Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Vladimir Rytzjkov: “Om ‘Memorial’ stängs går Ryssland från ett auktoritärt system till ett diktatoriskt ! ”

  “Memorial” är den mest irriterande organisationen

 Enligt politikern Vladimir Ryzjkov, så pågår en all-omfattande kampanj i landet för att stänga alla institutioner, som bevarat en oberoende ställning.

 Den 25:e November inledde Ryska Federationens Högsta Domstol en genomgång av Riksåklagarnas stämning av den internationella, historiska och på upplysning, välgörenhet och mänskliga rättigheter inriktade organisationen “Memorial” för att få denna likviderad. Enligt den ryske riksåklagaren Igor Krasnov har organisationen systematiskt överträtt lagen om utländska agenter. Vad som blir “Memorial’s” vidare öde, och vad detta betyder för ryska medborgare, berättar politikern, ledamoten för Moskvas stadsfullmäktige, Vladimir Ryzjkov:                                         

"Memorial" - stämplades som främmande agent 2016,
hotas nu av likvidation

 - Det var storheter som grundade “Memorial”. Michail Sergijevich Gorbatjev hjälpte till, även fast KGB motsatte sig det. Andrej Dmitrijevich Sacharov understödde projektet. Och när Sovjetunionens kommunistiska parti’s Central-kommitté inte ville upplåta lokal för “Memorial’s “ första kongress, så ringde Sacharov personligen upp Gorbatjev och sa: ”Om ni, Michail Sergijevich, inte tillåter genomförandet av ‘Memorial’s’ kongress, så kommer jag, en mottagare av Nobel’s fredspris, att bege mig ut på Röda torget och inleda en hungerstrejk ! Och det kommer att ge genljud i hela världen”. Han skrek i telefonen, och efter det kröp KGB:s och Central-kommittéens medarbetare tillbaka, och “Memorial” fick tillåtelse att genomföra sin kongress. Lev Ponomarev påminde för inte så länge sedan om denna historia.

 “Memorial” - det är en organisation som man känner till i vårt land, och i hela världen. Den har skapat en uppgiftsbas för offer för politisk repression, ett enormt arkiv, där miljontals människors namn finns. Denna organisation ägnar sig åt mänskliga rättigheter. Och den vill nu tjekisternas “arvtagare” stänga. Det är en skandal och en vanära ! Jag är övertygad om, att när dessa makthavare faller, så är det första som återuppstår, just “Memorial”. Jag tvivlar inte på att den kommer att omnämnas i alla historieböcker.

    Det tycktes som att knappt hade Vladimir Putin gratulerat Dmitrij Muratov för att ha fyllt sextio år och för att ha fått Nobel’s fredspris, och direkt, nästan samma dag, stängs “Memorial” ! Det är inte utan vidare sammanhängande händelser, det verkar riktigt konspiratoriskt.

 Jag tror att beslutet att likvidera “Memorial” redan hade tagits av presidenten personligen. Det är början på en all-omfattande kampanj för att stänga ned alla institutioner och organisationer som har bevarat en oberoende ställning. Framöver kommer man att förfölja Moskva’s Helsingfors-grupp, förkämpar för mänskliga rättigheter, ekologer, advokater, media, Youtube-plattformen, Facebook ...  

   “Memorial” - det är en betecknande händelse med bestämda drag. Den dag då de stänger ned “Memorial” tar Ryssland steget från ett auktoritärt system till en diktatur.

 Jag tror att beslut har tagits att stänga ned alltsammans. “Memorial” är den mest irriterande organisationen, den påminner ju tjekisterna om deras brott. Den för också en lista  över samtida offer för politisk repression, och i den ingår nu närmare 500 personer. Och man kan ju föreställa sig varför man nu vill stänga ned denna organisation - så att vi inte ska veta hur många politiska fångar vi har !

 Därför är det just “Memorial” som nu drabbas av ett första slag , som den mest auktoritära organisationen för mänskliga rättigheter i landet.   

                                                                                                         (Rosbalt)


Andra röster om "Memorial":  

    Författarinnan och dramaturgen Ljudmila Petrusjevskaja har sagt, att hon avsäger sig en statlig utmärkelse hon fick 2002 p.g.a. situationen med den internationella människorätts-organisationen  “Memorial”. Den 11:e November blev det känt, att Riksåklagaren hade lämnat in en stämningsansökan mot “Memorial”

 (Petrusjevskaja på sitt Facebook-konto:)  ”Nu tar de ifrån mig ‘Memorial’, minnet över dem som dömdes till arkebusering, som kastades under lastbilar och som dog svältdöden, som frös i fångtransporter från läger till läger, som led p.g.a. tortyr i Ljubjanka, och på Kolyma -  om de som för inte så länge sedan blev slagna på gatorna, i piketer och på polisstationer. Om de som sitter i fängelse på grund av fabricerade, falska anklagelser, om tusentals sådana fångar som blivit farliga för makthavarna. Låt dem igen anklaga mig för att ha förolämpat presidenten ! Jag avsäger mig den statliga utmärkelsen jag fick. Den som överlämnade medaljen, paketet och blombuketten var ingen mindre än  president Putin. Och det för en pjäs som var tillägnad dem som inte återvände från lägren. För hågkomsten av dem ”   

                                                                                                          (Kommersant)


Organisationen “Memorial” är en av de äldsta människorätts-organisationerna i Ryssland, den bildades redan 1989 med deltagande av Andrej Sacharov. Huvudinriktningen för dess verksamhet var att bevara minnet av offren för Stalintidens repressioner. “Memorial” har också trätt upp till försvar för politiska fångar på senare tid (t.ex. Navalnyj)

 Den aktuella stämningen bygger på anklagelser om att organisationen inte har märkt sina artiklar med beteckningen “främmande agent”, vilket den enligt rysk lag borde göra då den bedömdes vara just detta år 2016.

Försvaret säger att organisationen har existerat i mer än 30 år, och hjälpt att bevara det gemensamma minnet av historien. Man kan inte stänga ned en sådan organisation av tekniska skäl. 

                                                                                                                 (Radio Svoboda)Andrej Kurajev om motsägelsefulla ideal i dagens Ryssland: "Med Stalin i hjärtat och korset på bröstet" - se (ryskspråkig) blogg - här

-


Aftonbladet - om saken, även Expressen, DN


-

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s