Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Jesus-bilder i kollision

   Efter att Donald Trump flyttade den amerikanska ambassaden i Israel , har en djup klyfta visat sig - inte minst bland amerikanska kristna, hur Jesus Kristus överhuvudtaget ska uppfattas. Och är inte det en allvarlig fråga ? I ändens tid ska det, enligt Herrens apostlar och profeter, komma att bli en stor strid i världen om vem som överhuvudtaget är Messias och Guds Son. Jag tar med ett par utdrag från artiklar där kritiska röster mot president Donald Trump och hans evangelikala stödtrupp kommer til tals. Det betyder inte att jag i allt sympatiserar med de kritiska rösterna, men tycker i visst avséende att deras frågor är berättigade.
  Vilken Jesus är det vi räknar med när vi utför vårt uppdrag som kristna, är det maktpositionernas Jesus, eller den Jesus som står på de fattigas och utblottades sida ?Från en artikel i The Guardian:

    Då han bad i samband med invigningen av den amerikanska ambassaden i Jerusalem förra veckan - en bön som frambars mot bakgrund av våldet i Gaza - sade den evangeliska pastorn Robert Jeffress att Donald Trump var en moralisk ledare som stod "på din högra sida, o Gud".
   En resa över halva världen  därifrån, utanför Capitol Hill i Washington, ledde prästen William Barber en tyst minut för de 60 palestinier som dödades av israelisk militär.
   
   Medan en grupp av religiösa ledare firar frukten av årtiondelånga allianser med det Republikanska partiet, bådar en annan grupp upp en multi-religiös utmaning mot den kristna högerns dominans, i ett försök att återerövra den moraliska agendan.
   
   "Det finns ingen religiös vänster eller höger", sa Barber, som är pastor och samtidigt en politisk ledare i North Carolina, till the Guardian. "Det finns bara ett moraliskt centrum. Och Skriften är mycket klar över var man bör befinna sig för att vara i detta moraliska centrum - man bör befinna sig på de fattigas sida, på arbetarnas, de sjukas och invandrarnas sida".
   
   Barber, som har blivit frustrerad av konservativa kristnas kulturkrig vad det gäller frågor som abort och homovigslar, leder en tillväxande gräsrotsrörelse som försöker att vända det nationella samtalet in i vad de tror är Bibelns centrala undervisning: omsorg om de fattiga, helande för de sjuka och att mottaga främlingen.
   
   "The Poor Peoples Campaign" - en renässans av Martin Luther King's sista satsning att ena fattiga amerikaner över rasgränserna, förde häromveckan samman aktivister från flera religioner, från Kvinnomarschen, från arbetarrörelsen och andra liberala organisationer för att inleda 40 dagars civil olydnad och protest mot ojämlikhet, rasism, miljöförstöring och militarism.  Upp emot 1000 personer blev arresterade under den första fasen. Flera demonstrationer kommer att hållas framöver. 
   
     Barber, som  är en med-ordförande bakom kampanjen, säger att en del konservativa, religiösa ledare har tolkat Bibeln's undervisning på ett "cyniskt" vis för att demonisera homosexualitet, abort, vetenskapliga fakta och andra religioner. Dessa är , enligt honom, skyldiga till "teologiskt missbruk" och "modern villfarelse".
     
     De konservativa religiösa å sin sida lyssnar till Barbers kritik. De har också levererat moteld. Efter att Barber hade läst lusen av en grupp konservativa pastorer som hade bedit för Trump i Vita huset och anklagat dem för att inte tänka på de fattiga, höll dessa pastorer en presskonferens och föreslog att Barber besökte deras församlingar.
     
     "De säger så mycket om saker som Bibeln säger så litet om", sa Barber, och upprepade en refräng som han ofta stämmer upp för att kritisera den religiösa högern. "Men de säger så litet om saker som Bibeln har en hel del att säga om"...
          

    Från en annan artikel skriven av Jim Wallis:
          
     Helt nyligen var det en kongressman i Washington som ställde en fråga till mig över en frukost, och jag har sedan dess burit den frågan med mig. Representanten för den lagstiftande makten i vårt land är en kristen, men hade i genuin mening svårt att förstå budskapet och motivet hos president Donald Trump's evangelikala "rådgivare".  Han ställde den uppriktiga frågan "hur ska vi då uppfatta Jesus ?". Det är exakt den rätta frågan och jag har tänkt på den sedan vi samtalade: "hur ska vi uppfatta Jesus?".
     
     Vad gör dessa evangelikaler med den frågan medan de lyssnar till och talar för Donald Trump ? Skulle Jesus tala på det viset om invandrare, bete sig på det viset mot kvinnor, använda ett sådant särskiljande språk med inslag av rasistisk rädsla och vrede, visa en sådan uppenbar ringaktning för sanningen, föredra den starke mannen i ett tjänande ledarskap, och verkligen hävda att ett land kommer "först"? Vad gör vi med Jesus ? Det är alltid den rätta frågan , och särskilt om vi påstår att vi är Jesu efterföljare...
     

Överläkare Pekka Mellergård i dagens Dagen framför liknande synpunkter :   "Fram till 1 maj 2018 hade granskarna på Washington Post dokumenterat 3001 falska eller vilseledande uttalanden från Trump under hans då 466 dagar som president. "


Midnattsropet


Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s