Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från september, 2017

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Tendentiöst om Rysslands exklusivitet

En journalist, Vladimir Pozner har skrivit några ord "om Rysslands exklusivitet" någonstans, vilket har uppsnappats och publicerats i Radio Echo Moskva , och detta ämne debatteras för närvarande  ivrigt i kommentatorsfältet till artikeln   - hittills över 550 kommentarer.    Jag vill säga något om en evig fråga, om Rysslands särskilda väg, om dess exklusivitet. Generellt sett så har alla länder , alla folk sin väg, och varje nation är exklusiv och originell. Men i många länder som jag känner till är detta inte något önskvärt, men låt säga, inte i vart och vartannat hörn, men ofta och högljutt talas det där om dess arvsrätt, förlåt uttrycket  (skribenten använder uttrycket "osoblivosti", som snarare är ett ukrainskt ord än ett ryskt). Men, som ni minns skrev Tiuttjev: "Ryssland kan inte förstås med förnuftet". Jag gillar att placera andra namn där, t.ex. Panama -  "man kan inte förstå Panama med förnuftet", eller Kanada -  "man kan inte förs

Apropå kyrkovalet ..

Det är i     - inte i parlamentet - som den kristna församlingens öde ska avgöras . David var i ekoutementet när han fick den uppenbarelse som finns återgiven i den andra psalmen i Psaltaren :  "..Jag vill förtälja om vad beslutet är; HERREN sade till mig: 'Du är min son, jag har i dag fött dig.. ' ". v. 7 Hesekiel var i ekoutementet när han hörde HERRENs ord om Gog och Magog:  "Du människobarn, vänd ditt ansikte mot Gog i Magogs land, mot hövdingen över Ros, Mesek och Tubal, och profetera mot honom"   - kap. 38:2 Apostlarna var i ekoutementet med Jesus själv, när de hörde bergspredikans ord, då ingen förmådde invända !  Det står att  ".. folket ...häpnade .. över hans förkunnelse.."    Matt. 7:28 Är det inte i den riktningen som de kristna bör orientera sig - mot ekoutementet ? Där Andens budskap hörs. Vad är då ekoutementet ? Jag ger en närmare förklaring här:  Nu väntar "ekoutementariskt" sinnade personer i Guds hus

Debatt om en rysk general

En artikel i "Argument & Fakta" från igår har rubriken    " Var Kornilov en upprorsman eller en marionett ? "  Oron i de militära leden kanske var en avgörande faktor för hur den ryska revolutionen för ett hundra år sedan - 1917 - tog sin början. I Ryssland, i ryska media och över ryska webben diskuteras i dagarna en hel del frågor,  bl.a. generalen Lavr Kornilov's roll . General Lavr Kornilov Just i dessa september-dagar, mellan den 9:e och den 13:e September 1917, skedde det som sovjetiska historiker kallat för " Kornilov's myteri ", medan det samtida Rysslands historiker hellre talar om " Kornilov's framträdande ".  General Kornilov erbjöd sig att slå ned alla upproriska krafter, även inom militären, och att fängsla och jaga bort bolsjevikerna ur den dåvarande ryska huvudstaden -  Petrograd Kunde "Kornilov's framträdande" rentav ha hindrat att bolsjevikerna kom till makten ? I artikeln diskuteras hu

Barn i revolution

Revolutions-händelserna 1917 , tecknade av barn födda mellan 1905 -1910.    Teckningarna - 150 till antalet - av vilka några kan ses i klippet,  ställdes ut av ryska Statens Historiska Muséum i Moskva under våren.  En av de ansvariga för utställningen, Jevgenij Lukjanov,  informerar:  Expressen , DN  Läs även andra bloggares åsikter om Ryssland , oktoberrevolutionen , 1917