Fortsätt till huvudinnehåll

"den djupt fromma ryska staten" tillskrevs i ett ortodoxt herdabrev från 1686

1686 skickades ett brev från den dåvarande ortodoxe patriarken i Konstantinopel till Moskva, med besked om hur metropoliten i Ukraina skulle tillsättas av patriarken i Moskva, med en uppmaning att därvid inte glömma den förstnämnde patriarken , utan nämna honom bland de första i varje gudstjänsts förböner  - 
 Detta brev åberopas nu av patriarkatet i dagens Konstantinopel / Istanbul som ett skäl att inte längre låta den ortodoxa kyrkan i Ukraina stå under Moskva. Utan alla som vill tillhöra en "autokefal" ( = självstyrande ) ortodox kyrka i Ukraina ska få göra det.
  Gamla kyrkliga dokument lyfts fram, och teologiska och ekklesiologiska diskussioner som hör samman med dem, hörs.

Ett exempel på det är denna artikel från "Vzgljad" som publicerades i fredags. 
( Patriarkatet i Konstantinopel kallas i artikeln omväxlande för "det universella patriarkatet"eller "Fanari", eller "Bartolomeus" eller rätt och slätt bara för "Konstantinopel")

Ett utdrag:
Konstantinopel grundar sin avsikt att ge Ukraina kyrkligt självstyre först och främst på uppgifter om att överlämnandet av Kiev's metropolitdöme åt patriarkatet i Moskva i slutet av 1600-talet skulle vara tillfälligt och framtvingat av påstådda, finansiella svårigheter som Fanari då brottades med. Ryska experter och präster har uppfattat dessa uttalanden från Konstantinopel som grundade på inte bara förfalskningar, utan har dessutom sett ett indirekt erkännande av mutbrott.

Inledningen av patriark Dionysius IV:s brev till Moskva 1686
   Det ser ut som om patriarkatet i Konstantinopel äntligen har bestämt på vilka grunder de ämnar ge autokefal status åt Ukraina. Ria Novosti meddelar, att i torsdags offentliggjorde Fanari en text på 29 sidor med rubriken ”Den Universella tronen och kyrkan i Ukraina – dokumenten talar”, där grunderna för Bartolomeus' planer läggs fram. För att ge betydelse åt detta arbete har konstantinoplarna anmärkt, att både ryska och grekiska forskare har deltagit med understöd av Greklands Nationella Banks ( National Bank of Greece ) utvecklings-fond. Vad är då dess kärnmening ?
Konstantinopel menar , att det Universella patriarkatet aldrig överlämnade Kiev's metropolitdöme åt Moskva-patriarkatets kanoniska territorium, utan ”i överensstämmelse med alla existerande dokument” gavs rätten att ordinera Kiev-metropoliten åt Moskva-patriarkatet ”av finansiella skäl”, ”av nödtvång”, och detta skulle ha ”tillfällig karaktär”. ”På det viset har den Universelle patriarken både rätten och plikten att visa moderlig omsorg i förhållande till kyrkan i Ukraina i alla lägen, när detta anses nödvändigt”.
En medlem av Moskva-patriarkatets bibliskt-teologiska kommission, protodiakonen Andrej Novikov, anmärker i ett svar, att man inte finner ordet ”tillfällig” som Fanari åberopar, i de kända, officiella dokumenten. Dessutom understryker Novikov, att den ukrainska kyrkan som sådan inte existerade under den tidsperiod som Fanari anvisar i dokumentet, utan den bildades inom ramarna för den rysk-ortodoxa kyrkan.
Ordföranden för ”Ortodoxa experters sammanslutning”, Kirill Frolov, håller med Novikov om att överlämnandet av kanoniska rättigheter åt kyrkan i Ukraina i första rummet aldrig ägde rum, eftersom den ukrainska kyrkan inte tidigare hade existerat. ”Ingen som helst ukrainsk kyrka fanns, och kunde inte heller finnas. År 1686 överlämnade den store konstantinopel-patriarken Dionysius IV, ,juridiskt , Kiev's och Lillrysslands metropolitdöme - i vilken ingick Malorossija, Belarus, då även staden Smolensk, men inte Krim och Novorossija – åt Moskva-patriarkatet. Krim ingick endast begränsat i den Ryska kyrkan, det var den grekiske biskopens i Mariupol, Ignatius' förtjänst. Senare under 1700-talet” - säger Frolov till tidningen "Vzgljad".

    Vice direktorn för Moskva-patriarkatets Avdelning för Kyrkliga Yttre Kontakter, prästen Nikolaj Balasjov har också kallat dessa uppgifter "icke trovärdiga" :
” I själva verket bär dokumenten vittnesbörd om det motsatta förhållandet – det finns inget i dem som talar om en tillfällig karaktär av det fattade beslutet, inte heller någon föreställning om en ofullständig karaktär i Moskva-patriarkatets jurisdiktion över Kiev's metropolitdöme”.
Novikov tillade att argumentet att Kiev's metropolitdöme anförtroddes åt Moskva-patriarkatet skulle ha skett enligt finansiella framställningar och med hänsyn till finansiella svårigheter inte handlar om något annat än att Konstantinopel vittnar mot sig självt. ”Det är detsamma som att säga att vår kyrka har låtit sig mutas, och därför accepterade ett sådant beslut”, påvisade han, efter att ha understrukit, att alla de dokument som har tillställts av Fanari måste kontrolleras, vilket ännu inte har gjorts.
Kirill Frolov anmärkte, att det som Konstantinopel nu åberopar ”utgör ett historiskt falsarium”. ”Grunderna för detta falsarium sammanställdes genom Sorbonne-professorn Konstantin Vetosjnikov's arbete, som gjordes på EU:s och Bartolomeus' beställning, vilket helt fräckt sorterade om i historiska fakta, och även Vera Tjentsovaja deltog, hon som är en lärjunge till den ryske pseudo-metropoliten Grigorij Lure. Därvid är själva tanken på ett särskilt metropolitdöme i Kiev ett uniat-projekt”, sa han till tidningen "Vzgljad".
”Delvis dementerade det kyrkliga forsknings-centret 'Ortodoxa Encyklopedin' detta falsarium, när de offentliggjorde mer än 100 strängt arkiverade dokument, där det talas om hur förenandet av Kiev's metropolitdöme genomfördes åren 1686 – 87, det skedde kanoniskt och lagligt och det var den ryska kyrkans stora enande”, sa Frolov, efter att ha tillagt, att inom den närmaste tiden kommer detta arbete att kompletteras med boken ”Vita Rysslands helgon och profeter”, som kommer att vara ägnad, inte bara åt händelserna 1686, men också åt hur”patriark Bartolomeus har förrått sina stora föregångare, och särskilt patriark Filofej Kokkin”.
Frolov påminde om att Filofej ”samverkade maximalt med överförandet av Kiev's metropolitdöme först till Vladimir, och sedan till Moskva, och själva hans person dementerar Bartolomeus' lögn , att metropolitdömet olagligt överlämnades åt Moskva. Det flyttade ju bara efter skövlandet av Kiev år 1240. Allt detta styrktes genom metropoliterna , t.ex. genom galiciern Kirill III och Petr Potenskij från Volynien, som verkade för nödvändigheten av att samla den ryska jorden runt Moskva - och även andra kända kyrkomän”, underströk min samtalspartner.
En annan stor ”konstantinoplare” var patriarken Afanasij Sidjatjij – en lobbyist för Bogdan Chmelnitskij's ryska affärer i Moskva och en som tillsammans med patriark Nikon övertygade tsar Alexej Michailovich att börja krig för att befria Malorossija ( = Lillryssland el. Ukraina) , påminde Frolov. Och Afanasij hade faktiskt föreslagit att Moskva-patriarken skulle inneha den universella titeln, då han förstod, att patriarkerna i Konstantinopel inte kunde bära denna, eftersom Bysans hade förödmjukats av det Osmanska Imperiet. Och den därpå följande patriarken Dionysius IV hade, som stående i en mångsekelgammal linje, överlämnat Kiev's och de lillryska metropolitdömena åt det stora Rysslands patriarkat's eviga ledarskap, tillade experten.

Bartolomeus korsfäster sina stora föregångare's minne, och Porosjenko ”trampar ned allt det som Ryssland har skapat under århundradena, och framför allt den ryska kyrkan”, underströk Frolov.
-
  Patriarken Dionysius IV av "Konstantinopel - Det Nya Rom" -  tillskrev dock en gång 
"den djupt fromma " ryska staten , i sådana vördnadsfulla ordalag, som just i det ovan omnämnda herdebrevet från 1686, vilket kan läsas i engelsk översättning längst ner på detta dokument
 Nu är det andra tongångar, och konflikten tycks inte mattas av.. 
Credo, Goarch


     

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

"Mariupol - hela Ukrainas smärta"

  Jag har varit där tre gånger. I Mariupol. Men det var runt tjugo år sedan. Jag har ljusa minnen från de besöken... - (Nedan - utdrag från en artikel i Unian från igår - 15/3 . I artikeln talas inte om ryssar, utan om rasjister . Det låter som en blandning av det amerikanska sättet att säga "Ryssland" på - "Rasja" -  och "rasist" ..  ) I Ryssland, som är besatt av att vinna , vill man ofta påminna om den fasansfulla fascismen för åttio år sedan. Men nu utförs analoga brott genom de för närvarande största förbrytarna i världen - rasjisterna. De ödelägger Mariupol i Ukraina och jämnar det med marken, efter att förut ha övat sig i Groznij och Aleppo.   Mariupol gav inte upp 2014 och det ger inte upp nu. Från första dagen av den storskaliga invasionen har putinterroristerna inte upphört att försöka erövra staden, som utgör en av nyckelorterna för landvägskorridoren till Krim. Men det faktum att de lokala invånarna inte mötte “befriarna” med blommor och triko

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s

KG Hammar drar blankt mot patriark Kirill

Nu prövas andarna. Flera kyrkoledare har vänt sig till den ryska kyrkans patriark, efter att Putin inledde invasionen av Ukraina i Februari. Så också ärkebiskop emeritus KG Hammar från Sverige. Hela hans brev till patriarken ligger framme på kristna, ryska hemsidor som t.ex.  " Basnitsa ": Ärkebiskop emeritus KG Hammar till patriark Kirill   Jag vänder mig direkt till ledaren för en av de största kyrkorna i världen: patriarken över Moskva och hela Rus - Kirill. Till er vänder man sig med orden “Ers helighet”. Men vad finns det för heligt i att förråda sin Herre, Jesus från Nasaret, som trädde upp mot det romerska imperiet, och som gav sitt liv för den tro han bekände ? Vad finns det för heligt i att göra vänskapen med maktens högsta representant viktigare än uppgiften att utforma Kristi efterföljelse för mer än 100 miljoner troende i Ryssland ? Hur kan man så underkasta sig makten ? Och sluta ögonen inför alla människor som har blivit dödade och stympade, inför miljoner som h