Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Kampen omkring gay-rörelsen

Ryska lagar: Att skydda "barn" mot homosex-propaganda eller 
skydda "medborgare" mot intolerans ?
En stor europeisk strid gör sig påmind (se ex-vis r, och här)
 Vad ska utgången bli?  

 Om detta skrev svenskspråkiga media som
                                         SR, Expressen, Expressen igen, SvD , Svt, Skånskan                                                                                                

 Och ryskspråkiga media - som  Interfax.ru - om vad lagen innehåller:

"Duman antog i den andra och direkt i den tredje, slutgiltiga uppläsningen lagen om bötesstraff för att propagera för  icke-traditionella sexuella förhållanden ibland underåriga

  För lagen röstade 436 duma-ledamoter, och en reserverade sig.

  lagen inför förändringar i den federala lagen 'Om skydd för barn mot information som skadar deras hälsa och utveckling', och i enskilda lagar inom Ryska Federationen , i syfte att skydda barn från information, som propagerar för ett förnekande av traditionella värderingar i synen på familjen.

 Lagen förutser administrativa bötesstraff för att propagera för icke-traditionella sexuella förhållanden ibland minderåriga, '..att uttrycka sig genom att sprida information, som är inriktad på att utforma en icke-traditionell sexuell hållning , att verka attraktivt för icke-traditionella sexuella relationer, att förvrida föreställningarna om social jämställdhet mellan traditionella och icke-traditionella sexuella förhållande, eller att pådyvla information om icke-traditionella sexuella förhållanden , och att väcka intresse för sådana förhållanden'


I händelse av att sådan verksamhet inte innehåller några straffbara handlingar, ger lagen straffpåföljder i form av administrativa bötesstraff för enskilda medborgare på mellan 4 - 5 tusen rubel (mellan 800 - 1000 SEK) , för befattningshavare på mellan 40 - 50 tusen rubel , för juridisk person på mellan 800 till en miljon rubel, alternativt administrativt ålagd samhällstjänst på uppemot 90 dygn.

  I händelse av att samma handlingar utförs med hjälp av media eller informations - och telekommunikations-nät, inräknat internet, så kommer den enskilde medborgaren att ådraga sig bötesstraff på mellan 50 - 100 tusen rubel , befattningshavare på mellan 100 - 200 tusen rubel , juridisk person på en miljon rubel, alternativt administrativt ålagd samhällstjänst på uppemot 90 dygn. 

  I händelse av att dessa handlingar utförs av utländska medborgare eller av personer utan medborgarskap , så ger lagen straffpåföljder i form av bötesstraff på mellan 4 - 5 tusen rubel följd av administrativ utvisning ur Ryska Federationen, alternativt administrativ arrest på uppemot 15 dygn ,också följd av administrativ utvisning ur Ryssland. 

Om utländsk medborgare utför dessa handlingar med hjälp av media eller internet, så ådrager han sig därmed bötesstraff på mellan 50 - 100 tusen rubel med administrativ utvisning ur Ryssland.

  Denna lag träder i kraft från den dag då den officiellt har kungjorts.
-
 Dagen innan det att lagen antogs vände sig aktivister från den internationella organisationen Human Rights Watch till de ryska myndigheterna med en uppmaning att ta avstånd från den. 'Ryssland försöker aggressivt att ge diskriminering ett värdigt utseende, genom att skyla över den med ordet 'tradition'. Men helt oberoende av vilken slags terminologi man än använder sig av i föreliggande dokument, så har det en diskriminerande karaktär och kränker grundläggande rättigheter för LGBT (eller hbt) - rörelsens representanter', - sägs det i uttalande av Graeme Reid - kurir för Human Rights Watch 's program för försvar av representanter för LGBT - rörelsen - som organisationen sprider. 'Att försöka utsöndra representanter för LGBT-rörelsen såsom varande 'icke-traditionella personer', det är ett försök att nedvärdera deras mänskliga värdighet. Det är cyniskt och farligt', sade Reid. "

- - - 
    Jelena Kostjuchenko på sin blogg :' Det är en genomarbetad lag. Som ni ser har ordet 'homosexualitet' helt försvunnit - det finns helt enkelt inte i den ryska lagstiftningen, det har tagits bort. Dumaledamoterna försökte också att tolka om ordet 'propaganda'. Således - bingo! - det blir straffbart att sprida information'.   

   Hopp ?


  "I Berlin fruktar man att denna lag kommer att leda till diskriminering av människor med en icke-traditionell orientering. I Berlin är man allvarligt oroad av hur de ryska myndigheterna har gripit sig an frågan om moralisk fostran. Den uppfattningen kunde höras från en officiell representant för den tyska regeringen... - Steffen Seibert. 'Vi överger inte hoppet att den ryska staten och Duman annullerar dessa beslut',säger han enligt ITAR-TASS. Seibert lovade att Tyskland uppmärksamt kommer att följa situationen - att begränsa spridandet av information om icke-traditionella sexuella relationer motsäger, enligt honom, andan i den Europeiska Konventionen om Mänskliga Rättigheter. "   

- - 
  Gazeta.ru :

  "Nikolaj Aleksejev - en av ledarna för LGBT-rörelsen i Ryssland och grundaren av det Moskvabaserade gay-samfundet  - har just för avsikt att vända sig till Europadomstolen i Strasbourg, om lagen helt går igenom , och undertecknas av presidenten. Där ligger redan några ärenden eftersom gay-parader har förbjudits i olika städer i Ryssland
-...
   Enligt Alexejev så lider lagen av 'rättslig obestämdhet' eftersom det saknas en tydlig definition av vad det är som faller under begreppet 'icke-traditionella förhållanden'
-...
  Alexejev uppmanade Dumans ledamöter att 'istället för förbud mot gay-propaganda förbjuda diskriminering för tecken på viss sexuell orientering och genus-identitet, för att så skydda ryska medborgare mot fenomenet intolerans och aggressivitet' "

Och Izvestija idag:   "Representanter för LGBT - samfundet har framfört klagomål inför riksåklagaren mot en av medförfattarna till den nya lagen , dumaledamoten Jelena Mizulina, och vill få henne dragen inför rätta."

-
Apropå "1984" - är det inte just någonting i striderna omkring gay-rörelsen som skapar förutsättningar för "nyspråk", med dessa ständiga omprövningar och omarbetanden av begreppen ?
  

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s