Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Vilka bär ansvaret för flyktingkrisen ?

Såsom vi har hört beskyller EU:s ledare varandra för att gå felaktigt tillväga (Orbán - Merkel)  i samband med den stora migrantvåg som kommit in över kontinenten , över de grekiska öarna, genom Makedonien och Serbien, till Ungern, där de tillfälligt blev hejdade, vidare till Österrike och slutligen till Tyskland . 

Viktor Orbán och Angela Merkel står för skilda uppfattningar om flyktingmottagandet i EU. Nedan i posten finns exempel på diskussioner som kanske förs mer  i bakgrunden 

Ur The Guardian 1/9: "János Lázár, en medhjälpare åt den ungerske premiärministern, Viktor Orbán, har sagt:" Det är de sista tio årens policy som har lett till denna situation. EU kommissionens vänsterorienterade tillvägagångssätt, enligt vilket vem som helst ska tillåtas komma in på EU:s territorium. EU har misslyckats med att hantera situationen och problemet är själva EU, som inte är i stånd att försvara sina egna gränser".

  Den tjeckiske presidenten, Milos Zeman, gjorde liknande kommentarer i måndags, och den slovakiske premiärministern, Robert Fico, lät som ett eko av Kreml's kritik av Västeuropa, genom att beskylla det för inbördeskrigen i Syrien och Libyen och den efterföljande flyktingkrisen."
x
Vilka bär mest ansvar eller skuld till flyktingkrisen? Två artiklar med rubriker som anspelar på den frågan, den ena på ryska, den andra på engelska, tar sikte på olika omständigheter i den bakomliggande historien. 

Se här vilka skilda uppfattningar som kan förekomma om den saken:

Wsws. org   4/9   Who is responsible for the refugee crisis in Europe?

Ett utdrag:

Länderna i EU har har behandlat uppkomsten av flyktingar som en fråga om  repression och avskräckning, genom att resa upp nya stängsel , bygga upp koncentrationsläger och sätta in kravallpolis i en satsning för att skapa ett Festung Europa som håller desperata familjer på avstånd …och dömer tusen - och åter tusental till döden.

Men vad om USA? Amerikanska politiker och media är avsiktligt tysta om Washingtons centrala roll i skapandet av den tragedi som nu utvecklas vid Europas gränser. 

  Washington Post publicerade t.ex. en ledare tidigare i veckan som hävdade att Europa "..inte kan förväntas lösa sina egna problem som har sitt ursprung i Afghanistan, Sudan, Libyen och - framför allt - i Syrien." The New York Times lär höra en liknande anmärkning, och skrev:"..Rötterna till denna katastrof finns i kriser som EU inte kan lösa på egen hand: kriget i Syrien och Irak, kaos i Libyen.."

  Vilka är, i sin tur, "rötterna" till kriserna i dessa länder, som ska ha givit upphov till denna "katastrof"? Svaret på denna fråga är bara skammens tystnad.  

Varje allvarligt syftande beaktande om vad som ligger bakom uppkomsten av flyktingar i Europa leder till den oundvikliga slutsatsen att det inte bara utgör en tragedi, utan ett brott. Mer precist, så är det den sorgliga biprodukten av en kriminell policy av aggressiva krig och inbrytningar med förändring i regimer över nästan ett kvarts sekel som plötsligt verkställts av USA- imperialismen, med hjälp och bidrag från dess Västeuropeiska allierade. 

  Med Sovjetunionens upplösning 1991 , drog USA - eliten den slutsatsen, att de var fria att utnyttja Amerikas överlägsna militära styrka som ett medel för att komma till rätta med USA-kapitalismens , över tid, ekonomiska nedgång. Med hjälp av militär aggression slog sig Washington på en strategi att upprätta sin hegemoni över nyckel-marknader och råvaru-källor, till en början först och främst i de energirika regionerna i Mellanöstern och Centralasien. 

Strategin summerades grovt i en slogan som fördes fram av Wall Street Journal i efterdyningarna av det första Irak-kriget 1991: "Styrka fungerar".  


Vad världen bevittnar i den våg av desperata flyktingar som idag försöker att nå Europa är följderna av den policyn såsom den har genomförts under hela den gångna perioden.

-

Inosmi.ru       22/6 2015    Россия виновата в проблемах с иммигрантами... ( = "Ryssland är skyldigt till problemet med immigranterna" -  artikeln är en översättning till ryska av en tjeckisk journalists - Jan Zieglers - debattinlägg, som publicerades på sajten parlamentnilisty.cz i Juni månad)

Orsaken till de nu pågående problemen med migranter är först och främst kommunisterna och deras helt idiotiska avkoloniseringspolitik i namn av vad som kallats folkens rätt till självbestämmande. Den mest framträdande propagandisten för detta bedrägeri var Sovjetunionen.

 -Jan Ziegler -

Resenärerna Jirzji Ganzelka och Miroslav Zikmund påminde om, hur det under kolonialtiden i Afrika - som de båda reste igenom från norr till söder -  ännu under förra seklets 40-tal var möjligt att resa utan att behöva vara rädd alls ."Under hela tiden som jag var där med dig skedde inget utom smärre stölder, men idag får en vit man vara glad ifall han inte blir dödad" - sa Ganzelka vid något tillfälle. Idag låter hans ord som en utopi.

 Kommunisterna - det är de som bär huvudansvaret för den nu pågående upplösningen av den s.k. tredje världen. Under förra seklets 50-tal var det också de och deras femtekolonnare i Väst som började att göra uttalanden om vissa förtryckta folk i kolonierna. På det viset började Sovjetunionen tillsammans med sina satelliter sträva efter att försvaga Väst, och att insistera på s.k. rätt till självbestämmande. Vad gäller de ryssar som genom SSSR bearbetade andra folk, var det ett enda totalt och jättelikt bedrägeri. Resultatet av detta blev kaos och miljoner döda. Det är huvudorsaken till sammanbrottet i norra Afrika och uppkomsten av den radikala islamismen. 

  Det brutala utrotandet av fransmän i Algeriet

Den brittiske inrikesministern i Churchills krigs-kabinett, Labour-anhängaren Herbert Stanley Morrison, framförde dessa kloka ord om kolonisationen: "Det är detsamma som att ge en tioårig pojke både nyckeln till huset, och en pistol, och även bankkontots nummer". Jag vill tillägga till detta, att avkoloniseringen av länderna i Afrika och Asien, det är detsamma som att tillämpa rätten till självbestämmande på barnhem. Varje tänkande person kan föreställa sig vad slutet blir. I bästa fall så jagar de som blir uppfostrade bara bort sina uppfostrare , och i värsta fall så dödar de dem och stjäl allt de kan och river huset - och sedan löper de iväg i formationer som börjar att bedriva terror. 

Det var just vad det blev av avkolonisationen. Den gjorde det möjligt för länder som inte var redo till det att bli självständiga, för där fanns inte folk som var dugliga att styra staten i tillräckligt antal. Det oundvikliga resultatet av detta blev total upplösning. Detta blev särskilt tydligt t.ex. i Angola 1975, då en halv miljon portugiser lämnade landet efter utropandet av självständigheten, och då ett inbördeskrig bröt ut i landet som ledde till tiotusental människors död, och landet närapå föll samman på grund av bristen på kvalificerat folk.  

Kommunisterna var inte det minsta intresserade av att förbättra livet för vanligt folk i kolonierna - de ville bara ha makt och eventuella förbundna i kamp mot världshegemonien. Därför understödde komunisterna s.k. nationella befrielserörelser, men de var i själva verket rätt och slätt terrorister. Det bekräftas t.ex. genom den algeriska s.k. nationella befrielse-fronten ( på franska: Front de Liberation Nationale -FLN) , som vanliga fransmän ansåg vara en fascistisk och kriminell organisation. Det är allmänt känt att den algeriska FLN-fronten under 50 - och 60-talet av det förra seklet kämpade för ett fritt Algeriet utan franskt styre. Men denna kamp utformades så att det ledde till massmord på den franska delen av befolkningen, utan att man gjorde åtskillnad på ålder och kön hos dem som sålunda bodde i Algeriet, och även till massmord på de algerier som vägrade ställa upp för frontens idéer.

  I Augusti 1955 hackade halshuggare från FLN i Ain - Abid i provinsen Konstantin bokstavligen 37 européer i bitar, av vilka tio var barn under 15 år. På männen högg de av händer och fötter , barnens huvuden krossades, på kvinnorna slet man upp buken och drog ut inälvorna. På en kvinna skar man upp livmodern och satte där hennes bebis, som hade fötts fem dagar tidigare. Det var värre än SS gärningar under det Andra världskriget, men kommunisterna och deras anhängare, vilka bröderna Masjinov så begråter (nog om det), de blir t.o.m. hänryckta över dessa mördare.

Och lägg märke till att det är just en sådan taktik som hos de algeriska halshuggarna, som andra imaginära befriare har valt, i många afrikanska och asiatiska länder.

Denna avkolonisering har gjort det möjligt för sådana monster och diktatorer att komma till makten i Afrika, som Jean Bokassa i Centralafrikanska Republiken  -  han som t.o.m. misstänktes för kannibalism - och Idi Amin i Uganda, som har blivit kallad Slaktaren från Kampala. Dessa förbrytare har miljontals människoliv på sitt samvete. 

  Engelsmännen bevarade Indien enat

De vita kolonisatörerna var inte fullkomliga och gjorde misstag, men sådana fasansfulla saker skedde inte under deras tid ( med undantag av belgiska Kongo under kung Leopold) . Som en av mina italienska bekanta sade till mig: "Afrika - det är en enda stor soptunna, inte minst på grund av vad som har blivit kvar där efter engelsmännen". 

De tidigare kolonierna har något att tacka sina europeiska styresmän för, som professor Niall Ferguson på Oxford-universitetet lägger fram bevis för i den läsvärda boken "Det brittiska imperiet med Indien som exempel". Innan 1914 satsade britterna 400 miljoner pund i detta land och utökade därmed den bevattnade jorden åtta gånger, från noll byggde de upp den indiska kolindustrin, som i slutet av 1914 framställde 16 miljoner ton kol per år; antalet fabriker för bearbetning av jute ökades tiofalt. Under brittiska ingenjörers ledning byggdes tiotals km järnväg. 

Britterna hade stor framgång också vad det gällde att göra medicin allmänt tillgänglig. Indiernas medellivslängd ökades med elva år. Kinin kom att begränsa malarian betydligt. Det företogs massvaccinering mot smittkoppor. Stegvis förbättrades också vattenförsörjningen i städerna, vilket ledde till en minskning av risken för kolera-epidemier.

Man kan med mer än hundraprocentig övertygelse säga, att Indien aldrig hade sett sådana framsteg under de lokala maharajornas styre. Tvärtom, efter självständighetsförklaringen 1947 och uppdelandet av det ursprungligen enade landet i ett muslimskt Pakistan och ett hinduiskt Indien, uppstod blodiga krig mellan dessa länder, med hundratusentals stupade och miljoner på flykt.

 Islamsk radikalism är inte ett samtida verk - det var något som de kommunistiska staterna stödde redan från den stund då de arabiska länderna utropade självständighet. Klassiska exempel är Syrien och Egypten , vilka öppet stödde de islamska radikalerna, som hade dödat kvinnor och barn i grannlandet Israel. Ja, den islamska terrorismen har sinna rötter i det förhastade avkoloniserandet av arabländerna. Medan kolonisatörerna styrde i dessa länder, fanns inga problem med fanatiska islamister. 

  Väst har nog gjort sina misstag, men den muslimska fanatismen existerade litet tidigare, den fanns t.ex. under 90-talet i Algeriet, där armén störtade det segrande islamist-partiet. 

Avkoloniseringen och förskaffandet av självständighet för länder som inte var redo för detta, det är huvudorsaken till de nu aktuella problemen med migranter från Afrika. Ryssland som kallar sig för Sovjetunionens arvtagare, har skuld till denna situation. Så Ryssland borde ta emot flyktingar. Till syvende och sist finns det ju tillräckligt med plats för dem där.SvD, Yle, Di, Ab, Ab, SRLäs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl