Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

"Pussy Riot" engagerar

 Vad kommer saken mot de tre unga kvinnorna som påstås ha varit delaktiga i "punkbönen" i Kristus Frälsarens katedral i Moskva, att leda till? De har suttit arresterade sedan början av mars, och nyligen förlängdes deras arrestering till den 24:e juli. 
  I samband med att domstolen den 20/6 behandlade frågan om en förlängd arrestering, demonstrerade många utanför, både för och emot . Det skedde även mass-ingripanden mot demonstranter. Också idag , ons. 4/7 - se ryska media - är frågan uppe, och en stor skara människor samlas för att demonstrera.

Vida kretsar i det ryska samhället är engagerat i denna sak. Nyligen tillskrev också ett hundra kulturarbetare Rysslands högsta domstol, och krävde deras frigivning. Det var konstnärer, regissörer och musiker som hade undertecknat skrivelsen, där det bland annat stod:" Vi anser att Pussy Riot's aktion inte är ett brott. Flickorna har inte dödat någon, inte rövat, inte utövat våld. De har inte förstört något eller tillförskansat sig annans egendom. Ryssland är en civil stat, och inga anti-klerikala aktioner som inte faller under brottsbalken, ska utgöra en orsak till rättsligt efterspel; vi anser att brottsutredningen mot Pussy Riot komprometterar Ryska Federationens domstolsväsen och underminerar förtroendet för myndigheterna generellt..." 


Två uppfattningar som kolliderar utanför den domstol där saken mot "Pussy Riot" handlägges: 
till vänster - en demonstrant som kräver frihet för de arresterade, med ett bibelcitat:"Ve er ni farise'er, som har glömt det viktigaste i lagen - rätten,barmhärtigheten och troheten!" - 
Nedan - på plakatet står "Hädare måste stå till svars.."


  Högsta Domstolen har däremot förklarat att de inte accepterar några påtryckningar, vare sig kollektiva eller individuella, i fråga om konkreta ärenden: Dess företrädare passade på att göra en markering: " Domstolen är ingen klago-byrå...domstolsväsendet är ingen administrativ vertikal..ett uttalande från HD på detta stadium av utredningen skulle påverka legaliteten och objektiviteten hos de beslut som fattas".

  Den ryska Ortodoxa kyrkans främsta, officiella representanter ser saken på sitt vis.Topp-hierarken Chaplin säger att han ständigt beder för de arresterade kvinnorna , Nadeszhda Tolokonnikova, Jekaterina Samutsevich och Marina Aljochina , att de ska göra bättring och komma till förstånd. Men punk-bönen i katedralen har påmint honom om 20-30 talen:"..när alla dessa komsomol-anhängare klädde ut sig till gudstjänst-besökare, slog sönder ikoner, ödelade kyrkor och liknande slag av karikatyrer spreds som man nu ser på vissa bloggar." 

  Men inget sådant hade de tre punk-tjejerna nu gjort sig skyldiga till. "Karikatyrer" möjligen. Beroende på hur man uppfattar saken.
- - - - - - - - - - - - -
UPPDATERING 2012 07 20 - Domstolen i Moskva har förlängt de tre kvinnornas arrest med ett halvår! Återkommer/Blogred


  "Pussy Riot" i svenska media: SR,SRBarometern, GP , DN, SvD, Hbl

x Andra bloggar om: , , ,

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

"Mariupol - hela Ukrainas smärta"

  Jag har varit där tre gånger. I Mariupol. Men det var runt tjugo år sedan. Jag har ljusa minnen från de besöken... - (Nedan - utdrag från en artikel i Unian från igår - 15/3 . I artikeln talas inte om ryssar, utan om rasjister . Det låter som en blandning av det amerikanska sättet att säga "Ryssland" på - "Rasja" -  och "rasist" ..  ) I Ryssland, som är besatt av att vinna , vill man ofta påminna om den fasansfulla fascismen för åttio år sedan. Men nu utförs analoga brott genom de för närvarande största förbrytarna i världen - rasjisterna. De ödelägger Mariupol i Ukraina och jämnar det med marken, efter att förut ha övat sig i Groznij och Aleppo.   Mariupol gav inte upp 2014 och det ger inte upp nu. Från första dagen av den storskaliga invasionen har putinterroristerna inte upphört att försöka erövra staden, som utgör en av nyckelorterna för landvägskorridoren till Krim. Men det faktum att de lokala invånarna inte mötte “befriarna” med blommor och triko

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl