Fortsätt till huvudinnehåll

Protestantismens kors

  Det var ett kors, och där stod Jesu mor och “den lärjunge som han älskade”, Johannes. Denne lärjunge skriver som ett ögonvittne till Kristi dödslidande på Golgata kors:”Och den som har sett detta, han har vittnat därom, och hans vittnesbörd är sant, och han vet att han talar sanning för att också ni ska tro; Joh 19:35

Herren kallade sina lärjungar att bära korset i hans efterföljelse. Så har korset – Kristi kors – fått oerhörda mått rätt igenom hela historien, alltsedan aposteln Paulus skrev sina sällsamma ord till kolosserna:
Nu gläder jag mig mitt i mina lidanden för eder; och vad som fattas i det mått av Kristus-bedrövelser som jag i mitt kött måste utstå, det uppfyller jag nu för hans kropp, som är församlingen.
Kol. 1:24


Vad innebär detta? Skulle något fattas i Kristi lidanden? Knappast. Eller är det apostelns delaktighet i Kristi lidanden, som det handlar om? Snarare det. Det var ju den frågan som Herren ställde till sina apostlar:”Kan ni dricka den kalk som jag dricker, eller genomgå det dop som jag genomgår?”
Mark. 10:38

Det var ju det de var kallade att göra:”Ja, den kalk jag dricker ska ni få dricka, och det dop jag genomgår ska ni genomgå,”
Mark. 10:39

När det nu hålls en konklav i Vatikanen eftersom en påve har stigit ned frivilligt från sin position för första gången på flera hundra år, så påminns jag trots det om protestantismens roll i historien. Protestantismen framträdde ju påtagligt just under de århundraden som gått sedan förra gången en påve frivilligt lämnade “Petri stol”. Och då det tillkännagavs den gången – i juli månad 1415 – så återstod det bara några timmar till att Jan Hus - en erkänd förelöpare till protestantismen - skulle brännas på bål.

Protestantismens – protestanternas kors:

- Jan Hus' bål den 6 juli 1415.
- Martin Luther's bannlysning , som drevs igenom av två påvliga bullor, 1520 och 1521.
- Bartolomeinatten mellan den 23:e och 24:e augusti 1572 -

utgör inte dessa exempel iallafall en begynnelse till “protestanternas kors”?

   De protestanter som mycket snart ställde krav om att få till stånd ett allmänt kyrkomöte, där Luthers och de protestantiska teologernas uppfattning kunde prövas så förutsättningslöst som möjligt. När ett allmänt, katolskt kyrkomöte äntligen kom (Trient 1545 - 1563) så var protestanterna inte representerade i det, annat än såsom fördömda och såsom förklarade vara kättare, vilket bevisas tydligt nog av de kyrkliga handlingar som offentliggjordes .

Sedan den tiden har katolikerna haft företräde var det gäller imponerande koncilier, korsprydda ceremonier och allsköns formaliteter. Och det är just detta som tjusar dem så än idag. Bara ett tweet av en from katolik talar sitt tydliga språk därom:”Se Kyrkans furstar är samlade från jordens alla ändar för att välja en ny tjänares Tjänare åt Gud !”

Sedan 1500-talet har dock alla kristna – såväl protestanter som ortodoxa och katoliker – fått starka gemensamma motståndare som växt fram i följd av upplysningstidens sekulära idéer, av den borgerliga franska revolutionens ateistiska,  och romantikens nyhedniska, ideal, och därpå följande, alltmer skrämmande, politiska och sociala experiment, då människan som ideologiskt alltmer övertygats om att hon inte är en syndare, grundligt i handling tycks ha bevisat motsatsen.

Och vad har det givit för mått åt protestantismens kors?
Inte så imponerande mått, alla gånger...


The Telegraph, Hugh Hewitt, SvD, Dagen

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

"Mariupol - hela Ukrainas smärta"

  Jag har varit där tre gånger. I Mariupol. Men det var runt tjugo år sedan. Jag har ljusa minnen från de besöken... - (Nedan - utdrag från en artikel i Unian från igår - 15/3 . I artikeln talas inte om ryssar, utan om rasjister . Det låter som en blandning av det amerikanska sättet att säga "Ryssland" på - "Rasja" -  och "rasist" ..  ) I Ryssland, som är besatt av att vinna , vill man ofta påminna om den fasansfulla fascismen för åttio år sedan. Men nu utförs analoga brott genom de för närvarande största förbrytarna i världen - rasjisterna. De ödelägger Mariupol i Ukraina och jämnar det med marken, efter att förut ha övat sig i Groznij och Aleppo.   Mariupol gav inte upp 2014 och det ger inte upp nu. Från första dagen av den storskaliga invasionen har putinterroristerna inte upphört att försöka erövra staden, som utgör en av nyckelorterna för landvägskorridoren till Krim. Men det faktum att de lokala invånarna inte mötte “befriarna” med blommor och triko

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s

KG Hammar drar blankt mot patriark Kirill

Nu prövas andarna. Flera kyrkoledare har vänt sig till den ryska kyrkans patriark, efter att Putin inledde invasionen av Ukraina i Februari. Så också ärkebiskop emeritus KG Hammar från Sverige. Hela hans brev till patriarken ligger framme på kristna, ryska hemsidor som t.ex.  " Basnitsa ": Ärkebiskop emeritus KG Hammar till patriark Kirill   Jag vänder mig direkt till ledaren för en av de största kyrkorna i världen: patriarken över Moskva och hela Rus - Kirill. Till er vänder man sig med orden “Ers helighet”. Men vad finns det för heligt i att förråda sin Herre, Jesus från Nasaret, som trädde upp mot det romerska imperiet, och som gav sitt liv för den tro han bekände ? Vad finns det för heligt i att göra vänskapen med maktens högsta representant viktigare än uppgiften att utforma Kristi efterföljelse för mer än 100 miljoner troende i Ryssland ? Hur kan man så underkasta sig makten ? Och sluta ögonen inför alla människor som har blivit dödade och stympade, inför miljoner som h