Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

"..Ett sådant demonstrativt, tvärt och kategoriskt ignorerande.."

  Grigorij Javlinskij om ännu en domstols avslag, en militärdomstol denna gång, eftersom överklagandet till en civil domstol tidigare hade avslagits :Vad betyder denna vägran att genomföra en undersökning av förgiftandet av Navalnyj ?

Det har gått nästan nio månader sedan dess Alexej Navalnyj fördes från Omsk till Tyskland för vård. De tyska läkarna tillsammans med andra europeiska specialister meddelade, att de i hans organism hade upptäckt spår av ett strids-giftmedel, som det är förbjudet inte bara att använda och tillverka, utan till och med att förvara.

Det har hänt mycket på nio månader: Navalnyj hämtade sig och återvände till Ryssland, där han sattes i fängelse för två år och åtta månader , och även mot hans anhängare har väckts ett tiotal brottmål, myndigheterna har antagit ett oräkneligt antal ytterst repressiva och illvilliga lagar.Rysk domstol

Men något som vore utomordentligt viktigt har inte skett alls under dessa nio månader (något som det har talats om en hel del under denna tid). I Ryssland har det nämligen inte företagits någon undersökning av förgiftandet av Alexej Navalnyj. Nu har däremot ännu en domstol ansett att Ryska Federationens undersöknings-kommittés vägran att väcka ett brottmål mot anslaget mot Navalny’s liv, är lagenlig.

Ett sådant demonstrativt, tvärt och kategoriskt ignorerande av det som har skett med Navalnyj från de ryska myndigheternas sida, vittnar bara om en sak - om makthavarnas inblandning.

Redan i September förra året uppmanade jag till bildandet av en internationell undersöknings-grupp som skulle kunna reda ut omständigheterna kring förgiftandet av Alexej Navalnyj. Men inget har skett - vare sig den ryska sidan eller européerna har tagit ett steg i den riktningen. Det har publicerats undersökningar som omsorgsfullt har redogjort för journalisters version av det inträffade. Ingen reaktion från myndigheterna har förekommit, utom av det propagandistiska slaget, där man förnekar allt.

I själva verket är denna fråga mycket kritisk. Under de senaste 20 åren har mord och angrepp på en hel rad av ryska politikers och samhällsaktörers liv genomförts. Jurij Sjtjekotjichin dog av förgiftning, Boris Nemtsov, Anna Politkovskaja och Natalja Aestemirova blev mördade. Dessa människor kritiserade makten och Vladimir Putin personligen. Men dessa politiska mord har inte lösts på ett övertygande sätt.

Därför vittnar ännu en domstols avvisande av en undersökning av förgiftandet av Navalnyj uppenbart om vad makten förstår : vilken som helst, till och med den allra ytligaste undersökning skulle visa, att kemiska strids-giftmedel som är förbjudet att tillverka i Ryssland, förvaras och till och med kan användas. Det är också möjligt, har det visat sig, att enskilda personer i vårt land kan korrumpera representanter för säkerhetstjänsten och “beställa” giftmord av vilka de vill. Detta är vad makthavarna fruktar ska komma fram.

Vägran att göra en undersökning utgör ännu en bekräftelse på rättsväsendets fullständiga osjälvständighet, och ger skäl att anta att det i landet finns “döds-skvadroner” som i praktiken sätter en politisk, statlig terror i verket. (från artikel i Echo Moskva )

SR


- - 

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

"Mariupol - hela Ukrainas smärta"

  Jag har varit där tre gånger. I Mariupol. Men det var runt tjugo år sedan. Jag har ljusa minnen från de besöken... - (Nedan - utdrag från en artikel i Unian från igår - 15/3 . I artikeln talas inte om ryssar, utan om rasjister . Det låter som en blandning av det amerikanska sättet att säga "Ryssland" på - "Rasja" -  och "rasist" ..  ) I Ryssland, som är besatt av att vinna , vill man ofta påminna om den fasansfulla fascismen för åttio år sedan. Men nu utförs analoga brott genom de för närvarande största förbrytarna i världen - rasjisterna. De ödelägger Mariupol i Ukraina och jämnar det med marken, efter att förut ha övat sig i Groznij och Aleppo.   Mariupol gav inte upp 2014 och det ger inte upp nu. Från första dagen av den storskaliga invasionen har putinterroristerna inte upphört att försöka erövra staden, som utgör en av nyckelorterna för landvägskorridoren till Krim. Men det faktum att de lokala invånarna inte mötte “befriarna” med blommor och triko

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl