Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Anden och teknologin -

 Hur förbereder kyrkliga auktoriteter påskfirande i virus - och karantän-tider  ?

Bara en glimt från den katolska respektive ortodoxa världen ger vissa föreställningar som eventuellt är representativa.

   Prefekten för prästkongregationen i Vatikanen - Stella - sa i en intervju för "Nyheter från Vatikanen" den 17 Mars, att 
medan den pågående nedstängningen i Italien kommer att hålla tusentals borta från påskfirandet i Rom, så finns det "idag 
fortfarande möjlighet att förvandla denna tragedi till ett tillfälle för tron"

  Prefekten ger därvid uttryck för ett visst förtroende för den Helige Ande:
"Jag tror att teknologin idag låter oss verkligen leva i en gemenskap som verkar virtuell. Men i själva verket är den inte 
bara virtuell , därför att jag tror att den Helige Ande kan ta sig igenom dessa nya fenomen i dagens värld  och tala till
hjärtan, tala till samveten, tala till små och tala till stora", sa han. 


  
I den ryska, ortodoxa världen är frågan litet mer bekymmersam, kanske därför att just påsken är den verkligt stora högtiden där. 
 I en intervju för "Ria Novosti" svarar ingen mindre än medlemmen av "arbetsgruppen för att samordna de kyrkliga institutionernas under
tiden för coronavirus-infektionens spridning, ordföranden för Synodala avdelningen för Inbördes samverkan mellan Kyrka och Samhälle och Media"
 - V.R. Legoida, på frågorna

.. - hur förhåller sig Kyrkan till de nya åtgärderna mot coronavirusets spridning  - till att tiden för arbetets avstannande
  förlängs till den 30:e April och till kravet på medborgarna att hålla sig hemma.
Nu är det väl förenat med bötesstraff att gå till kyrkan ? 
- Kyrkan förhåller sig förstående till åtgärderna för att bekämpa coronaviruset , eftersom dessa i väsentligt avséende minskar 
risken att människor insjuknar .

Men riktigt så enkelt är det inte.
 Ordförande Legoida räknar inte med några kyrkobesökare, men hoppas att prästerna ska kunna röra sig så fritt som möjligt
mellan sina hem och kyrkan, och även besöka de ortodoxa som vill fira nattvarden i hemmet,
då de nu inte kan gå till kyrkan.

"Nattvarden kan inte förläggas till Internet", säger Legoida. "Påsk har firats under tider  då det har varit pest, krig och andra
olyckor, och vi kommer att fira den också nu... Kristna har firat påsk också under tider då de har kunnat bli överlämnade åt döden varje dag".
    Underförstått förföljelsetider.

   Men teknologin tas till vara också bland de rysk-ortodoxa:"Vi understödjer på allt vis live-sändningar och har även öppnat
särskilda grupper i sociala media där församlingsbor kan ställa frågor till prästerna"


x


Vi i Maranata - inga kyrkliga auktoriteter - vill dock inte försumma att bära fram budskapet om 
  Jesu uppståndelse - "enligt skrifterna" 1 Kor . 15: 3-4 - även i  påsktid, .
Var uppmärksam på vår hemsida:  maranata.se - om teknologin fungerar (Påskhelgens möten finns nu på Youtube:
Fredag 18:00 - här , Lördag 18:00 - här, och Söndag 18:00 - här). 

Jesus lever !- -


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s