Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Ingen Chagall...orsaken sägs vara farhågor för följder av YUKOS-affären.

Millesgården ställer in utställningen "Marc Chagall och hans ryska samtid", som annars skulle ha öppnat den 12 september .
Direktorn för konstmuseet i S:t Petersburg, Vladimir Gusev, förklarar varför de inte kan släppa ifrån sig konstverken så att de kommer till Stockholm, på detta vis (enligt  den ryska nyhetsbyrån Tass) :
" I samband med YUKOS-affären har det uppstått en risk för att rysk egendom beslagtas utomlands. Det finns en sådan risk, och vi har med Ryska Federationens kulturministerium bedömt att denna risk väger upp det positiva resultat som utställningen skulle kunna medföra. Nu förekommer tyvärr många handlingar av icke vänskaplig karaktär. Det skulle annars ha blivit en utställning med Shagall's och hans samtida's verk".
"En sked med mjölk" av Marc Chagall, ett konstverk
som inte lär tillhöra det ryska muséets tavlor.

Vidare i Tass-meddelandet:

...  Det var i Juli förra året som den Permanenta skiljedomstolen i Haag förpliktade Ryssland att betala 50 miljarder US $ till bolag som var kopplade till personer som tidigare hade varit aktieägare i YUKOS. Ryssland sade sig vara absolut oenig med det beslutet. Enligt vad som sägs i ett uttalande av kulturministeriet så går Haag-domstolens syn rakt i strid mot slutsatser som två kamrar i Europadomstolen i Strasbourg har kommit fram till.

Men i Juli i år gjordes försök att utnyttja rysk egendom för att efterkomma detta beslut, som en del av en strävan att tillmötesgå de anspråk som har gjorts av bolaget Yukos Universal Limited  i Frankrike och i Belgien. I synnerhet gäller det, enligt vad den ryske utrikesministern Sergej Lavrov har meddelat, beslagtagande av konton som tillhör de ryska konsulaten i Belgien och Frankrike, och konton som är skrivna på Rysslands representationer vid EU och NATO, samt representationen vid UNESCO.

Beslagtagandet av dessa konton upphävdes först efter överläggningar med Ryska Federationens utrikesministerium.SR, News.Mail.ru, TimesofIsrael, rbc.ru ,
Kt,


Läs även andra bloggares åsikter om

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s