Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Hon tar strid mot "vilddjurets märke"

Rykten surrar och påståenden görs för och emot, när det snart inte är mer än tio dygn kvar till dess att en särskild "mikrochippning" skulle vara avklarad i Amerika, enligt vissa uppgifter .

Andrea Hernandez
  
   Att det med teknikens utveckling faktiskt är möjligt att skapa helt otroliga situationer, det är ett faktum. Vad var det han hette, den svenske professorn som kommenterade Tjernobyl-haveriet någon av de första dagarna efter att det hade inträffat,våren 1986:"Vi tror att vi lever i ett högteknologiskt paradis, men det gör vi inte alls!"?

  Är det inte den föreställningen, att leva i ett högteknologiskt paradis, som innebär en ödesdiger frestelse "att bli såsom gud"…  (1 Mos. kap. 3)

   Och att det i och för sig är verkligt allvar med frågan om mikrochips, det kan på många vis verifieras. Inte minst med ett rättsfall i Texas, där en 15-årig skolelev har avstängts från vidare studier för att ha vägrat underkasta sig det särskilda "mikrochips-experiment" som gjordes och görs på hennes tidigare skola.


 (Citat ur artikel från 9 januari)  Det handlar om John Jay High School (gymnasium) i San Antonio i Texas som i början av höstterminen krävde att eleverna bar märken med RFID-taggar (Radio Frequency Identification - RFID - en teknik för att läsa information på avstånd från transpondrar och minnen som kallas för taggar) för att spåra elevernas rörelser på området. Andrea Hernandez vägrade av religiösa skäl att bära märket, eftersom hon menade att det var "vilddjurets märke". Hon avstängdes för att ha inte ha hörsammat de nya reglerna, men anmälde senare skolan och det blev ett domstolsärende. Ett tidsbegränsat föreläggande lät henne fortsätta sina studier utan RFID-spårning.  Men, en federal domstol upphävde i veckan det föreläggandet efter att Hernandez hade avvisat skolans erbjudande att låta henne bära ett  identifierings-märke utan chip. Domstolen fann erbjudandet vara "rimligt" och "avlägsnade Hernandez's religiösa vägran helt från juridisk prövning". Hernandez måste nu bära märket eller flytta till en skola utan det programmet. 

   The Rutherford Institute, som representerar Hernandez, planerar nu ett överklagande till USA:s 5:e  appellationsdomstol.Hernandez har fått tiden fram till 18:e januari att besluta om hon vill ta på sig märket eller byta skola.
   Hernandez skol-distrikt, the Northside Independent Shool District, har två gymnasier som experimenterar med RFID - spårning för att få fram bättre uppgifter vad det gäller närvaron i klassrummen, något som studiestödet är direkt kopplat till. Distriktet har för övrigt ett dussin gymnasier, även om några är specialiserade på att utlära färdigheter för vissa karriärer.

   RFID chips använder radiovågor för att överföra information mellan ett chip och en mottagare. De kräver inte fri sikt, vilket gör det möjligt att ha dem ibland dokument eller rentav under huden. På det viset används de vanligtvis i nya pass för att spåra rörelser över gränser och införs i husdjur för identifierings-syften. 
   Att använda RFID för att spåra människor har dock varit en fråga som befunnit sig i fokus för många diskussioner om skydd för privatlivet. 

  Så, bl.a., skriver ett amerikanskt, webbaserat teknikmagasin, "Mashable.com" om saken. 

- - - 
Hur gick det sedan?

   Den 27 februari meddelar Texas Public Radio attNorthside Independent School District har börjat testa sitt radiofrekventa identifierings-projekt på sina bussar. Medan distriktet tidigare har betonat att eleverna bara spåras på de två områden som ingår i projektet, samlar avläsare i bussarna inte aktivt in uppgifter. 
   Av dess 850 bussar har fem särskilda skolbussar i distriktet nu RFID-avläsare installerade. Enligt skoldistriktet handlar det om att testa funktionaliteten. 
  "Detta RFID-system på dessa fem bussar är inte operativa i den meningen att de samlar in uppgifter om var eleverna befinner sig", sa skol-distriktets talesman Pascual Gonzalez. "Det handlar enbart om att se hur pass denna utrustning fungerar på en skakande buss i rörelse".

  Avläsare installerades för tre veckor sedan och testas fortfarande.

   De fem bussarna transporterar elever till Jay High School och Jones Middle School - dessa två områden använder det aktuella RFID- pilot-programmet - och även till the Reddix Center, som är ett särskilt utbildnings-område i distriktet. 

  Eleverna på Jay och Jones bär redan RFID-taggar, men de på Reddix Center gör inte det. Gonzalez sa att anledningen för att använda teknologien på bussar är densamma som varför den används i skolorna - säkerhet och finanser. På motsvarande vis som skolorna får ersättning för elevernas närvaro, får de också pengar för att transportera dem.

- -

  En sajt som har skapats av aktivister mot RFID i skolorna, upplyser den 5:e mars om följande, efter att ha arrangerat (se video, där en annan elev berättar - på engelska - om hur han fick problem med märket) en offentlig debatt*):

  Skolans foreståndare och styrelse inbjöds att deltaga, liksom även leverantören (av tekniken). Skol-styrelsen avböjde och leverantören blev olyckligtvis sjuk i sista minuten. 
..
  På dessa två amerikanska skolor (Jay och Jones) finns det åtminstone 4200 elever som bär RFID -taggar runt halsen med en radiofrekvens som pulserar var 45:e sekund och sänder upp till 22 meter. Frekvensen är på 433MHz, som ligger nära amatör-radio-frekvensen och en frekvens som ofta använda för att öppna dörrar utan nyckel. 
….
   Andrea Hernandez , en 15-årig elev på John Jay High School, vägrade att bära en RFID-tag och vägrade också att bära en alternativ tag och hon blev som följd av det avstängd från skolan. En protesthandling av Andrea och hennes supporters, där de höll fram hennes personliga principer, övertygade inte en domstol om att besluta för hennes fortsatta studier i John Jay High School utan en RFID lokaliserings-tag, och tråkigt nog för Andrea's skull,så ledde hennes vägran att delta i ett RFID-schema till diskriminering av hennes val av skola. 
    
Men det är nu tre lagförslag uppe i Texas' som handlar om RFID-spårning av skolelever där det bland annat står så: "Där ett skoldistrikt kan tillåta frivillig användning av RFID måste skoldistriktet också erbjuda en alternativ identifiering",och rentav: "Ett skoldistrikt kan inte kräva av en elev att använda RFID eller liknande teknologi för att identifiera eleven, överföra information eller spåra var eleven befinner sig".

*) Man kan höra hela debatten , drygt två timmar, där bl.a. juridiska och medicinska och mänskliga rättighetsaspekter av RFID tas upp, allt på engelska: 1,2,3,4,5,6,7,8,9 - bibliska och apokalyptiska beaktanden görs framför allt i det sjunde klippet: "Det är en andlig strid
-

En annan svensk blogg om denna sak
RFID för övrigt
Skolbråk för övrigt
Obamas hälsovårdsreform för övrigt - bloggen Aletheia anade oråd Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s