Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Ryssland för krig mot oss ... - nu !

Ryssland för krig mot oss, men det är inget traditionellt krig. Den ukrainska tidningen "Segodnya" (= Idag)  har samlat ett antal expert-utlåtanden, om vad som sker. En rysk armé-general röjde själv, indirekt,  den ryska strategin:  
RYSSLAND PÅ "HYBRID"-KRIGSSTIGEN: EFTER UKRAINA OCH SYRIEN HAMNAR EUROPA I SIKTET.

Ryssland genomför samtidigt ett antal "hybrid" - operationer i utlandet, men under den närmaste tiden drabbas EU av det huvudsakliga angreppet, enligt experter kommer dock Ryssland att hållas tillbaka av dels USA, dels av egna , inre problem.

Ukraina blev Rysslands första fullvärdiga hybrid-operation, men idag genomför Moskva åtminstone två till sådana operationer - i Syrien och i Europa. Överallt prövas en varierad samling instrument, men man är inriktade på samma globala mål, att stärka Rysslands status som en världsmakt, anser experterna.  

Rysk strategi mot EU i ett nötskal ? - Ledaren för franska nationalister,
Marine Le Pen möter Duma-ledamoten Sergej Narysjkin i Moskva

För inte så länge sedan förklarade chefen för de väpnade styrkornas  Generalstab inom
Ryska Federationen, armé-generalen Valerij Gerasimov, att världen tar steget över till en "hybrid-krigs" - epok. "Idag i globaliseringens period, då statsgränser försvagas,  har de förändrade formerna för att lösa mellanstatliga motsättningar blivit den viktigaste faktorn för utvecklingen av kommunikationsmedel.  Vid samtida konflikter läggs de brukade stridsmetodernas  tonvikt  allt oftare på den sidan som anlitar komplexa , politiska, ekonomiska , informationstekniska och andra icke-militära medel - men vilka genomförs med stöd av militärmakt. Det är dessa metoder som kallas hybrid-metoder", - skev han. 

Deras innehåll, enligt Gerasimov, består i att uppnå politiska mål genom minimala väpnade påtryckningar på motståndaren - för det mesta vad det gäller att underminera motståndarens militära och ekonomiska potential, genom informations-psykologiska påtryckningar, genom ett aktivt understödjande av den inhemska oppositionen, partisan - och sabotage-verksamhet. 

Sådana metoder tillskriver Valerij Gerasimov uteslutande det "lömska Väst", men, som den ukrainske presidentens rådgivare, chefen för Institutet för strategisk forskning, Vladimir Gorbulin, helt riktigt anmärker, ".. har vi här (hos Gerasimov) att göra med ett uppenbart psykologiskt fenomen, som kallas för 'projektion' - där man tillskriver en motståndare, eller överhuvudtaget en annan person sina egna karaktärsdrag (oftast de negativa)". 

Samme Gorbulin skriver i en artikel med rubriken "Hybridkriget - allt har bara börjat.." , vilken publicerades i "Zerkalo Nedeli", att Ryssland idag aktivt utvecklar och slipar detta nya slag av aggression, genom att pröva vad som är effektivt och var någonstans, och under verksamhetens gång förändrar man inriktningen på angreppen.

  Att Ryssland använde militära hybrid-metoder erkände NATO redan 2014. "Vårt största problem utgörs av den nya hybrid-metod som används i genomförandet av strids-handlingar", - sa Överbefälhavaren för NATO's förenade styrkor i Europa, Philip Breedlove, då han kommenterade situationen i östra Ukraina i en intervju för den tyska tidningen Die Welt am Sonntag i Augusti 2014. Då uppmanade han också länderna inom den Nordatlantiska Alliansen att förbereda sig för att strida mot s.k. "gröna män". 

"Vårt nya bekymmer är genomförande av militära hybrid-operationer med hjälp av diplomati, propaganda, militär och ekonomi. Ryssland använder alla dessa element i den internationella politiken för att få till stånd omvälvningar i andra stater", - sa Breedlove. 

  Och i det årliga föredraget för det London-baserade Internationella Institutet för Strategisk Forskning (IISS) som offentliggjordes i Februari 2015, görs anmärkningen, att NATO så fort som möjligt måste finna ett svar på "hybridkriget", som Ryssland för i Donbass, eftersom ett dylikt hot är i stånd att "..på kort tid destabilisera västliga stater". 

 Spektrat av metoder, som IISS:s experter  framhåller, är synnerligen brett - från partisan-aktioner och energi-politiska metoder till att föra krig i cyberrymden.

Faktiskt, som direktorn för Institutet för Global Strategi, Vadim Karasev, säger, så är det Ryssland som har lagt grunden till "hybridkriget". "Det är Rysslands svar på det 21:a århundradets utmaningar, ett svar också på hybrid-situationen i själva Ryssland. Å ena sidan har Ryssland ännu Sovjetunionens geopolitiska ambitioner, å andra sidan finns en kapitalistisk och globaliserande karaktär i ekonomin, som är beroende av finanser utifrån, av handel och marknad", - förklarar Karasev för "Segodnya".

  En "hybrid" form av aggression, invasion eller annan form av operation, alltefter som situationen löser sig i ett eller annat land, erbjuder inga möjligheter att identifiera "krigs"handlingarna genom internationella rättsregler så att man kan reagera på ett adekvat sätt, förklarar experten. "Om det inte finns tydliga formuleringar, om situationen är dunkel och rörig, blandad eller 'hybrid', så följer därav att det är svårt att få den att falla under internationella, rättsliga kodifieringar", - säger Vadim Karasev.

Och nu, enligt Gorbulin, ser vi åtminstone tre storskaliga "hybrid"- operationer av Ryssland, som har mycket gemensamt, trots vissa skillnader i det yttre framträdandet: Ukraina, Syrien och EU…. 

Så tittar artikelförfattarna på 

Krim och Donbass

Det största problemet för Ryssland med den ukrainska frågan idag utgör sanktionerna, vilka Väst införde först som ett svar på annekteringen av Krim, och som de sedan stärkte i samband med aggressionen i Donbass. I sommar kommer EU att besluta om sanktionerna ska förlängas , eller ej. Och som experter gång på gång har sagt, kommer Moskva fram till dess att försöka göra allt för att  - om inte få till stånd ett borttagande - så åtminstone försvaga sanktions-snaran…

Kampanjen i Syrien 

Moskva hävdade gång på gång, att dess flygvapen bombade "Islamska Statens" positioner. Men i själva verket ägde deras flesta tillslag rum på områden tillhörande den moderata opposition, som stred mot Assad…

Enligt experter, så lyckades Ryssland i Syrien att uppnå flera viktiga mål. "särskilt lyckades de bevara Assads regim, som 2012 - 2013 redan var avförd från dagordningen. De lyckades också begränsa Turkiets inflytande i regionen. Detta utgjorde också en demonstration av Rysslands militära makt. Den militära styrkan visade att Ryssland förblir en militär supermakt, även om det är en ekonomisk dvärg….", - säger Vadim Karasev

"Erövringen" av Europa

Eftersom det västliga lägret trädde upp som en enad front ifråga om sanktionerna, därför riktas det huvudsakliga angreppet från Ryssland just mot Europa…

Migrations-krisen spelar en inte så liten roll för att destabilisera situationen i Europa..

Västliga ledare har gång på gång sagt, att Ryssland genom sina bombningar i Syrien avsiktligt provocerar fram flyktingströmmen mot Europa, och i en del media har det dykt upp informationer om att Ryssland via illegala kanaler hjälper till att transportera flyktingar in i EU.
Situationen kompliceras ytterligare genom det tillväxande terrorhotet i Europa..
Moskva försöker att spela på alla dessa faktorer, säger experter. "För Ryssland är det mer gynnsamt att övergå till former av direkta kontakter med Tyskland, Frankrike, och Italien. Bryssel-Europa utgör därvid en konkurrent och fiende, därför försöker ryssarna på allt sätt att lösa situationen och spelar på förutsättningarna att stärka radikala höger - och vänsterkrafters positioner. De som träder upp mot Bryssel. Detta syns mycket tydligt" - - 


Men, som sagt,så finns det också ett antal allvarliga faktorer, som håller Moskva tillbaka. Förutom de redan nämnda, så vill Ryssland inte, utan fruktar snarare

... att hamna i en geopolitisk isolering, säger Vadim K. "De ser som sin uppgift att inte bli ett stort Nordkorea, utan föredrar att på jämlik basis med Väst deltaga i konstruktionen av det 21:a århundradets världsordning", förklarar han .Flamman, Affärsvärlden
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s