Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Skyller Putin ifrån sig på Lenin ?

Putin - utpekad av brittisk domstol som "trolig" (probably) beställare av mordet på Litvinenko, ägnar sig i Ryssland bland annat åt att diskutera Lenins roll i rysk historia
 
Vladimir Ilich Lenin ? (Bilden tagen från "Radio Svoboda")

Samma dag som den brittiska domstolen kom med sin rapport om mordet på Alexander Litvinenko, satt Putin i samtal med några medlemmar av "Rådet för Vetenskap och Utbildning hos Ryska Federationens President" och diskuterade ganska livligt vilka utbildningsinstitutioner som verkligen förtjänade statligt stöd i de nu rådande tiderna. 

En av de närvarande akademikerna, chefen för Kurchatovskij-institutet Michail Kovalchuk, påminde om hur framstående forskare har klarat sig med knappa resurser, och efterlyste framför allt , genom att citera en dikt av Pasternak, nya idéer:

"Då, när jag såg honom helt klart
 så tänkte och undrade jag utan ände
på hans initiativ och rätten
att så våga sig på ledarskapet .
Svaret är: Han styrde tankeströmmarna
och därför - hela landet"


/ original: Тогда, его увидев в яви, 
я думал, думал без конца 
об авторстве его и праве
 дерзать от первого лица. 
Ответ такой: он управлял теченьем мысли 
и только потому — страной /

 Dikten skrevs på 20-talet och var ägnad åt Lenin och hans roll i historien. Putin anmärkte efter att ha hört dikten, att tankeströmningarna måste ledas på ett riktigt vis, "..och inte så som Vladimir Ilich Lenin ledde dem". Enligt Putin så  ledde Lenins tankar till " ,,att Sovjetunionen bröt samman. Han lade en atombomb under den byggnad som kallas Ryssland, och den underminerades också sedan."

Detta skakade om. Presidentens press-sekreterare var tvungen att att uttala sig:"..alla har rätt att uttala sin mening, även landets president". Kommunistpartiets företrädare sa att han hoppades att det var "...ett förfluget ord från presidenten".
"Lenin kan inte skyllas för atombomben" invände någon.

Och Putin fick förklara vad han hade sagt om Lenin, en förklaring som säkert kan vara värd att titta närmare på vid något tillfälle.

Eller ville Putin bara avleda uppmärksamheten från vad som skedde i London ? En ryskspråkig kritiker formulerar sig så här i ett tweet:

I översättning:
(Någon, till Putin) : - Vladimir Vladimirovich, håller du med om att det att använda polonium är detsamma som "atom-terrorism" ? 

 (Putin): - Varför jag? Se på Lenin - han var en atomterrorist ! Läs även andra bloggares åsikter om

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s