Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från april, 2020

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Tegnellologi ..

    Ännu i slutet av Januari var covid-19 ett virus som härjade borta i Kina. I slutet av Februari hade det kommit till Europa, till Italien först, och började snabbt att spridas mellan länderna på denna kontinent. I Mars hade det kommit till Sverige, redan innan halva månaden hade gått.  Nu i April är varje dag som går präglad av vånda inför morgondagen. Världen har liksom blivit bakbunden   CNN försöker idag fånga in stämningen bland några av världens ledande: " Från Israel till Italien, från Hongkong till Spanien och Frankrike och till mönstereleven Nya Zeeland, filar regeringar på planer för att lätta på nedstängningarna. Men som en reflex av de ledandes dilemma avvisade Storbritanniens återvändande premiärminister Boris Johnson sina konservativa partikolleger då han uppmanade till att få ett slut på nedstängningen genom att utnyttja det politiska kapital han vunnit genom sin egen tuffa kamp med covid -19. Förbundskansler Angela Merkel, mer betänksam än någonsin

Anden och teknologin -

 Hur förbereder kyrkliga auktoriteter påskfirande i virus - och karantän-tider  ? Bara en glimt från den katolska respektive ortodoxa världen ger vissa föreställningar som eventuellt är representativa.    Prefekten för prästkongregationen i Vatikanen - Stella - sa i en intervju för "Nyheter från Vatikanen" den 17 Mars, att  medan den pågående nedstängningen i Italien kommer att hålla tusentals borta från påskfirandet i Rom, så finns det " idag  fortfarande möjlighet att förvandla denna tragedi till ett tillfälle för tron "   Prefekten ger därvid uttryck för ett visst förtroende för den Helige Ande: " Jag tror att teknologin idag låter oss verkligen leva i en gemenskap som verkar virtuell. Men i själva verket är den inte  bara virtuell , därför att jag tror att den Helige Ande kan ta sig igenom dessa nya fenomen i dagens värld  och tala till hjärtan, tala till samveten, tala till små och tala till stora ", sa han.     I den ryska, ortodoxa världen är fråg