Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Demiurgen träder fram

“- Jag är ingen demiurg”, säger Grigorij Javlinskij. “Jag kan inte förändra verkligheten. Jag kan bara deltaga i den.”

Det var tjugo år sedan kuppen mot Gorbatjov ägde rum, och Sovjetunionen formellt upplöstes, och Estland och andra tidigare sovjetrepubliker till slut blev självständiga.. Radio Svoboda sänder f.n. intervjuer med några personer som råkade få det politiska ansvaret i Ryssland, som jag litet förstrött har lyssnat till. Ämnet är “Za chto borolis - Vad kämpade de för?” Programmet presenteras med bland annat dessa ord: “Ärligt folk. Professionella. Inte nedsölade av korruptions-skandaler och billiga, kremlnära intriger. “  
Ludmilla Telen
Ludmilla Telen – Radio Svoboda – 
      En av programledarna – Ludmilla Telen – utvecklade dessa förhoppningar: “ Det är viktigt – jag hoppas verkligen på ett medmänskligt samtal. Inte om den för folket ofördelaktiga regimen, förutbestämd som den var genom sekler av rysk historia, eller om ett olyckligt folk i ett otäckt klimat, utan framför allt : om våra misstag, om vår skuld och våra förvillelser. Om den egna delen av ansvaret för oktober – 93, för valen -96, för Tjetjenien-krigen, för devalveringen som kastade en del ner i fattigdom och gjorde dollar-miljonärer av andra..” 
- - 
Kan det vara möjligt att så fromma förhoppningar infrias? 

  Bland dem som har blivit intervjuade finner jag alltså , förutom ett antal individer som satt i Gajdars respektive Tjernomyrdin’s regeringar, Grigorij Javlinskij, som grundade partiet “Jabloko”. Jag får genom honom höra , bland annat,  en kort redogörelse för det post-kommunistiska Rysslands första årtionde – hela historien liksom i ett nötskal:

“- Gorbatjov utförde bara en enda sak - han tillät folk att säga vad de tyckte. Allt annat utgjorde påföljder. Det var helt och hållet påföljder, något mer behövde inte han göra. Men just i detta låg själva den historiska processen. Och Gorbatjov gjorde verkligen detta. Och sedan började händelserna själva att utvecklas Det visade sig att han själv och alla de som samtidigt med honom var i maktställning var inställda på att bevara saker och ting som de var, och så röra sig framåt. Denna 'demokratisering av den sovjetiska strukturen', ledde oåterkalleligen till sådana händelser som kuppen mot Gorbatjov i augusti 1991. Därför att man försökte förena två oförenliga ting: den sovjetiska strukturen går nämligen  inte att demokratisera. Försöken att göra detta förde absolut till vad vi fick se, det var orsaken till att kuppen ägde rum. Allt som sedan skedde ledde till att 

1992 -  blev det hyperinflation i Ryssland. 600 %! Och detta ledde till reformer som i sak handlade om konfiskation.
1993 – efter  de reformerna, då de tog allt till sista snörstumpen, kom det helt naturligt en protest. Det utmynnade i blodsutgjutelse. Då vita huset i Moskva beskjöts.
1994 - började kriget i Tjetjenien.
1995 - började den kriminella beskattningen som fördelade egendomar inom en snäv krets personer - detta på ett bedrägligt vis.
1996 - blev valen faktiskt omintetgjorda, de förfalskades i stor omfattning, och då lades i allt väsentligt grunden till det system för val som vi har idag.
1997 - byggdes den högsta finans-pyramiden i Rysslands historia.
1998 – föll den pyramiden ihop, och det medförde  ett underskott, på ett sådant vis att de som stod makten nära gjordes rika i väsentlig omfattning, men den stora majoriteten av företagare trampades helt enkelt ned.
1999 - skedde sprängningen av bostadshus i Moskva. Sedan kom kriget. Sedan sade man att den ryska armén återföddes i Tjetjenien. Och den som inte höll med om det blev en förrädare. Efter det kom 'den nya makten', i form av en efterträdare till Jeltsin och det slags liv som vi har idag. Det folk har kommit ihåg, det är dessa händelser. Och frågorna om varför vi har hamnat här eller varför vi inte har hamnat någonstans är meningslösa. Här är alla de händelser som ledde till att vi hamnade här. 

      Var och en av dessa händelser har sin upphovsman. Och det finns dem som är direkt delaktiga, och dem vet själva  mycket väl om det. Som tur är har det inte gått hundra år, så att allt redan är bortglömt. Eller det kanske inte är någon 'tur'? Jag vet inte. Allt är iallafall , än så länge, väl känt – “
 
Andra bloggar om:

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s