Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Inga synnerliga skäl?

Skolan har brister.
  Hemundervisning praktiseras. 

  Men så stora brister som den nya lagen om hemundervisning har, är det nog svårt att finna. När jag läser om  personer i  Domsjö som har ansökt om att få bedriva hemundervisning, och inte fått,  syns detta ovanligt tydligt:
“Dåvarande ordförande för utbildningsnämnden, Berndt Nygårds (S): - I den nya skollagen som står det klart och tydligt att det krävs synnerliga skäl för hemundervisning, vilket är lika med - nästan aldrig…. …..Nuvarande nämndordförande Anki Rooslien (S): – Lagen är väldigt tydlig och det vore fel av oss att bevilja hemundervisning. Hon hänvisar till den skärpning av lagen som trädde i kraft från och med läsåret 2011/12. Nu krävs ‘synnerliga skäl’ för att få tillstånd till hemundervisning. Vare sig ‘religiösa eller filosofiska skäl’ tillåts.”

  Vare sig filosofien eller religionen erbjuder alltså några synnerliga skäl i det samtida Europa? Är inte det bedrövligt! Men tänk om någon har en filosofisk övertygelse, och finner synnerligen vägande, filosofiska skäl, att bedriva hemundervisning. Då berövar alltså den nya lagen honom eller henne denna rätt! Det måste väl om något stå  i strid mot våra  konventioner om mänskliga rättigheter.  

      “Människan lever inte bara av bröd” – Matt. 4:4

Insändare i Barometern 2009 : 1, 2 , 3 , 4
Bloggar 2011  : 1, 2 , 3
Andra bloggar om:

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s