Fortsätt till huvudinnehåll

Benjamin - en "glupande ulv" ? - 1 Mos. 49:27

Gaza, Ashkelon och Ashdod. Det är områden och orter som vi kan läsa om i Bibeln. 

   Liksom en gång det gamla Israel förde krig mot olika folkstammar i Kanaans land, så för dagens Israel - nu med moderna vapen - krig mot ett folk, eller kanske hellre en organisation, på samma territorium.

Konung Saul, han var ju "HERRENs Smorde". han kallades så eftersom han hade blivit smord till kung över Israel. Han blev avundsjuk på en av sina tjänare, herdegossen David, därför att denne hade större framgång i kriget mot filistéerna, än vad Saul själv hade. Men David blev trots allt kung efter honom. Och även han förde krig mot filistéerna. Så ur filistéisk synpunkt var det ingen större skillnad mellan Saul och David...Och Benjamin Netanyahu för idag krig mot palestinierna, eller hellre mot Hamas, som råder över palestinierna. Hamas, vilka har klassats som en terror-organisation av stormakter i tiden. 

Det är märkligt att kunna läsa om de gamla krigen i första och andra Samuelsböckerna i Bibeln, och sedan läsa de dagliga nyheterna. Ska man inte hålla på det gamla "egendomsfolket", judarna, och deras ledare ?

  De judiska ledarna var splittrade redan på Bibelns tid. Och om man söker fatta begreppet "HERRENs Smorde" så var det redan på den tiden en stor fråga om hur långt konungen skulle respekteras för att han faktiskt var utvald av Israels Gud, och huruvida han borde kritiseras för sina gärningar.

Saul var HERRENs Smorde -  HERRENs Smorde, det är vad Messias betyder, eller Kristus. David efter honom var HERRENs Smorde. Det är vad de kristna bekänner Jesus vara. Men Jesus blev mycket annorlunda än Saul och till och med annorlunda än David. 

Och han skiljer sig bestämt också från Netanyahu, som händelsevis har samma namn som den yngste av patriarken Jakobs söner.


- - 
Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

"Mariupol - hela Ukrainas smärta"

  Jag har varit där tre gånger. I Mariupol. Men det var runt tjugo år sedan. Jag har ljusa minnen från de besöken... - (Nedan - utdrag från en artikel i Unian från igår - 15/3 . I artikeln talas inte om ryssar, utan om rasjister . Det låter som en blandning av det amerikanska sättet att säga "Ryssland" på - "Rasja" -  och "rasist" ..  ) I Ryssland, som är besatt av att vinna , vill man ofta påminna om den fasansfulla fascismen för åttio år sedan. Men nu utförs analoga brott genom de för närvarande största förbrytarna i världen - rasjisterna. De ödelägger Mariupol i Ukraina och jämnar det med marken, efter att förut ha övat sig i Groznij och Aleppo.   Mariupol gav inte upp 2014 och det ger inte upp nu. Från första dagen av den storskaliga invasionen har putinterroristerna inte upphört att försöka erövra staden, som utgör en av nyckelorterna för landvägskorridoren till Krim. Men det faktum att de lokala invånarna inte mötte “befriarna” med blommor och triko

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s

KG Hammar drar blankt mot patriark Kirill

Nu prövas andarna. Flera kyrkoledare har vänt sig till den ryska kyrkans patriark, efter att Putin inledde invasionen av Ukraina i Februari. Så också ärkebiskop emeritus KG Hammar från Sverige. Hela hans brev till patriarken ligger framme på kristna, ryska hemsidor som t.ex.  " Basnitsa ": Ärkebiskop emeritus KG Hammar till patriark Kirill   Jag vänder mig direkt till ledaren för en av de största kyrkorna i världen: patriarken över Moskva och hela Rus - Kirill. Till er vänder man sig med orden “Ers helighet”. Men vad finns det för heligt i att förråda sin Herre, Jesus från Nasaret, som trädde upp mot det romerska imperiet, och som gav sitt liv för den tro han bekände ? Vad finns det för heligt i att göra vänskapen med maktens högsta representant viktigare än uppgiften att utforma Kristi efterföljelse för mer än 100 miljoner troende i Ryssland ? Hur kan man så underkasta sig makten ? Och sluta ögonen inför alla människor som har blivit dödade och stympade, inför miljoner som h