Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Apropå kyrkovalet ..

Det är i   
- inte i parlamentet -
som den kristna församlingens öde ska avgöras .

David var i ekoutementet när han fick den uppenbarelse som finns återgiven i den andra psalmen i Psaltaren : "..Jag vill förtälja om vad beslutet är; HERREN sade till mig: 'Du är min son, jag har i dag fött dig.. ' ".v. 7

Hesekiel var i ekoutementet när han hörde HERRENs ord om Gog och Magog: "Du människobarn, vänd ditt ansikte mot Gog i Magogs land, mot hövdingen över Ros, Mesek och Tubal, och profetera mot honom"   - kap. 38:2

Apostlarna var i ekoutementet med Jesus själv, när de hörde bergspredikans ord, då ingen förmådde invända !
 Det står att ".. folket ...häpnade .. över hans förkunnelse.."   Matt. 7:28

Är det inte i den riktningen som de kristna bör orientera sig - mot ekoutementet ?
Där Andens budskap hörs.

Vad är då ekoutementet ? Jag ger en närmare förklaring här: 


Nu väntar "ekoutementariskt" sinnade personer i Guds hus på
"..ett maktbud skall ljuda, en överängels röst och en Guds basun.." - 1 Tess. 4:16
och då ska stora saker ske. Vilket innebär att

JESUS ÄR HÄR - maranata !

Aposteln Johannes var i ekoutementet när han fick ta emot uppenbarelsen på ön Patmos 

Och skriv till ängeln för församlingen i Laodicea: 
Så säger han som är Amen , det trovärdiga och sanna vittnet, upphovet till Guds skapelse: 
 Jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm!  Men eftersom du är ljum och varken varm eller kall ska jag spy ut dig ur min mun.  Du säger: Jag är rik, jag har fått rikedom och behöver ingenting. Och du förstår inte att just du är eländig, ynklig, fattig, blind och naken.  Jag råder dig att köpa guld av mig som är renat i eld så att du blir rik, och vita kläder att skyla dig med så att din skamliga nakenhet inte syns, och salva att smörja dina ögon med så att du kan se. .Alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag. Visa därför iver och vänd om!  Se, jag står vid dörren och knackar. Om någon hör min röst och öppnar dörren, ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig.  Den som segrar ska jag låta sitta hos mig på min tron, liksom jag själv har segrat och sitter hos min Far på hans tron.  Du som har öron, hör vad Anden säger till församlingarna!


                                               Uppenbarelseboken kap. 3:14 -22  (folkbibeln)Läs även andra bloggares åsikter om ,

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s