Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Nordkoreas kärnvapen ..

Ingenting ser ut att kunna ena världens regeringar för närvarande, så som Nordkoreas kärnvapen. 
  Media har rapporterat om världsvida protester från officiellt håll.

SR, Hbl, Unt , NyTeknik

   Ryskspråkiga "День X" gav av den anledningen en viss överblick över världens kärnvapenarsenal, och dess historia:
"...
    Medlemmarna i kärnvapenklubben

       Den äldste medlemmen i klubben är USA. USA blev 'grundare' av den icke-officiella gruppen efter hemliga prov i Nevada-öknen, intill Alamo, 1945. Samma år demonstrerade USA:s luftvapen atomvapnets kraft inför hela världen, genom att fälla bomberna över de japanska städerna Hiroschima och Nagasaki.

  Den andra stormakten i atomklubben var SSSR. År 1949 genomfördes de första kärnvapenproven på området nedanför Semipalatinsk. År 1953 stärkte SSSR sin ställning i klubben genom att utföra de första termonukleära (vätebombs -) proven i världen. År 1952 ingick Storbritannien i stormakternas atomklubb. Frankrike genomförde atomsprängningar år 1962 i en av oaserna i franska Algeriet. År 1963, tio år efter SSSR, prövade Paris en vätebomb på Moruroa i Stilla Havet.


  Kina sprängde en bomb på 20 kiloton på marken i området vid den mongoliska sjön Lobnor år 1964. En vätebomb prövades på samma område den 17:e Juni 1967.  

   Efter alla dessa förenade sig Indien och Pakistan med klubben. Indien genomförde kärnvapenprov ovan jord år 1974, och efter det genomfördes sprängningar av fem underjordiska enheter. Pakistan genomförde underjordiska kärnvapenprov år 1998. Experterna understryker att dessa prov utgjorde ett svar på utvecklandet av ett indiskt atom-program.

     Som en 'hemlig' medlem av atomklubben räknas Israel. Det finns inga officiella uppgifter om Tel-Aviv's delaktighet i kärnvapen. Trots det så finns det indirekta vittnesbörd om att detta land i Mellanöstern aktivt arbetar med att få fram komponenterna till kärnvapen. 'Israel anklagas för att i hemlighet köpa och stjäla atom-material i andra länder - USA, Storbritannien, Frankrike, Västtyskland', - meddelade den ryska underrättelsetjänsten år 1993. Enligt experters uppgifter, förfogar IDF över ett stort förråd av kärnvapen, och vittnesbörd om detta förvaras med strängaste sekretess. 

  Vem har flest kärnvapen?

   Bland länderna i 'atomklubben' finns de största kärnvapenlagren f.n. i Ryssland. I den ryska arméns utrustning ingår, enligt experters uppskattningar, 11 000 kärnstridsspetsar. På andra plats vad det gäller kärnvapenförråd, kommer USA - efter alla nedskärningar befinner sig c:a 8,5 tusen kärnvapen  Washingtons arsenaler . Atomvapen är jämförelsevis få hos klubbens övriga medlemmar, och närmar sig symboliska tal. Storbritannien förfogar över en arsenal på 225 stridsspetsar, Frankrike - 350. Kina hyser c:a 400 atomvapen i sina förråd. Tel-Aviv's förråd uppskattas till 150 kärnstridsspetsar. Indien och Pakistan äger omkring 100 vapen. 

   Nordkorea förfogar över 5 till 10 kärnvapenbärande raketer. Tidigare fanns ett mindre kärnvapenförråd i Sydafrika men p.g.a. hotet om sanktioner beslöt det afrikanska landets ledning att skrota sina kärnvapen..."


- -


Apropå:    "..  ifrå Johannis Döparens dagar, och til denna dagen, lider himmelriket wåld;och de wäldige rifwa det til sig "  -      
               
                                                       Matt. 11:12 (Karl XII:s övers.) 

   


 Sverige och kärnvapen - DN, HD
  Nya vapen - DN
 

Läs även andra bloggares åsikter om

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s