Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Obama's "tröstetal" i Jerusalem

Vad sa USA:s president när han talade till 600 israeliska studenter i Jerusalem?
  Presenterade han sig som den Josua som har tagit över efter "Mose" = Martin Luther King?
 Talade han om sig själv eller om hela USA som "Israels störste vän"?  
  Guds egendomsfolk från Sinai berg och staden Jerusalem, som har spelat - och spelar - en sådan väsentlig  roll i profeternas skrifter, kan säkert te sig inspirerande. Det var också ett delvis riktigt  inspirerat tal Obama höll, med utgångspunkt från "den stora berättelse" om uttåget ur Egypten och vandringen genom öknen, om tro på Gud och toran.
   Han talade, sa han,  mot slutet av sitt nära 50 min. långa tal som i huvudsak var ägnat åt säkerhet, fred och blomstring - "security, peace and prosperity" -  till dem som skulle skriva "nästa kapitel" i denna stora berättelse.

   Det var något av ett "tröstetal" - hade Obama möjligen tittat i profeten Jesaja's bok, kap. 40 och framåt?

   Men enligt en annan profet, Daniel, i Daniels bok, och enligt aposteln Johannes i Uppenbarelseboken är det lätt för vissa makthavare i den yttersta tiden att falla för frestelsen att tala "stora ord".

  Höll sig Obama inom gränserna?

Hela talet (på engelska) kan höras - här 


SR, DN, SVT

Tidigare bloggat i ämnet

Läs även andra bloggares åsikter om ,

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s