Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Klassisk dispyt om det "europeiska huset"

(Detta inlägg har tidigare varit utlagt på bloggen "Behemot" den 16/7 2007, men i något annorlunda utformning

Reformationen kom att aktualisera inte bara de bortglömda sanningarna om rättfärdiggörelse genom tron , utan med reformationen kom också begrepp som t.ex.  jämlikhet och auktoritet att placeras i ett nytt ljus, dessa två stora frågor såväl i den kristna församlingens, som i hela samhällets liv!  - 
Martin Luther och Erasmus av Rotterdam var till att börja med överens, men kom
 att bli varandras motståndare , inte minst när det gällde synen på den fria viljan

Det var ju frågan om förhållandet mellan "hela samhället" och "den kristna församlingen", som blev kritisk och laddad. Tidigare homogena katolska auktoriteter - påven och kejsaren - avvisades, och istället kom reformationens auktoriteter - Skriften, reformatorerna själva, och diverse nationella eller regionala makthavare, konungar, furstar eller råd.

 Den reformation som hade Luther och Zwingli som drivande krafter gjorde alltså en kraftig poäng av de världsliga myndigheter som rådde inom det land eller den stad där reformationen hade haft framgång, istället för att hänga fast vid påvekyrka och suverän. 
-

Kanske man kan tala om samvetets auktoritet och/eller samhällets auktoritet? Om samvetet var vilselett, och fanatiskt fixerat vid någon doktrin, som antingen var mindre väsentlig eller helt felaktig - vart ledde det?
Om det var upplyst och övertygat om väsentliga stycken i Kristi hälsosamma lära - vad innebar det?
Om samhället var kaotiskt eller ordnat, om det rådde fred och goda tider, eller brist, fattigdom, pest och allt slags nöd, vilken slags följder fick det vare sig man ansåg sig vara vägledd av Gud, eller ej? 

Vad var värt att göra, vilka risker var värda att ta?
Vad var inte värt att göra, vilka risker måste undvikas?

Problematiken kanske kan ringas in med detta tänkta meningsutbyte mellan Luther och Erasmus, vilket dock var vad deras diskussion i princip handlade om:

Erasmus av Rotterdam: "Luther, riv inte detta papistiska, europeiska hus, för följderna blir förödande".
Martin Luther : "Jag måste riva detta papistiska, europeiska hus, annars blir följderna förödande". 

Och följderna blev....

ja, man kan onekligen undra.
-
Men av vilken anledning? Därför att Luther inte fullföljde rivningsarbetet,som reformationens radikalare element påstod att han borde, men tråkigt nog försummade , att göra ? Eller för att han överhuvudtaget tog sig verket an, vilket den katolska kyrkan fördömde honom tillsammans med alla protestanter för att ha gjort?

- - - - 

Vi närmar oss 2017 - reformationens 500 - års jubileum, som också är den ryska revolutionens 100-års jubileum . Är det värt att syna idéerna?

- - 

Yle, HD, SR 
 
Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s