Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Tendentiöst om Rysslands exklusivitet

En journalist, Vladimir Pozner har skrivit några ord "om Rysslands exklusivitet" någonstans, vilket har uppsnappats och publicerats i Radio Echo Moskva, och detta ämne debatteras för närvarande  ivrigt i kommentatorsfältet till artikeln   - hittills över 550 kommentarer.   
Jag vill säga något om en evig fråga, om Rysslands särskilda väg, om dess exklusivitet. Generellt sett så har alla länder , alla folk sin väg, och varje nation är exklusiv och originell. Men i många länder som jag känner till är detta inte något önskvärt, men låt säga, inte i vart och vartannat hörn, men ofta och högljutt talas det där om dess arvsrätt, förlåt uttrycket  (skribenten använder uttrycket "osoblivosti", som snarare är ett ukrainskt ord än ett ryskt). Men, som ni minns skrev Tiuttjev: "Ryssland kan inte förstås med förnuftet". Jag gillar att placera andra namn där, t.ex. Panama -  "man kan inte förstå Panama med förnuftet", eller Kanada -  "man kan inte förstå Kanada med förnuftet". Och varför inte ? Varje folk har något som skiljer just det folket från alla andra.  

Vladimir Pozner
   
   Det finns naturlagar, och de är lika för alla. För alla gäller den hela världen omfattande tyngdlagen. Det finns även ekonomiska lagar, och de gäller för alla. Man kan uppfatta dem på olika vis, men de gäller för alla och i alla länder finns privat äganderätt, i alla utan undantag.
   
   Och naturligtvis även för Ryssland. Även om det kanske inte är så lyckat detta som jag tänker säga, så kom ju först hunnerna över Ryssland, och de stannade någonstans i nuvarande Ungern, sedan hade vi under 250 år det mongolisk-tatariska oket, vilket var extremt tungt, och det kastade Ryssland många år tillbaka i historien. Jag tror att också valet av ortodoxin spelade sin roll i Rysslands utveckling, men till syvende och sist när det gäller fundamentala frågor så är ryssarna likadana som alla andra är, samma slags människor som alla andra. 
   
   De oändliga diskussionerna om den särskilda ryska mentaliteten, den särskilda ryska själen, för vilken inga andra lagar är skrivna än dess egna lagar - de kommer i själva verket att bereda, som jag ser det, åtminstone om denna syn får segra, att Ryssland, om ni tillåter, blir mer likt ett afrikanskt land än ett europeiskt.
   
     Det skulle jag verkligen inte vilja.

- -
                    
         De jämförande orden om Afrika ogillades däremot av ett antal läsare. Bland andra av  "flyktingen Sunday"  
     


SvD

Bloggat: här
      Läs även andra bloggares åsikter om

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s