Fortsätt till huvudinnehåll

Frankensteins kyrka ?

  Väletablerade ryskspråkiga nyhetssajten "Lenta" har publicerat en serie artiklar nu under sommaren  , där de - för ryska förhållanden - för ovanlighetens skull, verkligen inte har sparat sina mödor att framställa den Ryska ortodoxa kyrkan i ett så ofördelaktigt ljus som möjligt.
       Det är också rejält omskakande och minst sagt olustiga uppgifter de förfogar över. Den första artikeln, "Рабы Божии" ( = Guds slavar), skildrar hur ett hem för föräldralösa barn i Mosejtsevo spårade ur , då åtta flickor drabbades av undernäring och misshandel medan de övervakades av tre äldre, ortodoxa kvinnor som nitälskade för medeltida kyrkliga sedvänjor. Missförhållandena avslöjades då en av flickorna avled på grund av misshandeln (obduktionen konstaterade sex hårda slag mot skallen) . De äldre kvinnorna dömdes till långa fängelsestraff, mellan 5 och 14 år. Domarna avkunnades i Oktober 2017. 
Bilden ovan hämtad från "Lentas" publicering
Den andra artikeln, "Люди в черной" ( = De svartklädda ) , beskriver hur den Ryska ortodoxa kyrkans ekonomi ser ut, hur obeskrivligt stora penningsummor kan flöda fritt , utan kontroll, eftersom kyrkan , efter sovjettidens förföljelser, har fått kompensation bl.a. därigenom att kyrkan har befriats från skatt 

Den tredje artikeln, "Слуги Господа" ( = Herrens tjänare), ägnar sig åt att ge en bild av hur tvivelaktiga personer lätt har kunnat skapa sig en kyrklig karriär, eftersom kraven på utbildning för präster och munkar är närmast obefintliga. Inte sällan har förbrytare, med många människors liv på sitt samvete, efter avtjänat straff tagit sin tillflykt till något kloster, där de fått kost och logi mot en arbetsprestation - under förhållanden som liknar den diciplin de är vana vid från fängelset -  och så småningom blivit prästvigda. Ett talesätt säger :"Ju tyngre brott - desto längre österut" -  till sådana ställen, alltså, där ingen ställer närgångna frågor. 

Också från "Lentas" publicering

I ett stycke i den sista artikeln uttalar sig  två f.d. rysk-ortodoxa präster som blev besvikna på sin kyrka, och därför lämnade. De jämför standarden vad gäller teologisk utbildning i den ryska kyrkan,  med motsvarande i den katolska:

"De flesta (rysk-ortodoxa) församlingar leds av präster som inte har någon utbildning, och som i kraft av sin bristande lärdom är redo att förneka allt som såg dagens ljus under sovjettiden. Mot plan-ekonomin ställer de naturahushållning , mot kulturen ställer de den traditionella by-samvaron, mot läkarvetenskapen ställer de kvacksalveri. Och mot teologin ställer de en medeltida, kyrklig skrift - 'Domostroj'. Just detta består det ortodoxa livet i praktiskt, men, det är också detta som tillfogar kyrkan den största skadan.
   Titta på de katolska prästerna - de är mycket klyftiga och väldigt belästa människor, som är i stånd att föra briljanta diskussioner, och därvid bevarar de själva tron, samtidigt som de kan övertyga samtalspartnern om att Gud finns.  Jämför dem med våra präster som har blivit symbolen för okunnighet och som förnekar vetenskapen som något demoniskt. Under sådana omständigheter blir troende som har en högre akademisk utbildning uppfattade såsom paria".  
                   - sade de båda tidigare prästerna Michail och Nikolaj.

x                                                                                                                                      

                                                                                                           
Det var några glimtar. Knappt.                                                                                                     
Och protestanterna lyser med sin frånvaro i denna diskussion. 
                              Hittills.
Folkbladet                                                                                                           

  

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

"Mariupol - hela Ukrainas smärta"

  Jag har varit där tre gånger. I Mariupol. Men det var runt tjugo år sedan. Jag har ljusa minnen från de besöken... - (Nedan - utdrag från en artikel i Unian från igår - 15/3 . I artikeln talas inte om ryssar, utan om rasjister . Det låter som en blandning av det amerikanska sättet att säga "Ryssland" på - "Rasja" -  och "rasist" ..  ) I Ryssland, som är besatt av att vinna , vill man ofta påminna om den fasansfulla fascismen för åttio år sedan. Men nu utförs analoga brott genom de för närvarande största förbrytarna i världen - rasjisterna. De ödelägger Mariupol i Ukraina och jämnar det med marken, efter att förut ha övat sig i Groznij och Aleppo.   Mariupol gav inte upp 2014 och det ger inte upp nu. Från första dagen av den storskaliga invasionen har putinterroristerna inte upphört att försöka erövra staden, som utgör en av nyckelorterna för landvägskorridoren till Krim. Men det faktum att de lokala invånarna inte mötte “befriarna” med blommor och triko

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s

KG Hammar drar blankt mot patriark Kirill

Nu prövas andarna. Flera kyrkoledare har vänt sig till den ryska kyrkans patriark, efter att Putin inledde invasionen av Ukraina i Februari. Så också ärkebiskop emeritus KG Hammar från Sverige. Hela hans brev till patriarken ligger framme på kristna, ryska hemsidor som t.ex.  " Basnitsa ": Ärkebiskop emeritus KG Hammar till patriark Kirill   Jag vänder mig direkt till ledaren för en av de största kyrkorna i världen: patriarken över Moskva och hela Rus - Kirill. Till er vänder man sig med orden “Ers helighet”. Men vad finns det för heligt i att förråda sin Herre, Jesus från Nasaret, som trädde upp mot det romerska imperiet, och som gav sitt liv för den tro han bekände ? Vad finns det för heligt i att göra vänskapen med maktens högsta representant viktigare än uppgiften att utforma Kristi efterföljelse för mer än 100 miljoner troende i Ryssland ? Hur kan man så underkasta sig makten ? Och sluta ögonen inför alla människor som har blivit dödade och stympade, inför miljoner som h