Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Kertjsundet - incident eller upptrappning ?

"Incident" , "upptrappning" - de båda orden, bland många andra,  har förekommit i en lång rad uttalanden av politiker på olika nivåer , i öst och väst, sedan det ryska angreppet mot  fartyg som tillhör den ukrainska marinen ägde rum i infarten till Azovska sjön , söndagen den 25:e November..

 Tre av undertecknarna av Budapest-memorandumet 1994

  Bland analyser som gjorts påminner en och annan om "Budapest- memorandumet". Vad är det för något ? Jag söker förgäves efter en översättning till svenska ( hittat på engelska - här, på ryska - här)
I avsaknad av en svensk text har jag själv översatt. Det är alltså inte en enligt konstens regel  officiellt godkänd  översättning (någon annan kanske hittar en sådan) :Memorandumet om Försäkringar om Säkerhet i samband med Ukraina's anslutning till Fördraget om Icke-spridning av kärnvapen

Budapest 5 December 1994

Amerikas Förenta Stater,Ryska Federationen och Förenade Kungadömet Storbritannien och Nordirland
Välkomnar Ukrainas anslutning till Fördraget om Icke-spridning av kärnvapen som en icke-kärnvapen-stat,
Tager i beaktande Ukraina's åtagande att avlägsna alla kärnvapen från sitt territorium inom en specifik tidsrymd,
Noterar förändringarna i den världsvida säkerhets-situationen , inklusive avslutningen av det kalla kriget, vilket har medfört villkor för en radikal reducering av kärnvapen.

Bekräftar följande:

1. Amerikas Förenta Stater,Ryska Federationen och Förenade Kungadömet Storbritannien och Nordirland, bekräftar ånyo sitt åtagande inför Ukraina, i enlighet med principerna för OSSE:s slutakt, att respektera Ukraina's Oberoende och Suveränitet och dess existerande gränser.
  2. Amerikas Förenta Stater, Ryska Federationen och Förenade Kungadömet Storbritannien och Nordirland, bekräftar ånyo sin förpliktelse att avstå från hot eller bruket av våld mot Ukraina's territoriella integritet och politiska oberoende, och att inget av deras vapen någonsin kommer att användas mot Ukraina annat än i självförsvar eller på något annat vis som är i överensstämmelse med FN-stadgan.

  3. Amerikas Förenta Stater,Ryska Federationen och Förenade Kungadömet Storbritannien och Nordirland, bekräftar ånyo sina åtaganden i förhållande till Ukraina, i enlighet med OSSE:s Slutakt, att avstå från ekonomiskt tvång som utformats för att i egenintresse underlägga sig Ukraina's rätt att agera i enlighet med vad som ingår i dess suveränitet , och sålunda förskaffa sig någon slags fördelar. 
   
  4. Amerikas Förenta Stater,Ryska Federationen och Förenade Kungadömet Storbritannien och Nordirland, bekräftar ånyo sina åtaganden att omgående söka FN:s säkerhetsråds ingripande för att ombesörja assistans åt Ukraina, såsom en icke-kärnvapen-stat som är medlem av Fördraget om Icke-spridande av kärnvapen , ifall Ukraina skulle bli offer för någon aggression eller bli föremål för hot om aggression i vilken kärnvapen används.
   1. Amerikas Förenta Stater,Ryska Federationen och Förenade Kungadömet Storbritannien och Nordirland, bekräftar ånyo, i fallet Ukraina, sina åtaganden att inte använda kärnvapen mot någon icke-kärnvapen-stat som är medlem av Fördraget om Icke-spridning av kärnvapen , utom i fall då de själva utsätts för attacker , deras territorier eller av dem beroende territorier, deras arméer, eller deras allierade, av en stat som är associerad med eller står i allians med en kärnvapen-stat.

   2. Amerikas Förenta Stater,Ryska Federationen och Förenade Kungadömet Storbritannien och Nordirland kommer att rådgöra i händelse av att en situation uppstår som skulle sätta deras åtaganden i fråga.

Detta memorandum kommer att bli tillämpligt i och med att det undertecknas

Undertecknat i fyra kopior som äger lika giltighet på de engelska, ryska och ukrainska språken.Cyprus Mail, Blt, Euromaidanpress


xKommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s