Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

"Schakal" ?

Det finns ett gammalhebreiskt ord - שָׂכַל -  som lär påminna litet om ordet "schakal", när det uttalas. Det är just det ord som har översatts med "framgång" i 1917 års översättning, i Jesajas bok, kapitel 52, där budskapet om Herrens lidande tjänare inleds så: 
"Se, min tjänare skall hava framgång; han skall bliva upphöjd och stor och högt uppsatt." (v 13)  


  Enligt Carl XII och King James översättningar, lär det snarare handla om ett intelligent tillvägagångssätt "visliga regera", "deal prudently". Och Youngs bokstavliga (Youngs literal) översättning ger detsamma ordet betydelsen "understand" -  förstånd.*)


  Men vad är detta för ett förstånd, som strax följs av: 


"Såsom många häpnade över honom, därför att hans utseende var vanställt mer än andra människors och hans gestalt oansenligare än andra människobarns,"(v 14) ?

 Man kanske , med 1917 års Bibel (och även Bibel 2000!), hellre skulle fråga: vad är detta för "framgång" ?

  Hans utséende var "vanställt", eller "illa tilltygat". Det är den korsfästes utséende. Det är korsets visdom.

-
 På Bällsta i Bromma, som är Maranataförsamlingens i Stockholm Missionscenter, samlas vi under några dagar för att läsa Bibeln. Den som vill kan informera sig ytterligare om detta genom att gå in på församlingens hemsida.


*) Folkbibeln: "..min tjänare ska handla vist".

Läs även andra bloggares åsikter om

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s