Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Benjamin - en "glupande ulv" ? - 1 Mos. 49:27

Gaza, Ashkelon och Ashdod. Det är områden och orter som vi kan läsa om i Bibeln. 

   Liksom en gång det gamla Israel förde krig mot olika folkstammar i Kanaans land, så för dagens Israel - nu med moderna vapen - krig mot ett folk, eller kanske hellre en organisation, på samma territorium.

Konung Saul, han var ju "HERRENs Smorde". han kallades så eftersom han hade blivit smord till kung över Israel. Han blev avundsjuk på en av sina tjänare, herdegossen David, därför att denne hade större framgång i kriget mot filistéerna, än vad Saul själv hade. Men David blev trots allt kung efter honom. Och även han förde krig mot filistéerna. Så ur filistéisk synpunkt var det ingen större skillnad mellan Saul och David...Och Benjamin Netanyahu för idag krig mot palestinierna, eller hellre mot Hamas, som råder över palestinierna. Hamas, vilka har klassats som en terror-organisation av stormakter i tiden. 

Det är märkligt att kunna läsa om de gamla krigen i första och andra Samuelsböckerna i Bibeln, och sedan läsa de dagliga nyheterna. Ska man inte hålla på det gamla "egendomsfolket", judarna, och deras ledare ?

  De judiska ledarna var splittrade redan på Bibelns tid. Och om man söker fatta begreppet "HERRENs Smorde" så var det redan på den tiden en stor fråga om hur långt konungen skulle respekteras för att han faktiskt var utvald av Israels Gud, och huruvida han borde kritiseras för sina gärningar.

Saul var HERRENs Smorde -  HERRENs Smorde, det är vad Messias betyder, eller Kristus. David efter honom var HERRENs Smorde. Det är vad de kristna bekänner Jesus vara. Men Jesus blev mycket annorlunda än Saul och till och med annorlunda än David. 

Och han skiljer sig bestämt också från Netanyahu, som händelsevis har samma namn som den yngste av patriarken Jakobs söner.


- - 
Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s