Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från september, 2015

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Angela Merkel och Märkets Ängel

Ä r det tro på Gud som gör att "prästdottern" Angela Merkel tar i så kraftigt när hon talar om Tysklands (och övriga européers) ansvar för flyktingarna från Syrien, m.fl. länder? Som om Jesus själv stod någonstans i bakgrunden, och utmanade med en fråga, likt den han en gång ställde till sin lärjunge Filippus: "Varifrån ska vi köpa bröd så att dessa få äta?" - Joh. 6:5 - fast Filippus inte hade mer än 200 silvermynt, och det var fråga om att mätta 5000 personer.  Nu representerar inte Tyskland särskilt små resurser, men 500 000 flyktingar om året är ändå rätt så svårsmält. Det ser onekligen ut att kräva en gnutta tro.   Är Angela Merkel's tal om att ta emot 500 000 flyktingar om året i Tyskland att uppfatta som en verklig evangelisk, trons gärning ? Då skulle ju en sådan här "kampanj-affisch" kunna vara på sin plats. Är Angela Merkel en "lärjunge"? Är Ungerns premiärminister, Viktor Orbán, det ? Vad har den sistnämnde i tankarna, när

Vilka bär ansvaret för flyktingkrisen ?

S åsom vi har hört beskyller EU:s ledare varandra för att gå felaktigt tillväga (Orbán - Merkel)  i samband med den stora migrantvåg som kommit in över kontinenten , över de grekiska öarna, genom Makedonien och Serbien, till Ungern, där de tillfälligt blev hejdade, vidare till Österrike och slutligen till Tyskland .  Viktor Orbán och Angela Merkel står för skilda uppfattningar om flyktingmottagandet i EU. Nedan i posten finns exempel på diskussioner som kanske förs mer  i bakgrunden  Ur The Guardian 1/9: " János Lázár, en medhjälpare åt den ungerske premiärministern, Viktor Orbán, har sagt:" Det är de sista tio årens policy som har lett till denna situation. EU kommissionens vänsterorienterade tillvägagångssätt, enligt vilket vem som helst ska tillåtas komma in på EU:s territorium. EU har misslyckats med att hantera situationen och problemet är själva EU, som inte är i stånd att försvara sina egna gränser".   Den tjeckiske presidenten, Milos Zeman, gjorde likna

Ingen Chagall...orsaken sägs vara farhågor för följder av YUKOS-affären.

M illesgården ställer in utställningen "Marc Chagall och hans ryska samtid" , som annars skulle ha öppnat den 12 september  . D irektorn för konstmuseet i S:t Petersburg, Vladimir Gusev, förklarar varför de inte kan släppa ifrån sig konstverken så att de kommer till Stockholm, på detta vis (enligt  den ryska nyhetsbyrån Tass ) : " I samband med YUKOS-affären har det uppstått en risk för att rysk egendom beslagtas utomlands. Det finns en sådan risk, och vi har med Ryska Federationens kulturministerium bedömt att denna risk väger upp det positiva resultat som utställningen skulle kunna medföra. Nu förekommer tyvärr många handlingar av icke vänskaplig karaktär. Det skulle annars ha blivit en utställning med Shagall's och hans samtida's verk ". "En sked med mjölk" av Marc Chagall, ett konstverk som inte lär tillhöra det ryska muséets tavlor. Vidare i Tass-meddelandet: ...  Det var i Juli förra året som den Permanenta skiljedomstolen i Ha