Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från april, 2009

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Domen mot Pirate Bay - och Luk 21: 34 - 35

Fortsatta reaktioner idag på  tingsrättens dom   igår i saken mot Pirate Bay. Inte bara i vårt land , utan också i utlandet. Man får en känsla av att hela det världsvida nätet har hamnat i Stockholms tingsrätt, och där visat sig vara illegalt. Men så kan det knappast vara. Inte heller fildelning är illegal. Att fildela det som är andras rättigheter har däremot bedömts vara illegalt. Men när nu de som har de upphovsliga rättigheterna har placerat dessa sina rättigheter på det världsvida nätet, som många upplever vara gemensam egendom? I Ryssland har i diskussionerna om en ny lag som ska reglera internet det framförts som ett argument mot en fruktad nationalisering av nätet - av det slag som skett i Kina - att det som är typiskt, och föredömligt, med internet-användningen i väst är att man ser här i stort sett två faktorer - det är dels den enskilde brukaren och dels hela det världsvida nätet, som den enskilde brukaren har tillgång till. Är det inte just känslan av att nätet är en slags

Jonas Gardell om Jesus - gör Frälsaren tandlös

  Några  anteckningar – vid genomläsandet av Jonas Gardell´s bok ”Om Jesus”   Gardell´s litterära Jesus-projekt – vad går det ut på?  Att göra Jesus tandlös?  Men han är inte tandlös. ”  Hans ögon äro dunkla av vin och hans tänder vita av mjölk . ”                        1 Mos 49:12    (   Det som står här nedanför  med:   1.   sidangivelse + "mellan citationstecken"  =  citat ur Gardells bok    2.  utan citationstecken -  markerat och kursiverat  eller ej = mina kommentarer    3. " kursiverat mellan citationstecken"  + bibelställe   =  de bibelord som jag anför   )  s 8 ” Jesus älskade alla barnen, men om barnen inte ville ha hans kärlek skulle han straffa dem i eviga tider” - - -  Vad är detta för resonemang? ”Himmelriket tillhör barnen”, sade Herren. Det var ganska villkorslöst. s 9 ” Redan där började föreställningar om Jesus skeva med det som kan ha varit historien ” . Detta är något av käpphästen i boken : ”Våra föreställningars Jesus”. Och de kan kanske vara

Obamas förförelse-kapital

 (Detta inlägg är  tillagt i efterhand  och har förut varit utlagt på bloggen "Behemot" under rubriken "  Homo Obama"   ) D et unika med den nye amerikanske presidentens första Europa-besök som president har gjort att en del kontinentala journalister och andra gör sig viss möda med att komma underfund med honom, och att finna historiska jämförelser med tidigare presidenter. -En lätt ödesdiger ton råder i "Le Figaro´s " web-artikel från 31/3 med rubriken " Obama, europeérnas superstjärna som inte känner Europa " -     " Hyllad över den gamla världen dit han anländer på tisdag kvällen, har den amerikanske presidenten blott ett teoretiskt och distanserat vittnebörd om den europeiska kulturen, vilket skiljer honom från hans föregångare.   Raden av presidenter som igår inspirerade Barack Obama hade en stark, för att inte säga grundmurad relation till Europa. John F Kennedy som kom från en stor irländsk släkt, var hemtam med den europeiska, politi