Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Ishoel uttrycker sin tacksamhet

 Under torsdagen besökte blogred. Livets Ord's Europakonferens – kanske litet sporrad till det av Marcus Birro's Expressen-krönika. Men också för att lyssna till pastor Mats-Ola Ishoel, som är verksam i Livets Ords center i Moskva, och höra vad han hade att säga. Apropå “ryska perspektiv”, som jag jobbar med på denna blogg. Bland åhörarna i konferens- publiken fanns också 200 ryssar, enligt Ishoel. 
Pastor Mats-Ola Ishoel i talarstolen på Livets Ord

Ishoel höll en inte helt ointressant predikan om tacksamhet, utifrån Lukas 17: 11 – 19. I predikan återgav han vissa episoder ur sin erfarenhet, också från sitt arbete i Ryssland.

Men för att veta något om hans uppfattning om händelseutvecklingen i Ryssland i allmänhet, fick jag gå till väga på något annat sätt , och behövde inte söka länge på webben. ( Inte ryska webben heller)  I en artikel i Christian Telegraph från december förra året, citeras Ishoel från sin blogg:

I wrote last week that indifference is a dangerous attitude towards democracy, and it is good and desirable that Christians take part in political life. As in any other country, Russia needs honest and patriotic people in both state and municipal political organs, and if a Christian feels called to devote his capacity to this, it is a good thing,” noted Pastor. “But the church as an institution can never be a part of a political structure. The church must be a spiritual home for all believers, no matter what political party they support. Only a church which is independent from political movements, can maintain its spiritual freedom.

M.a.o. Om någon vill delta i protester mot den politiska utvecklingen så är det hans ensak.

Och om någon vill protestera mot urspårade kyrkliga hierarker ?
Det kan finnas anledning att ha litet koll på det också. 


Bloggat: 1,2,

Andra bloggar om: ,

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s