Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

I bakgrunden till den sovjetiska terrorn fanns det ett visst inslag av legaliserad homosexualitet ..

Alldeles opassande var det kanske inte att Rebecca och Fiona - eller i alla fall Fiona - uppträdde med kommunistiska symboler under Europride. 
  Enligt samstämmiga uppgifter från ett par ryskspråkiga artiklar ( den här och den här ) var homosexualitet inte straffbart i Sovjet under drygt 15 år - från slutet av 1917 till 1934.
Wikipedia

Den 19:e December år 1917, efter de berömda dekreten ”Om freden” och ”Om jorden” kom Lenins dekret ”Om upphävandet av äktenskapet” och ”Om medborgerligt äktenskap, om barn och om införande i akten för medborgerlig ställning” bland vars stadgar också fanns dekretet ”Om borttagandet av straff för homosexualitet”. 

 Bland övriga revolutionära manifestationer i Petrograd 1918 - för hundra år sedan -  lär det
 också ha förekommit en "lesbisk marsch" (inte den marsch som visas på bilden) 

Slagorden för den sexuella revolutionen i Sovjetunionen under 20-talet härrörde ur den kommunistiska teorin, som den hade utarbetats av dess klassiker – av Marx, Engels och August Bebel och andra. Denna teori föreställde sig den monogama familjens sönderfall och övergången till tillfredsställandet av sexuella begär i ”fri kärlek”. Uppfostrandet av barnen borde sålunda helt läggas på staten.
Det är en känd sak, att under det Ryska Socialdemokratiska Arbetar-partiets III:e kongress i London fick Lev Trotskij ( den blivande skaparen av Röda Armén och en av organisatörerna bakom Oktober-revolutionen i Ryssland 1917) i uppdrag att utarbeta en ny teori om förhållandet mellan könen i händelse av att bolsjevikerna skulle segra. Och Vladimir I. Lenin själv skrev år 1904 , att ”emancipationen av den sensuella anden utgör en energi som inte är inriktad på pseudo-familjära värderingar, utan kommer att hjälpa oss att kasta ut denna klumpiga historia för att uppnå socialismens seger”

 Den tyske psykologen Wilhelm Reich tar med utdrag från Trotskij's och Lenin's korrespondens i sin bok ”Den sexuella revolutionen” (första utgåvan 1934) :
"År 1911 skrev Trotskij till Lenin: 'otvivelaktigt utgör undertryckandet av sexualiteten en huvud-metod för att förslava människan. Medan detta undertryckande existerar kan det inte vara tal om en verklig frihet. Familjen, som en borgerlig institution, har helt och hållet överlevt sig själv. Vi måste tala mer ingående med arbetarna om detta..'. Lenin svarade honom: '.. Inte bara familjen. Alla förbud på sexualitetens område måste tas bort...vi måste lära oss något av suffragetterna, även förbudet mot samkönad kärlek måste tas bort' ".

..Den sexuella revolutionen under 20-talet framskred under mottot ”Bort med blygseln!”. I landet mångfaldigades idé-mässigt mixade ”människor i nya formationer”, som gick omkring på gatorna nakna och som högljutt proklamerade att blygsel, det var något som tillhörde det sovjetiska folkets borgerliga förflutna. Den 13 December 1918 firades års-dagen för dekretet ”Om upphävandet av äktenskapet” med en lesbisk parad. Trotskij skriver i sina minnen, att på denna nyhet reagerade Lenin med glädje.
...

Stalin ändrade på detta, och kriminaliserade åter homosexualiteten, efter några månaders mödor med att få fram uppgifter som kunde styrka att de homosexuella tillhållen utgjorde spion-nästen... 
Enligt de båda länkade artiklarna.
 Det skedde 1933 - 34.

 Den kroatiske filosofen Srecko Horvat fångar in epoken ganska väl, kan jag tänka mig, då han i sin bok "The Radicality of Love" skriver:"Medan 1920-talets föreställningar innebar fullt upp av sexuella äventyr, promiskuitet, oönskade graviditeter och överförda sjukdomar, så kom detta att till slut leda till att debatten kvästes under 1930-talet -  genom stalinismens obevekliga realiteter

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s