Fortsätt till huvudinnehåll

Rättfram ortodox präst i Belarus suspenderas p.g.a. "hälsoskäl"

 Den ende högt uppsatte ortodoxe representanten för den rysk-ortodoxa kyrkan i Belarus som kritiserade myndigheterna tas ur tjänsten

 "Den ryska ortodoxa kyrkans synod har tagit Grodnenskiy’s ärkebiskop Artemij - vilken kritiserade de vitryska myndigheterna - ur tjänsten. Såsom meddelas på Moskvapatriarkatets hemsida pensioneras den 69-årige ärkebiskopen på grund av hälsoskäl. Ärkebiskopen Artemij var den ende högt uppsatte representanten för den rysk-ortodoxa kyrkan i Belarus som offentligt fördömde våldet som användes för att upplösa protesterna mot resultaten efter president-valet".  (Echo MoskvaHär kan du läsa ärkebiskopens predikan från den 14:e Augusti 2020, en predikan av en man som med bedrövelse iakttar hur makten kör över rätten, men också hur en vändning tycktes skönjas i det läget  .. :  

"På allt vis hedervärda fäder, bröder och systrar i Kristus ! Ni och jag upplever en svår period , som har förmörkats av det blod som utgjutits som ett resultat av våld. Det är något som vi i vårt fredliga och lugna Belarus inte verkade kunna vänta oss under några som helst omständigheter. Men ändå har det skett.

    Och detta skedde uppenbarligen därför att man inte bör driva något spel med Rätten, inte mörbulta och trasa sönder den till gagn för en politisk målsättning. För Rätten - det är detta värderade fenomen och denna meningsfulla kategori  bakom vilken GUD står. Och om man placerar Rätten inom citationstecken  och med en lätt handrörelse förvandlar den till lögn , då trampar man på Honom som är Rättens Fader ! Och istället framträder en annan fader på arenan. lögnens fader, som vi vet från Guds ord, att han kallas djävul ! Och vi vet också om honom, att 'han har varit en mandråpare från begynnelsen' ( Joh. 8:44)

Det innebär att offrens blod och människors svåra lidande i dessa dagar kommer över deras samveten, som antingen själva medvetet mördade, eller nödgade andra att mörda - Rätten ! Att så bör DEFINITIVT INTE de handla, som anser sig vara ortodoxa kristna, har våra präster talat om, de av dem som väckte människors samveten genom att påminna om Guds Bud! Men tyvärr lyssnade man sist av allt till dem.

  Nu förestår det oss att avverka en inte alldeles enkel väg för att övervinna den politiska krisen och renas moraliskt. det kan inte ske utan en djup och uppriktig omvändelse , något som vi alltid måste lära oss ! För att vi ska kunna be om förlåtelse och förlåta andra !

    Och erfarenheten de senaste dagarna, när vi på gatorna i våra städer får se  - istället för misshandlade män, söner och bröder - att våra kvinnor, mödrar och systrar gick ut, med blommor och léenden, då visade det sig att den andliga lagen verkar: 'Låt er inte övervinnas av det onda, men övervinn det onda med det goda' (Rom. 12:1) ! Kärleken återförde friden och stoppade våldet ! Vad är det, om inte ett under !  Jag tackar på allt vis dem som fattade detta förunderliga beslut, och jag nedkallar över er Guds välsignelse !

   Jag tror att Kärleken och Friden även kommer att återföra Rätten åt oss !    Återföra den i våra själar. i våra hem och familjer, i förhållandet mellan samhället och staten. Och Rätten låter oss alla återfinna förtroendet för varandra. Särskilt när det gäller dem som har svurit att tjäna det vitryska folket, men som oberättigat har handlat grymt mot det i dessa dagar. Må blommorna och léendena hos våra underbara flickor och kvinnor hjälpa oss att bli helade från ondskans gift och aggressivitet  !

   Vi minns de som stupat och önskar att deras anhöriga och närstående får tröst ! 

    Vi önskar att alla lidande snarast återhämtar sig, och att de som väntar på friheten får se den !

     Och låt det bli renhåriga, ärliga och öppna undersökningar av alla fakta om bedrägerier, våld och brutalitet , så att rättvisa skipas och Rätten triumferar ! 

 

ARTEMIJ - ärkebiskop av Grodnenskiy  ..."   (Credo)


Det var alltså Belarus' ortodoxa kyrka som fattade beslutet den 8:e Juni, att ÄB Artemij nog hade problem med hälsan.  Och eftersom Belarus-kyrkan står under Moskva-patriarkatet så måste den ryska kyrkans patriark Kirill ge sitt godkännande. 

Det dröjde han inte med - efter bara en dag, så var det godkännandet klart.       

 

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

"Mariupol - hela Ukrainas smärta"

  Jag har varit där tre gånger. I Mariupol. Men det var runt tjugo år sedan. Jag har ljusa minnen från de besöken... - (Nedan - utdrag från en artikel i Unian från igår - 15/3 . I artikeln talas inte om ryssar, utan om rasjister . Det låter som en blandning av det amerikanska sättet att säga "Ryssland" på - "Rasja" -  och "rasist" ..  ) I Ryssland, som är besatt av att vinna , vill man ofta påminna om den fasansfulla fascismen för åttio år sedan. Men nu utförs analoga brott genom de för närvarande största förbrytarna i världen - rasjisterna. De ödelägger Mariupol i Ukraina och jämnar det med marken, efter att förut ha övat sig i Groznij och Aleppo.   Mariupol gav inte upp 2014 och det ger inte upp nu. Från första dagen av den storskaliga invasionen har putinterroristerna inte upphört att försöka erövra staden, som utgör en av nyckelorterna för landvägskorridoren till Krim. Men det faktum att de lokala invånarna inte mötte “befriarna” med blommor och triko

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s

KG Hammar drar blankt mot patriark Kirill

Nu prövas andarna. Flera kyrkoledare har vänt sig till den ryska kyrkans patriark, efter att Putin inledde invasionen av Ukraina i Februari. Så också ärkebiskop emeritus KG Hammar från Sverige. Hela hans brev till patriarken ligger framme på kristna, ryska hemsidor som t.ex.  " Basnitsa ": Ärkebiskop emeritus KG Hammar till patriark Kirill   Jag vänder mig direkt till ledaren för en av de största kyrkorna i världen: patriarken över Moskva och hela Rus - Kirill. Till er vänder man sig med orden “Ers helighet”. Men vad finns det för heligt i att förråda sin Herre, Jesus från Nasaret, som trädde upp mot det romerska imperiet, och som gav sitt liv för den tro han bekände ? Vad finns det för heligt i att göra vänskapen med maktens högsta representant viktigare än uppgiften att utforma Kristi efterföljelse för mer än 100 miljoner troende i Ryssland ? Hur kan man så underkasta sig makten ? Och sluta ögonen inför alla människor som har blivit dödade och stympade, inför miljoner som h