Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Moskva och Konstantinopel i konflikt

Som DN skrev den 1:a september har det flammat upp en konflikt mellan två gamla ortodoxa kyrkor - den i Moskva och den i Konstantinopel / Istanbul ! Konflikten gäller den ukrainsk-ortodoxa kyrkan som har två patriarkat, det ena i Moskva , och det andra i Kiev. Moskvapatriarkatet har aldrig saknat officiellt erkännande bland de ortodoxa kyrkorna i världen. Men Kievpatriarkatet , som är väldigt ungt, då det bildades i samband med Ukrainas självständighet i början på 90-talet, har hittills inte haft något officiellt, allmänt erkännande.
   Vem skulle kunna ge dem det, om inte den "ekumeniske patriarken" i lämningarna av det gamla Bysans som ännu finns i staden Istanbul - Bartholomeus I ? Ibland de ortodoxa kyrkorna "den främste bland jämlikar". Kievpatriarkatet har vänt sig just till honom och begärt att få officiellt erkänd status som ett patriarkat. Han har lyssnat till dem.

  Uppgifterna om denna sak i ryskspråkiga media är genomträngda av farhågor
   Så skriver t.ex. "RIA Novosti" om den historiska bakgrunden och traditionen - några citat:

" De händelser som utspelar sig förhåller sig fullt och helt till vad som brukar kallas 'den stora politiken' , då det  är tiotals miljoner människors, hela länders och regioners öde, som står på spel".
    "Ett faktum: den världsvida ortodoxin uppfattar sig som ett samfund som består av självständiga och rättsligt likställda , lokala församlingar".
   "Ett annat faktum: medan det saknas en hierarki bland de ortodoxa kyrkorna, finns det dock  bestämda äldste som inte äger något formellt företräde, men som uttrycker världs-ortodoxins tradition och historia. På första plats där har  vi patriarkatet i Konstantinopel ..."
   "Ett tredje faktum: i kraft av traditionen fullgör patriarkatet i Konstantinopel en rad koordinerande uppgifter mellan de ortodoxa kyrkorna, och just här koncentrerar sig en av de största , pågående konflikterna. De som kritiserar patriarkatets i Konstantinopel handlingar synar ofta försöken att förvandla dess koordinerande gärning till en styrande gärning".
   "Ett fjärde faktum:i dagsläget har den Ryska ortodoxa kyrkan intagit platsen som den 'verkligt, verkligt' ortodoxa kyrkan i världen" - i dagarna uttalade sig den prelat i Moskvapatriarkatet som har ansvar för inbördes samband mellan de ortodoxa kyrkorna - Igor Jakimchuk - och sa: "Den ryska kyrkan utgör inte mindre än hälften av hela den ortodoxa kristenheten"

"I denna situation utgör patriarkatets i Konstantinopel (Fanari) handlingar i förhållande till Ukraina helt enkelt en kamp med den ryska ortodoxa kyrkan såsom med en kraft, som av dem (av Konstantinopel) uppfattas som ett enormt hot  och en mycket farlig konkurrent".

Nu hotar alltså - eller visar sig redan -  söndring mellan kyrkan i Konstantinopel och den i Moskva.

I slutet av augusti begav sig den ryska kyrkans patriark - Kirill - till Istanbul, för att tala på sitt vis med den ekumeniske patriarken om den ukrainska kyrkans självständighet , och mötte ett resolut motstånd.
Den 7:e september utsåg den ekumeniske patriarken två exarcher (vikarier) - en hämtades från USA och en från Kanada - som skickades till Ukraina som en förberedelse för att göra den ukrainska, ortodoxa kyrkan "autokefal" (  = självständig) .
  Den 14:e september avbröt den ryska ortodoxa kyrkan "all delaktighet i strukturer"  som var underställda patriarkatet i Konstantinopel ..
  Nu väntar Kievpatriarkatet på sin officiellt erkända status som självständig, som lär komma som ett "tomos", en slags kyrklig kungörelse, från det gamla ärevördiga patriarkatet i Istanbul.

"Det tredje Rom har fallit", sa Ukraina's president, Porosjenko, i Radan.
 Dramatiskt.Resett , Novoe Vremja , Dagen

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s