Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Adelaja överhopad av processer

Under våren och försommaren har processerna mot Sunday Adelaja och de ansvariga bakom "Kings Kapital" knappast avstannat. Även om det har varit ganska knapphändigt med uppgifter i media. Från att det i början av året, enligt nyhetsrapporteringen, handlade om att "gripa makten" genom att fylla medborgerliga råd inom Kievs stadsstyre och i utrikesdepartementet med mot presidentens parti påstått lojala krafter från "Guds Ambassad", har det mer och mer handlat om rättegångar, där Adelaja enligt olika uppgifter ser alltmer uttröttad ut, där han sitter på de åtalades bänk.

 "Kings Kapital" målet lär ha kommit igenom den del av processen som varit ägnat åt valuta-investeringar (de som satsade medel i företaget i form av dollar, euro och polska zloty ), och håller stegvis på att gå över i nästa fas, då det handlar om dem som satsat medel i form av ukrainska hryvnja. Men det sägs att det inte lär komma igång riktigt förrän till hösten, med de frågorna.

Fortfarande är det bara Adelaja som är "på fri fot" av de huvudåtalade. Även om han har utreseförbud. De övriga sitter i husarrest.
-
  Även målet med anledning av "Grant", där Adelaja figurerar flitigt i utredningsmaterialet, pågår, eftersom det har överklagats. I samband med det målet uppsnappade jag en diskussion på webben, som kanske säger något om en viss pessimistisk stämning i Ukraina f.n., vad gäller rättsväsendets förutsättningar. 

En följd av den kontroversiella saken mot Julia Tymosjenko ?


  (Diskussion på Inviktory från 8/6 2013 )

  X  - Sunday Adelaja är inte längre föremål för undersökning vad det gäller Kings Kapital, undersökningen bakom detta brottmål är avslutad. Adelajas skuld är bevisad av undersökningen, och i det material som tillhör saken finns en anklagande slutsats, där åtalet mot svaranden Adelaja stöds av åklagaren och av Ukrainas riksåklagare, och saken ligger i domstol för granskning där han förekommer som åtalad för ett antal episoder i målet såsom organisatör, enligt flera artiklar i brottsbalken, och hans status är alltså ÅTALAD. Nästföljande etapp i detta mål blir en rättslig prövning - antingen kommer domstolen att finna någon slags förmildrande omständighet, eller så anser man åtalet vara ofullständigt , eller så erkänner man åtalet helt och fullt. Detta prerogativ tillhör domstolen. Men hursomhelst blir det en dom, där domstolen fastställer den åtalades skuld och vilka motsvarande straffålägganden som kommer ifråga.  Det är tunga artiklar det handlar om - 4:e delen av 190:e artikeln i Ukrainas brottsbalk - bedrägeri i särskilt grov omfattning. Förutom detta, så finns det andra saker utom Kings Kapital mot Sunday där undersökningen bara har påbörjats och där det sker husrannsakningar hos folk som står Adelaja närmast - t.ex. R M Romanov, och i en del saker har ännu ingen brottsundersökning inletts. Jag hör själv inte till dem som önskar denne man något ont, jag tycker synd om honom - men de fakta som undersökningen har kommit fram till om hans skuld i saken föreligger i form av ett åtal i domstol. Det är den juridiska sidan av saken.


  Y -  Citat X "Nästföljande etapp i detta mål blir en rättslig prövning - antingen kommer domstolen att finna någon slags förmildrande omständighet, eller så anser man åtalet vara ofullständigt , eller så erkänner man åtalet helt och fullt"


  Eller så frikänns han. Konstigt hur du glömt bort ännu ett alternativ vad det gäller händelseutvecklingen. Eller?


   Du har ju i realiteten gjort dig själv till ett åtlöje genom din okunnighet om elementära och fundamentala begrepp om hur en åtalad person bör hållas för oskyldig så länge han inte är fälld.. Googla du...Läs  Brottsbalken .. Bedrövligt, vad din ilska har förblindat dig. Bedrövligt...


X -  Jag bär inte på någon ilska. Du kan läsa vad du vill hur mycket som helst, var som helst. Men den rättsliga praktiken allt sedan 1983 är sådan att 99% av de som åtalats blir fällda. Om du läser saker på internet och där söker efter något som stöder ditt självbedrägeri, så har du ju din fulla rätt att göra det. Av dem som hamnade i GULAG 1937 var 99% oskyldiga. Bland dem som arkebuserades var förhållandet inte annorlunda.
  Målet körs efter den gamla ukrainska brottsbalken från 1960, och den stat som vi har att göra med är repressiv. Menar du att staten som den representeras av polis och åklagare består av dårar som inte kan sin sak? Varför tror du att de på grund av den skatt du betalar har bröd att äta? Får inte domarna sin lön utbetald av staten? Om du hade suttit i rättegångar lika mycket som jag har gjort och sett vad som sker där och hur det sker, då hade du tänkt på annorlunda vis. Men nu är du tyvärr offer för ett självbedrägeri. Det är klart att man skulle vilja tro att det inte är så, men jag har skrivit sanningen.

Z - Citat X "Jag bär inte på någon ilska"
                Det kan du ju tala om för sådana som inte har läst dina inlägg.

      Citat X "den rättsliga praktiken allt sedan 1983 är sådan att 99% av de som åtalats blir fällda"

                Vad? Kan du länka till några officiella uppgifter - , eller blir det som vanligt pekfingret upp i luften?

      Citat X "Av dem som hamnade i GULAG 1937 var 99% oskyldiga"

                  Du kan också påminna om inkvisitionen.

       Citat X "..jag har skrivit sanningen"

                    Du har skrivit vad som ligger på ditt hjärta. Lögn och skändligheter. Bedrövligt..

-

        Är "X" en lögnare, eller bara alltför pessimistisk? Att det hamnade oskyldiga i GULAG är det nog ingen som bestrider.

  


   SvD, Dagen
    
           Läs även andra bloggares åsikter om

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s