Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Frankensteins kyrka ?

  Väletablerade ryskspråkiga nyhetssajten "Lenta" har publicerat en serie artiklar nu under sommaren  , där de - för ryska förhållanden - för ovanlighetens skull, verkligen inte har sparat sina mödor att framställa den Ryska ortodoxa kyrkan i ett så ofördelaktigt ljus som möjligt.
       Det är också rejält omskakande och minst sagt olustiga uppgifter de förfogar över. Den första artikeln, "Рабы Божии" ( = Guds slavar), skildrar hur ett hem för föräldralösa barn i Mosejtsevo spårade ur , då åtta flickor drabbades av undernäring och misshandel medan de övervakades av tre äldre, ortodoxa kvinnor som nitälskade för medeltida kyrkliga sedvänjor. Missförhållandena avslöjades då en av flickorna avled på grund av misshandeln (obduktionen konstaterade sex hårda slag mot skallen) . De äldre kvinnorna dömdes till långa fängelsestraff, mellan 5 och 14 år. Domarna avkunnades i Oktober 2017. 
Bilden ovan hämtad från "Lentas" publicering
Den andra artikeln, "Люди в черной" ( = De svartklädda ) , beskriver hur den Ryska ortodoxa kyrkans ekonomi ser ut, hur obeskrivligt stora penningsummor kan flöda fritt , utan kontroll, eftersom kyrkan , efter sovjettidens förföljelser, har fått kompensation bl.a. därigenom att kyrkan har befriats från skatt 

Den tredje artikeln, "Слуги Господа" ( = Herrens tjänare), ägnar sig åt att ge en bild av hur tvivelaktiga personer lätt har kunnat skapa sig en kyrklig karriär, eftersom kraven på utbildning för präster och munkar är närmast obefintliga. Inte sällan har förbrytare, med många människors liv på sitt samvete, efter avtjänat straff tagit sin tillflykt till något kloster, där de fått kost och logi mot en arbetsprestation - under förhållanden som liknar den diciplin de är vana vid från fängelset -  och så småningom blivit prästvigda. Ett talesätt säger :"Ju tyngre brott - desto längre österut" -  till sådana ställen, alltså, där ingen ställer närgångna frågor. 

Också från "Lentas" publicering

I ett stycke i den sista artikeln uttalar sig  två f.d. rysk-ortodoxa präster som blev besvikna på sin kyrka, och därför lämnade. De jämför standarden vad gäller teologisk utbildning i den ryska kyrkan,  med motsvarande i den katolska:

"De flesta (rysk-ortodoxa) församlingar leds av präster som inte har någon utbildning, och som i kraft av sin bristande lärdom är redo att förneka allt som såg dagens ljus under sovjettiden. Mot plan-ekonomin ställer de naturahushållning , mot kulturen ställer de den traditionella by-samvaron, mot läkarvetenskapen ställer de kvacksalveri. Och mot teologin ställer de en medeltida, kyrklig skrift - 'Domostroj'. Just detta består det ortodoxa livet i praktiskt, men, det är också detta som tillfogar kyrkan den största skadan.
   Titta på de katolska prästerna - de är mycket klyftiga och väldigt belästa människor, som är i stånd att föra briljanta diskussioner, och därvid bevarar de själva tron, samtidigt som de kan övertyga samtalspartnern om att Gud finns.  Jämför dem med våra präster som har blivit symbolen för okunnighet och som förnekar vetenskapen som något demoniskt. Under sådana omständigheter blir troende som har en högre akademisk utbildning uppfattade såsom paria".  
                   - sade de båda tidigare prästerna Michail och Nikolaj.

x                                                                                                                                      

                                                                                                           
Det var några glimtar. Knappt.                                                                                                     
Och protestanterna lyser med sin frånvaro i denna diskussion. 
                              Hittills.
Folkbladet                                                                                                           

  

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s