan man draga slutsatsen, att i de fall då strävandet efter frihet inte innebär någon nytta för kyrkan, då är det en verksamhet som måste avbrytas. En stat som ger sitt stöd åt prästerskapets makt och välmåga, kommer aldrig att sakna detta prästerskaps stöd. Ja, så kan man fatta patriarkens ord ..
- - -

  Ja, hur ska vi förstå friheten ?


Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s