Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från augusti, 2011

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Inga synnerliga skäl?

Skolan har brister.   Hemundervisning praktiseras.    Men så stora brister som den nya lagen om hemundervisning har, är det nog svårt att finna. När jag läser om  personer i  Domsjö som har ansökt om att få bedriva hemundervisning, och inte fått,  syns detta ovanligt tydligt: “Dåvarande ordförande för utbildningsnämnden, Berndt Nygårds (S): - I den nya skollagen som står det klart och tydligt att det krävs synnerliga skäl för hemundervisning, vilket är lika med - nästan aldrig…. …..Nuvarande nämndordförande Anki Rooslien (S): – Lagen är väldigt tydlig och det vore fel av oss att bevilja hemundervisning. Hon hänvisar till den skärpning av lagen som trädde i kraft från och med läsåret 2011/12. Nu krävs ‘synnerliga skäl’ för att få tillstånd till hemundervisning. Vare sig ‘religiösa eller filosofiska skäl’ tillåts.”   Vare sig filosofien eller religionen erbjuder alltså några synnerliga skäl i det samtida Europa? Är inte det bedrövligt! Men tänk om någon har en filosofisk öv

Jesus oskyldig?

Mijailovic  korrigerar sina påståenden “.. att ..ha dödat Anna Lindh på order av Jesus.”  Sydsvenskan – jan – 2004  ( Se även SR –länk från jan - 04) . - - - - Pontius Pilatus - det var han som en gång sa om Jesus: "Jag finner inget ont hos denne man" -   Expressen , SvD , DN Andra bloggar om: mordet på Anna Lindh

Orkan med motsägelsefullt namn

  Ordet “Irene” – från grekiskans εἰρήνη /“Eirene”, betyder “frid”. Och det har tydligen djupa rötter bland de europeiska språken.  - - Mörka skyar över fyren vid Montauk - (foto USA Today)  - -      Det är inte särskilt svåröversatt till svenska, men i ryska media, som utan svårighet borde kunna koppla till den gamla, ryska versionen av detta namn : Ирина/“Irina”, har man begripligt nog inte gärna velat göra orkanen till en ryska, utan laborerar med olika anglicismer, som “ Irän ” eller “ Airin ”- "Ирэн", "Айрин".    Men vi skäms inte.    DN , Aftonbladet Andra bloggar om: Irene

En hjälte har avslutat sina dagar

   Olika uppgifter i ryska, web-baserade media  – se t.ex. länken här –   ger vid handen att biskop Ivan Fedotov, som var en av de oregistrerade pingstvännernas ledare i Sovjet i många år, har gått hem till Gud. Han avled den 18:e augusti.  Han lär ha varit med om en hel del, både ont och gott, under sitt långa liv. En del av det har skildrats av Ludmilla Sjokova i hennes bok  “18 let Gulaga ” (=18 år i Gulag ) .    Boken om Ivan Fedotov – i en utgåva från 1992                                                               Enligt en annan, ännu  kortare,  biografi, som smugglades ut från Sovjet i samband med att Fedotov's  sista, femåriga lägervistelse stod för dörren 1981, var han född 1929, och lär ha blivit närmare 82 år.     Här ett litet stycke ur det sjätte kapitlet ur “18 let Gulaga” , med rubriken “Gud låter icke gäcka sig”, som beskriver en händelse från en rättegång mot Fedotov och fem andra i början av 1960-talet: “ Den 12/4 1960 lyftes rymdfarkosten

Demiurgen träder fram

“- Jag är ingen demiurg”, säger Grigorij Javlinskij. “Jag kan inte förändra verkligheten. Jag kan bara deltaga i den.” Det var tjugo år sedan kuppen mot Gorbatjov ägde rum, och Sovjetunionen formellt upplöstes, och Estland och andra tidigare sovjetrepubliker till slut blev självständiga.. Radio Svoboda sänder f.n. intervjuer med några personer som råkade få det politiska ansvaret i Ryssland, som jag litet förstrött har lyssnat till. Ämnet är “ Za chto borolis - Vad kämpade de för?” Programmet presenteras med bland annat dessa ord: “Ärligt folk. Professionella. Inte nedsölade av korruptions-skandaler och billiga, kremlnära intriger. “   Ludmilla Telen – Radio Svoboda –        En av programledarna – Ludmilla Telen – utvecklade dessa förhoppningar: “ Det är viktigt – jag hoppas verkligen på ett medmänskligt samtal. Inte om den för folket ofördelaktiga regimen, förutbestämd som den var genom sekler av rysk historia, eller om ett olyckligt folk i ett otäckt klimat, utan framför

“Excellensen Sten Andersson gjorde inget excellent uttalande”

- sade Andres Küng på ett måndagsmöte, den 7:e januari 1991. Jag råkade vara där  Det var ganska osäkra tider. Andres Küng uttryckte då farhågor om en “tredje ockupation av Baltikum”. Hur skulle det gå med hela självständighets-processen i Baltikum?  Perspektiv på den frågan kan man kanske få genom ett “80:e måndagsmöte” idag, måndagen  15/8 på Norrmalmstorg, enligt informationer på regeringens hemsida .  - -  Andres Küng – vad Wikipedia inte informerar om är att han emellanåt skrev ganska intressanta artiklar för tidningen Dagen – inte minst under de avgörande åren för frihetskampen,  i slutet av 1980-talet och början av 90-talet. Står sig Andres Küng’s bedömning? Det var när presshuset i Riga den andra januari 1991 hade blivit ockuperat av fallskärmsjägare från det sovjetiska inrikesministeriet , som Sten Andersson - Sveriges dåvarande utrikesminister - sa att han tyckte att det var “inget viktigt” att protestera mot detta.   DN , SvD Andra bloggar om: Baltikum