Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från augusti, 2018

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

skogsbränders sommar ..valår ..

... slaget om de kristna väljarna ...                 ViD , Dagen   Bloggat:  Aletheia , Apg29                                                                                                    

Ingen koppling Janukovytj - Manafort ?

Den ukrainske, militäre chefsåklagaren krävde igår att landets tidigare president – Janukovytj – ska dömas till 15 års fängelse. (enligt RTV1   och Vasabladet )   " Under hela rättegångs-processen har ett femtiotal vittnen hörts, ibland dem den nuvarande ukrainske presidenten – Petr Porosjenko – och alla de främsta i landet. Det är uppenbart att Viktor Janukovytj, som i Februari 2014 flydde till Ryssland , inte sitter i fängelse. Men den ukrainska allmänheten kräver att dom ska fällas, i denna sak liksom i andra för landet smärtsamma historier. Först och främst handlar det om beskjutningen av demonstranter vid Majdan. "                              Detta tycks utgöra en ödesdiger bakgrund till ett annat mål i ett annat land, nämligen den rättssak mot chefen för Donald Trump's valkampanj under tre månader 2016 – Paul Manafort – som håller på att avslutas i Alexandra i Virginia, USA. Den särskilde utredaren av eventuella rysskopplingar bakom det amerikanska presi

Frankensteins kyrka ?

   Väletablerade ryskspråkiga nyhetssajten "Lenta" har publicerat en serie artiklar nu under sommaren  , där de - för ryska förhållanden - för ovanlighetens skull, verkligen inte har sparat sina mödor att framställa den Ryska ortodoxa kyrkan i ett så ofördelaktigt ljus som möjligt.        Det är också rejält omskakande och minst sagt olustiga uppgifter de förfogar över. Den första artikeln, "Рабы Божии" ( = Guds slavar ), skildrar hur ett hem för föräldralösa barn i Mosejtsevo spårade ur , då åtta flickor drabbades av undernäring och misshandel medan de övervakades av tre äldre, ortodoxa kvinnor som nitälskade för medeltida kyrkliga sedvänjor. Missförhållandena avslöjades då en av flickorna avled på grund av misshandeln (obduktionen konstaterade sex hårda slag mot skallen) . De äldre kvinnorna dömdes till långa fängelsestraff, mellan 5 och 14 år. Domarna avkunnades i Oktober 2017.  Bilden ovan hämtad från "Lentas" publicering Den andra artikeln, &qu

I bakgrunden till den sovjetiska terrorn fanns det ett visst inslag av legaliserad homosexualitet ..

Alldeles opassande var det kanske inte att Rebecca och Fiona - eller i alla fall Fiona - uppträdde med kommunistiska symboler under Europride.    Enligt samstämmiga uppgifter från ett par ryskspråkiga artiklar ( den här och den här ) var homosexualitet inte straffbart i Sovjet under drygt 15 år - från slutet av 1917 till 1934. Wikipedia Den 19:e December år 1917, efter de berömda dekreten ”Om freden” och ”Om jorden” kom Lenins dekret ”Om upphävandet av äktenskapet” och ”Om medborgerligt äktenskap, om barn och om införande i akten för medborgerlig ställning” bland vars stadgar också fanns dekretet ”Om borttagandet av straff för homosexualitet”.    Bland övriga revolutionära manifestationer i Petrograd 1918 - för hundra år sedan -  lär det  också ha förekommit en "lesbisk marsch" (inte den marsch som visas på bilden)  Slagorden för den sexuella revolutionen i Sovjetunionen under 20-talet härrörde ur den kommunistiska teorin, som den hade utarbetats av dess klas

"Fallet Manafort handlar inte om Ryssland", men om Ukraina ..

.. och Ukraina ligger inte så väldigt långt bort från Ryssland.      "New York" gör en sammanfattning av första rättegångsdagen i Virginia mot Paul Manafort, som ägde rum i går, den 31 Juli. Kan man möjligen uppfatta något väsentligt om själva saken i den sammanfattningen ?  En av många teckningar från rättegången i Virginia igår - Några utdrag: ". .för jurymedlemmarna presenterades två porträtt av Manafort: åklagarsidan beskrev honom som en vanemässig lögnare som fullt avsiktligt undvek att betala skatt för att uppehålla sin slösaktiga livsstil, medan försvaret tecknade honom som en begåvad politisk strateg som hade blivit förd bakom ljuset av sin oärlige ersättare, Rick Gates " - " Manafort står åtalad för att ha gömt undan miljontals dollar som han erhöll genom ett politiskt konsult-arbete i Ukraina mellan 2008 - 2014 "...  "(åklagaren) Asonye ...beskrev Manafort som en person som regelbundet ljög om sin affärsverksamhet och sina inkomst