Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Assanges advokat om Snowden: - unga människor har skärpt sina samveten !

  Nedan en intervju som "Golos Rossii" publicerade på webben tidigare idag, där en del raka frågor ställs:  

USA är ingen prototyp för mänskliga rättigheter

  Ju längre Edward Snowden stannar i salen för transit-passagerare på Moskvas internationella flygplats - Sjeremetova - desto mer ökar oron hos hans sympatisörer över hela världen vad angår hans vidare öden,och var han till syende och sist ska finna en tillflykt. Julian Assanges amerikanske advokat Michael Ratner delar med sig av sina tankar om detta i en intervju för Golos Rossii.


Vilken destination väntar Edward Snowden?
   - Vilka paralleller kan man göra mellan situationen omkring Julian Assange och fallet Edward Snowden?

-  Det är verkligen en ovanlig situation. USA:s regering har tagit till storsläggan mot Julian Assange och hans journalistiska organisation Wikileaks, liksom mot sådana källor som Bradley Manning, som nu sitter inför rätta i Fort Meade, och mot Jeremy Hammond, som var inblandad i att bryta sig in i det privatägda bolaget Stratfors e-mail.

  En parallell ligger i det, att sådana människor som Ed Snowden  är redo att agera, vad det än må innebära. Det är härligt. Han vet, att om han återvänder till Förenta Staterna, då får han i bästa fall en långvarig fängelsedom, eller rentav dödsstraff. Men inte desto mindre blev han så upprörd över den information han fick ta del av , att han beslöt sig för att göra det han gjorde.

  Det finns två fundamentala moment. Det första - att det dock finns sådana människor, som är redeo att handla, trots förföljelse från vår regering. Det andra - unga människor i USA och i andra länder har skärpt sina samveten, och är redo att handla i överensstämmelse med sin övertygelse.

  Så handlade Bradley Manning , när han såg videomaterial om mord, och då också mordet på en journalist från Reuters. Ed Snowden har också offentligt sagt, att han handlade i överensstämmelse med sin övertygelse, att systemet med massövervakning måste avslöjas, så att amerikanerna och alla som de berör, kan behandla situationen.

  Trots all sin makt , är USA tvunget att vända sig till unga, begåvade data-specialister för att kunna styra ett sådant system, sådana som har samvete och inte sällan ger uttryck för politiska åsikter som skiljer sig från regeringens.     


   - Och vad är det då för åsikter, om inte demokratiska?
 
- Det är demokratiska åsikter, folk menar sig ha rätt att bedöma regeringens handlande. Tyvärr är det många media i USA som försvarar regeringen. Det är klart - i Amerika finns ingen diktatur eller fascism, men vårt samhälle är inte demokratiskt i ordets fulla mening. Regeringen tar till repression mot människor som vill avslöja dess dolda sidor. USA är på inget vis någon prototyp för mänskliga rättigheter. Det räcker med att titta på sådana saker som Guantanamo, drönare och tortyr. Systemet med mass-övervakning visar oss regeringens otroliga hyckleri. USA anklagar Kina för cyberspionage på Staternas territorium, och i själva verket är USA rejält nedsmutsat i ett övervakande av befolkningen över hela jordytan med hjälp av data-teknologien.

Lämnar du därmed utrymme för att USA efter 11:e september-händelserna agerar enligt instruktioner från en grupp som följer sina egna avsikter? Jag tänker på neokonservativa och alla som kan tänkas operera bakom kulisserna?

 
- Det är helt tydligt, att efter 11:e september 2001 pågår det en militariserings-process av regeringen . Innan de händelserna fanns det i bestämd grad en handlingsfrihet, som nu praktiskt taget inte finns… Försvarsmakten och CIA kontrollerar i hög grad regeringens agerande.  - Och korporationerna?

- Regeringen satsar många miljarder dollar på att bedriva övervakning. Och den övervakningen är det först och främst enskilda korporationer som ägnar sig åt, som har aktieägare.
  Idag har vi en tydlig samverkan, vi har en uppblåst krigsmaskin. Folk med militära gradbeteckningar närvarar vid praktiskt taget varje regerings-sammanträde. Det finns en tydlig samverkan mellan Pentagon, Förenade Kommiteten för Stabsofficerare, CIA… hos oss i Amerika finns ett tätt samband mellan korporationer… Stora bolag, som t.ex. Booz Allen, ägnar sig också först och främst åt övervakning. För dessa ändamål flyter det pengar i floder, och det började med den 11:e september.

  Så ska man tala om att kapa regeringen , så har den kapats av det militär-industriella komplexet, en möjlighet som redan president Dwight Eisenhower förvarnade amerikanerna om.
 Och ledamöterna i Kongressen - särskilt senator Feinstein - kan inte tillåta sig att egera självständigt.
  Så ser det ut med prioriteringarna i detta korporativa spionage, som till sitt förfogande har miljarder dollar, och som styr landet idag.

Jag har alltid undrat över varifrån Facebook hämtat sina miljarder dollar, även om det var ett socialt nätverk som inte ägnade sig åt reklam, och inte tog betalt för sina tjänster. Det är en liknande situation med Skype. Vad tänker duu om detta?

 
- Jag har inget svar på din fråga. Jag vet att Facebook och Google samarbetar med systemet, eftersom de utgör en del av systemet. Jag kan inte säga något vad gäller Skype…
  Genom att bruka dessa resurser, har vi i utbyte givit dem en stor del av våra rättigheter till en privat sfär. De överlämnar våra personliga uppgifter till regeringen för övervakning inte bara av amerikaner, utan av hela världens befolkning.

  - Det vållar naturligtvis oro. Men låt oss återvända till Snowden. Jag skulle nog inte kalla honom spion, han är snarare en avslöjare i ordets bästa mening. I samband med detta har jag två frågor. Den första - finns det verkliga risker för att han får ett dödsstraff? Den andra - hur kan den amerikanska regeringen komma att handla med honom , när man tar i beaktande, att han inte utförde spionage, utan informerade världssamfundet om laglöshet?

- De anklagelser som har förts fram mot honom idag innebär inte dödsstraff. Han anklagas på tre punkter, men hur det slutliga åtalet ska se ut , det vet jag inte.
  Dödsstraff för spionage förutses i ett begränsat antal fall. Ett sådant fall är t.ex. Bradley Manning, eftersom han var soldat och hjälpte motståndarsidan. Men jag utesluter inte att Snowden kan få livstidsstraff, som en domstol kan döma honom till under villkor som är i strid mot grundläggande mänskliga rättigheter. Och han har ju  fråntagits all kontakt med omvärlden, och inte ens hans advokater har några möjligheter att berätta för allmänheten vad han tänker eller vad som sker med honom.

- Han har bara försvunnit.

- Faktiskt, ja.

- Åtminstone två av åtalspunkterna drar inte med sig dödsstraff.

- Nej, men fastän de faller under den s.k. Lagen om kamp mot spionverksamhet, så är det inte riktigt spionage. Med spionage menas en stats verksamhet för att få hemlig information om en annan stat, med hjälp av en grupp personer. Men vilka är det som ägnar sig åt spionage i vårt fall? USA spionerar på varje land i världen, bokstavligen på varje människa i världen.

  Snowden hade tillgång till sekretessbelagd information, den tog han och gav publicitet åt. I enlighet med lagen så har denna information att göra med landets försvar, och dess offentliggörande kan medföra skada för Förenta Staterna. Det är inte spionage, hur man än vänder på det, och hur mycket mindre då i klassisk mening. Klassiskt spionage, det är när du spionerar på andra länder, eller när de spionerar på dig. Vem vem ägnar sig åt det i detta fall?

- Många i Ryssland är nöjda med att Edward Snowden beslöt att flyga via Moskva. Varför gjorde han det valet? På vilket vis framstår nu den ryska regeringen? Har du hört om president Putins senaste uttalande av denna anledning?

 
-  Jag tycker att hr Putin agerade mycket modigt , även fast Ryssland är ett mäktigt land, som inte borde frukta för USA:s diktat, vilket kan vara fallet med mindre länder.
   Det är ett modigt uttalande, för det Putin sa var:"Han befinner sig på genomresa i  Ryssland, och kan bege sig varthelst han finner vara behövligt". Det allra viktigaste är att hela världen fick höra, att Ryssland inte kommer att utlämna honom till Förenta Staterna, även fast Ryssland, efter önskemål, skulle kunna göra det. Fördensskull behövs inget särskilt avtal om utlänning. Det är bara att sätta personen i fråga på ett flygplan och låta det bege sig åt ett bestämt håll - i detta fall USA. Mellan Ryssland och USA finns inget ingånget avtal om utlänning, men det är i princip inte så viktigt.

Det finns lagar om detta, men USA ignorerar dem allt som ofta.

- Absolut så.

- John Kerry sa, att även om det inte finns något sådant avtal mellan USA och Ryssland, så skulle Ryssland ändå mycket väl kunna sätta Snowden på ett flygplan och skicka honom till Amerika. 

-  Det sa han , och han tillade, att det finns en allmänt accepterad praxis, men jag tycker det är nys. Det finns ingen officiell lagstiftning  som skulle kunna förplikta Ryssland att skicka Snowden till USA. Ryssland skulle kunna göra det, och hålla på sin suveräna rätt, men Ryssland är inte förpliktad att genomföra ett utlämnande.

  Ryssland är ett suveränt land och bestämmer själv vilka hon släpper in över sina gränser, vilka inte - och vilka hon skickar bort. Kerry ber naturligtvis Ryssland om att överlämna Snowden, men Ryssland är inte förpliktat att göra detta.  


- - - - - - - - - 

  Så uttalar sig alltså advokat Ratner. 
    Tid att sätta gränser för makten? SvD, SvD ,  Svt, Hbl , Aftonbladet,
  Skånskan, SR
  

  Läs även andra bloggares åsikter om ,

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s