Fortsätt till huvudinnehåll

Moskva och Konstantinopel i konflikt

Som DN skrev den 1:a september har det flammat upp en konflikt mellan två gamla ortodoxa kyrkor - den i Moskva och den i Konstantinopel / Istanbul ! Konflikten gäller den ukrainsk-ortodoxa kyrkan som har två patriarkat, det ena i Moskva , och det andra i Kiev. Moskvapatriarkatet har aldrig saknat officiellt erkännande bland de ortodoxa kyrkorna i världen. Men Kievpatriarkatet , som är väldigt ungt, då det bildades i samband med Ukrainas självständighet i början på 90-talet, har hittills inte haft något officiellt, allmänt erkännande.
   Vem skulle kunna ge dem det, om inte den "ekumeniske patriarken" i lämningarna av det gamla Bysans som ännu finns i staden Istanbul - Bartholomeus I ? Ibland de ortodoxa kyrkorna "den främste bland jämlikar". Kievpatriarkatet har vänt sig just till honom och begärt att få officiellt erkänd status som ett patriarkat. Han har lyssnat till dem.

  Uppgifterna om denna sak i ryskspråkiga media är genomträngda av farhågor
   Så skriver t.ex. "RIA Novosti" om den historiska bakgrunden och traditionen - några citat:

" De händelser som utspelar sig förhåller sig fullt och helt till vad som brukar kallas 'den stora politiken' , då det  är tiotals miljoner människors, hela länders och regioners öde, som står på spel".
    "Ett faktum: den världsvida ortodoxin uppfattar sig som ett samfund som består av självständiga och rättsligt likställda , lokala församlingar".
   "Ett annat faktum: medan det saknas en hierarki bland de ortodoxa kyrkorna, finns det dock  bestämda äldste som inte äger något formellt företräde, men som uttrycker världs-ortodoxins tradition och historia. På första plats där har  vi patriarkatet i Konstantinopel ..."
   "Ett tredje faktum: i kraft av traditionen fullgör patriarkatet i Konstantinopel en rad koordinerande uppgifter mellan de ortodoxa kyrkorna, och just här koncentrerar sig en av de största , pågående konflikterna. De som kritiserar patriarkatets i Konstantinopel handlingar synar ofta försöken att förvandla dess koordinerande gärning till en styrande gärning".
   "Ett fjärde faktum:i dagsläget har den Ryska ortodoxa kyrkan intagit platsen som den 'verkligt, verkligt' ortodoxa kyrkan i världen" - i dagarna uttalade sig den prelat i Moskvapatriarkatet som har ansvar för inbördes samband mellan de ortodoxa kyrkorna - Igor Jakimchuk - och sa: "Den ryska kyrkan utgör inte mindre än hälften av hela den ortodoxa kristenheten"

"I denna situation utgör patriarkatets i Konstantinopel (Fanari) handlingar i förhållande till Ukraina helt enkelt en kamp med den ryska ortodoxa kyrkan såsom med en kraft, som av dem (av Konstantinopel) uppfattas som ett enormt hot  och en mycket farlig konkurrent".

Nu hotar alltså - eller visar sig redan -  söndring mellan kyrkan i Konstantinopel och den i Moskva.

I slutet av augusti begav sig den ryska kyrkans patriark - Kirill - till Istanbul, för att tala på sitt vis med den ekumeniske patriarken om den ukrainska kyrkans självständighet , och mötte ett resolut motstånd.
Den 7:e september utsåg den ekumeniske patriarken två exarcher (vikarier) - en hämtades från USA och en från Kanada - som skickades till Ukraina som en förberedelse för att göra den ukrainska, ortodoxa kyrkan "autokefal" (  = självständig) .
  Den 14:e september avbröt den ryska ortodoxa kyrkan "all delaktighet i strukturer"  som var underställda patriarkatet i Konstantinopel ..
  Nu väntar Kievpatriarkatet på sin officiellt erkända status som självständig, som lär komma som ett "tomos", en slags kyrklig kungörelse, från det gamla ärevördiga patriarkatet i Istanbul.

"Det tredje Rom har fallit", sa Ukraina's president, Porosjenko, i Radan.
 Dramatiskt.Resett , Novoe Vremja , Dagen

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

"Mariupol - hela Ukrainas smärta"

  Jag har varit där tre gånger. I Mariupol. Men det var runt tjugo år sedan. Jag har ljusa minnen från de besöken... - (Nedan - utdrag från en artikel i Unian från igår - 15/3 . I artikeln talas inte om ryssar, utan om rasjister . Det låter som en blandning av det amerikanska sättet att säga "Ryssland" på - "Rasja" -  och "rasist" ..  ) I Ryssland, som är besatt av att vinna , vill man ofta påminna om den fasansfulla fascismen för åttio år sedan. Men nu utförs analoga brott genom de för närvarande största förbrytarna i världen - rasjisterna. De ödelägger Mariupol i Ukraina och jämnar det med marken, efter att förut ha övat sig i Groznij och Aleppo.   Mariupol gav inte upp 2014 och det ger inte upp nu. Från första dagen av den storskaliga invasionen har putinterroristerna inte upphört att försöka erövra staden, som utgör en av nyckelorterna för landvägskorridoren till Krim. Men det faktum att de lokala invånarna inte mötte “befriarna” med blommor och triko

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s

KG Hammar drar blankt mot patriark Kirill

Nu prövas andarna. Flera kyrkoledare har vänt sig till den ryska kyrkans patriark, efter att Putin inledde invasionen av Ukraina i Februari. Så också ärkebiskop emeritus KG Hammar från Sverige. Hela hans brev till patriarken ligger framme på kristna, ryska hemsidor som t.ex.  " Basnitsa ": Ärkebiskop emeritus KG Hammar till patriark Kirill   Jag vänder mig direkt till ledaren för en av de största kyrkorna i världen: patriarken över Moskva och hela Rus - Kirill. Till er vänder man sig med orden “Ers helighet”. Men vad finns det för heligt i att förråda sin Herre, Jesus från Nasaret, som trädde upp mot det romerska imperiet, och som gav sitt liv för den tro han bekände ? Vad finns det för heligt i att göra vänskapen med maktens högsta representant viktigare än uppgiften att utforma Kristi efterföljelse för mer än 100 miljoner troende i Ryssland ? Hur kan man så underkasta sig makten ? Och sluta ögonen inför alla människor som har blivit dödade och stympade, inför miljoner som h