Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Ingen koppling Janukovytj - Manafort ?

Den ukrainske, militäre chefsåklagaren krävde igår att landets tidigare president – Janukovytj – ska dömas till 15 års fängelse. (enligt RTV1 och Vasabladet)
  "Under hela rättegångs-processen har ett femtiotal vittnen hörts, ibland dem den nuvarande ukrainske presidenten – Petr Porosjenko – och alla de främsta i landet. Det är uppenbart att Viktor Janukovytj, som i Februari 2014 flydde till Ryssland, inte sitter i fängelse. Men den ukrainska allmänheten kräver att dom ska fällas, i denna sak liksom i andra för landet smärtsamma historier. Först och främst handlar det om beskjutningen av demonstranter vid Majdan."
                            

Detta tycks utgöra en ödesdiger bakgrund till ett annat mål i ett annat land, nämligen den rättssak mot chefen för Donald Trump's valkampanj under tre månader 2016 – Paul Manafort – som håller på att avslutas i Alexandra i Virginia, USA. Den särskilde utredaren av eventuella rysskopplingar bakom det amerikanska presidentvalet 2016, Robert Mueller, har dragit Manafort inför rätta i en första omgång, där man hela tiden har hört upprepas liksom en besvärjelse: ”Det handlar inte om Trump. Nämn inte hans namn ! Det handlar inte heller om Ryssland. Säg inte Ryssland!”

Nej det handlar om Manafort's egna affärer. Ansenliga affärer. Runt 65 miljoner dollar i intäkter, där det mesta tydligen har gömts undan för den amerikanska staten . Och Manafort har utfört dessa ifrågasatta affärer till stor del i egenskap av internationell expert och rådgivare åt Viktor Janukovytj i Ukraina.

I det östliga, ukrainska perspektiv som vissa nyhetsmedia ger mig,  tycker jag att det ser enbart löjligt ut, att påstå att Manafort's affärer inte hade med Ryssland att göra, när han faktiskt var rådgivare åt den pro-ryske president-kandidaten, och sedermera presidenten,  i Ukraina - Viktor Janukovytj.

Kan man bli mer inblandad i ryska - putinryska - intressen ?

Idag eller i början av nästa vecka ska dom fällas i en första rättsuppgörelse med Paul Manafort, i Alexandria i Virginia USA.


UPPDATERING 2018 08 24 /UPPDATERING 2018 08 24 /UPPDATERING 2018 08 24 /UPPDATERING 2018 08 24 /

 Nu har alltså "dom fallit", och den ser onekligen ut att skapa historia. Den har föranlett "twitter-stormar"från USA:s nuvarande president - Donald Trump - där bland andra den amerikanske stats- åklagaren, Jeff Sessions , har blivit häftigt angripen.
   Session har svarat: "Rätten står inte under inflytande av politiska beaktanden".
   Och fått en ny twitter-skur över sig. Och ännu en ...
       En okamouflerad inbjudan till att oförbehållsamt acceptera nepotism i maktens övre skikt i Amerika  ?

DN, Aftonbladet

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s