Fortsätt till huvudinnehåll

Inga synnerliga skäl?

Skolan har brister.
  Hemundervisning praktiseras. 

  Men så stora brister som den nya lagen om hemundervisning har, är det nog svårt att finna. När jag läser om  personer i  Domsjö som har ansökt om att få bedriva hemundervisning, och inte fått,  syns detta ovanligt tydligt:
“Dåvarande ordförande för utbildningsnämnden, Berndt Nygårds (S): - I den nya skollagen som står det klart och tydligt att det krävs synnerliga skäl för hemundervisning, vilket är lika med - nästan aldrig…. …..Nuvarande nämndordförande Anki Rooslien (S): – Lagen är väldigt tydlig och det vore fel av oss att bevilja hemundervisning. Hon hänvisar till den skärpning av lagen som trädde i kraft från och med läsåret 2011/12. Nu krävs ‘synnerliga skäl’ för att få tillstånd till hemundervisning. Vare sig ‘religiösa eller filosofiska skäl’ tillåts.”

  Vare sig filosofien eller religionen erbjuder alltså några synnerliga skäl i det samtida Europa? Är inte det bedrövligt! Men tänk om någon har en filosofisk övertygelse, och finner synnerligen vägande, filosofiska skäl, att bedriva hemundervisning. Då berövar alltså den nya lagen honom eller henne denna rätt! Det måste väl om något stå  i strid mot våra  konventioner om mänskliga rättigheter.  

      “Människan lever inte bara av bröd” – Matt. 4:4

Insändare i Barometern 2009 : 1, 2 , 3 , 4
Bloggar 2011  : 1, 2 , 3
Andra bloggar om:

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

"Mariupol - hela Ukrainas smärta"

  Jag har varit där tre gånger. I Mariupol. Men det var runt tjugo år sedan. Jag har ljusa minnen från de besöken... - (Nedan - utdrag från en artikel i Unian från igår - 15/3 . I artikeln talas inte om ryssar, utan om rasjister . Det låter som en blandning av det amerikanska sättet att säga "Ryssland" på - "Rasja" -  och "rasist" ..  ) I Ryssland, som är besatt av att vinna , vill man ofta påminna om den fasansfulla fascismen för åttio år sedan. Men nu utförs analoga brott genom de för närvarande största förbrytarna i världen - rasjisterna. De ödelägger Mariupol i Ukraina och jämnar det med marken, efter att förut ha övat sig i Groznij och Aleppo.   Mariupol gav inte upp 2014 och det ger inte upp nu. Från första dagen av den storskaliga invasionen har putinterroristerna inte upphört att försöka erövra staden, som utgör en av nyckelorterna för landvägskorridoren till Krim. Men det faktum att de lokala invånarna inte mötte “befriarna” med blommor och triko

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s

KG Hammar drar blankt mot patriark Kirill

Nu prövas andarna. Flera kyrkoledare har vänt sig till den ryska kyrkans patriark, efter att Putin inledde invasionen av Ukraina i Februari. Så också ärkebiskop emeritus KG Hammar från Sverige. Hela hans brev till patriarken ligger framme på kristna, ryska hemsidor som t.ex.  " Basnitsa ": Ärkebiskop emeritus KG Hammar till patriark Kirill   Jag vänder mig direkt till ledaren för en av de största kyrkorna i världen: patriarken över Moskva och hela Rus - Kirill. Till er vänder man sig med orden “Ers helighet”. Men vad finns det för heligt i att förråda sin Herre, Jesus från Nasaret, som trädde upp mot det romerska imperiet, och som gav sitt liv för den tro han bekände ? Vad finns det för heligt i att göra vänskapen med maktens högsta representant viktigare än uppgiften att utforma Kristi efterföljelse för mer än 100 miljoner troende i Ryssland ? Hur kan man så underkasta sig makten ? Och sluta ögonen inför alla människor som har blivit dödade och stympade, inför miljoner som h