Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Kyrkomöte och tidstecken

"Dokumenten inför det åttonde Allmänna Kyrkomötet väcker farhågor", läser jag på ryska webben.  
Vad handlar det om ?
 Det handlar om ett och annat.

Kreta - platsen för det s.k. 8:e Allmänna Kyrkomötet  för de ortodoxa kyrkorna. Mötet var först tänkt att hållas i  Istanbul, men p.g.a. krisen som uppstod  mellan ortodoxa  Ryssland och  Turkiet i samband  med en  gränskränkning i November, då ett ryskt plan sköts ned, när de ryska flyganfallen skedde i Syrien, föredrog man att flytta på mötet  till en annan ort .

De ortodoxa kyrkor som har en samlande gestalt i den s.k. ekumeniske patriarken, Bartolomeus, har sju allmänna kyrkomöten gemensamt med den romersk katolska kyrkan - det i Nicea år 325, det första kyrkomötet i Konstantinopel år 381, det första kyrkomötet i Efesus år 431, det i Kalcedon år 451,  det andra kyrkomötet i Konstantinopel år 553, det tredje kyrkomöte i Konstantinopel år 680 - 681 och det andra kyrkomötet i Efesus år 787. (enligt New Advent och Pravoslavie 24 )


Alla dessa sju kyrkomöten som kallas för "ekumeniska" eller "allmänna" eller rent av "universella" har Rom-kyrkan gemensamt med de ortodoxa kyrkorna. Sedan, efter kyrkoschizmen år 1054, har den romersk-katolska kyrkan ytterligare tretton allmänna kyrkomöten . Det nittonde i ordningen var det ödesdigra kyrkomötet i Trent åren 1545 - 1563, då protestanterna stängdes ute och blev fördömda som kättare.

Protestanterna hade ju vid upprepade tillfällen under 1500-talet begärt att få till stånd ett allmänt kyrkomöte, där teologiskt skolade och kunniga personer kunde ta ställning till deras läromening. Svaret blev Trent, eller Trident.

De ortodoxa har alltså inte haft något allmänt kyrkomöte av den kalibern sedan det kyrkomöte som hölls i Nicea år 787. 

 Frågan är nu om vi som är protestanter kan ta vara på tillfället och ställa någon fråga om inte de ortodoxa kan ta vara på tillfället, att erkänna oss!? 


Vi kan naturligtvis inte det. 

     Protestanter hålls nämligen även av de ortodoxa för att vara kättare, och just detta oroar en del i den ortodoxa världen inför det åttonde Allmänna Kyrkomötet, som ska hållas på Kreta mellan den 19 - 27 (16 - 26/6 enligt senare uppgifter) Juni detta år. Det är inte , säger man, tillräckligt klart och tydligt angivet i de dokument som har offentliggjorts inför mötet, utan det talas om andra kristnas "kyrkor" eller "församlingar", som om det verkligen vore kyrkor eller församlingar. 


Därför klagar t.ex. en företrädare för den ryska utlandskyrkan - ärkebiskop Mark - som är verksam i Tyskland: "Vi kan inte säga varje dag till protestanten: 'Du är en villolärare !', men vi måste komma ihåg att det är så". 

Dessutom har bulgariska ortodoxa höjt rösten och framställt sina protester mot att en ny kristologi ser ut att introduceras i ett av dokumenten.

För att inte tala om all den oro som har uppstått sedan den ryska kyrkans patriark mötte påven i Havanna i Februari. 

Vad ska bli av detta kyrkomöte? Det första av sitt slag på över 1200 år, och ett som lär ha förberetts sedan över 50 år tillbaka..


"Glöm inte att protestanterna är villolärare", sa den ortodoxe biskopen. 
Glöm för all del inte heller vad Herrens tjänare Jakob har skrivit:

"Hören nu, I som sägen: 'I dag eller i morgon vilja vi begiva oss till den och den staden, och där vilja vi uppehålla oss ett år och driva handel och skaffa oss vinning' --
I veten ju icke vad som kan ske i morgon. Ty vad är edert liv? En rök ären I, som synes en liten stund, men sedan försvinner. I borden fastmera säga: 'Om Herren vill, och vi får leva, skola vi göra det, eller det.'
"  (Jakob 4:13 - 15,     1917)


Herrens tillkommelse är nära -


Signum, Skr, HurriyetLäs även andra bloggares åsikter om ,

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl