Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från februari, 2013

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Nordkoreas kärnvapen ..

I ngenting ser ut att kunna ena världens regeringar för närvarande, så som Nordkoreas kärnvapen.    Media har rapporterat om världsvida protester från officiellt håll. SR , Hbl , Unt  , NyTeknik    Ryskspråkiga " День  X " gav av den anledningen en viss överblick över världens kärnvapenarsenal, och dess historia: "...     Medlemmarna i kärnvapenklubben        Den äldste medlemmen i klubben är USA. USA blev 'grundare' av den icke-officiella gruppen efter hemliga prov i Nevada-öknen, intill Alamo, 1945. Samma år demonstrerade USA:s luftvapen atomvapnets kraft inför hela världen, genom att fälla bomberna över de japanska städerna Hiroschima och Nagasaki.   Den andra stormakten i atomklubben var SSSR. År 1949 genomfördes de första kärnvapenproven på området nedanför Semipalatinsk. År 1953 stärkte SSSR sin ställning i klubben genom att utföra de första termonukleära (vätebombs -) proven i världen. År 1952 ingick Storbritannien i stormakternas atomklubb. F

"Ett svenskt scenario" ..

D en ryske experten som kommenterade meteoriten i Tjeljabinsk för " Izvestija " hade inte helt fel. Det föll trots allt vissa fragmen t i trakterna.      Han hade tidigare sagt att all ödeläggelse var endast ett resultat av tryckvågen.   Tjeljabinsk - som även Ulf Ekman  twittrad e om   Vad ska man säga om de "ryska experter" som diskuterar Livets Ord på ryska webben?            I samband med händelserna runt Leonid Padun i Donetsk dras liknande saker fram, som har skett där - denna gång i Ryssland. Det är iallafall vad   b , d och c menar, tre personer som är överens om huvudsakerna i Tjeljabinsk -          men här gäller det Livets Ord ! (nedan - taget från debattforumet Invictory )    b     2013 02 14     För ungefär en vecka sedan skrev ,på min begäran, en bekant pastor från RosChVE (en officiellt registrerad pingströrelse i Ryssland) om hur den norske pastorn (Mats Ola Ishoel) avsatte föreståndaren för en församling i Tjeljabinsk. Här

Att surfa på hatet

J ag tittade på debatten om näthatet , och undrade:      -  varför reagerar folk på webben ibland som andra gör när de har druckit för mycket brännvin? Då kan orden och gesterna plötsligt bli väldigt hotfulla, och språket blir grovt. Risken är ju den, att man förlorar omdömet när man är alltför påstruken,  och så sitter smockan där!     Botemedel är antingen återhållsamhet eller total avhållsamhet .                Men så insåg jag att nätet som sådant kan verka som ett berusningsmedel! Saker och ting som var väldigt avlägsna kommer plötsligt mycket nära. Och tvärtom. Är det inte det som kallas för att ragla? Det kan vara värt att titta på ett bibelord: “ Var är ve, var är jämmer? Var äro trätor, var är klagan? Var äro sår utan sak? Var äro ögon höljda i dunkel? Jo, där man länge sitter kvar vid vinet, där man samlas för att pröva kryddade drycker. Så se då icke på vinet, att det är så rött, att det giver sådan glans i bägaren, och att det så lätt rinner ned.På s

Latinska ord

P åven -  de latinska ordens vulkan - tillkännager att han ska avgå.    Ödesdigert.     Historiens vingslag gör sig gällande. Påven tillkännagav om sin avgång samma dag som  blixten slog  ned i S:t Peters-katedralen    Det har tydligen inte skett på nära 600 år att en påve har avgått enligt egen önskan, om det nu är det. Media världen över påminner idag om påven Grigorius XII som på 1400-talet beslöt att avgå.  DN , DN , SvD , Dagen , New York Times , BBC , Deutche Welle , Le Monde , Le Figaro , Corriere Della Sera , Lenta.ru , m.fl.  Enligt en katolsk källa på webben skedde det den 4 juli 1415.   Det skedde alltså två dagar innan Johan Hus brändes på bål - o ckså ett ödesdatum för en krisande kyrka.    Vad ska ske nu? Bloggat: 1 , 2 , 3 "Sub Umbra"- tidigare poster om påven  Benedikt's  böcker "Jesus från Nasaret": 1 , 2 x

Livets Ord's taktik i öst - söndra och härska !?

/ Publikationen “ Religija v Ukraine ” presenteras som ”Nyheter från Ukrainas religiösa liv. Publikationer, kommentarer, analys av fakta, händelser och fenomen, som äger rum i den interkonfessionella kontexten."/        I en lång artikel som lades ut på webben igår, försöker författaren – Jan Skvortsov - analysera den uppkomna situationen med “Livets Ord” i Ukraina. Han tycks vilja visa på hur “ svenskarna ” i avsaknad av bibliska skäl till att få bort Padun, gör allt de kan för att hitta orsaker att underbygga de verkliga skälen, som de inte gärna för fram: han har i deras ögon varit för ineffektiv, och han står i vägen för "Uppsala's" avsikter att själv styra arbetet på platsen, och att överhuvudtaget styra allt och alla – först och främst allt det som hör samman med den internationella livetsord-rörelsen. Nedan,  n ågra utdrag ur artikeln . S e h är vad som ligger öppet framme för debatt i den ryskspråkiga världen :  Konflikten i Donetsk och pr