Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Ett memorandum för Putin

Överste Karpov överlämnade ett memorandum till Stalin den 14 December 1949, då Stalin tydligen hade intresserat sig för frågan om den ekumeniske patriarken - patriarken i Konstantinopel (på den tiden Maxim) - ägde något réellt företräde framför andra ortodoxa ledare.
                                                                    
Gavriil              Karpov ?                           Stalin    
                                         
 Karpov citerade vad han hade hört patriarken i Serbien, Gavriil, säga:

"Patriarkatet i Konstantinopel är likt en vackert inbunden bok där själva innehållet är utrivet. Det befinner sig i såväl andlig som materiell nedgång. Det överlever bara på grund av brittiska pengar. Patriark Maxim är kanske en russofil (en som älskar Ryssland) , men han kan inte ta ett enda självständigt steg: för han bearbetas av sin omgivning, i synnerhet metropoliterna Joakim och Gennadij - vilka visserligen har tagit ställning för att patriarken i Konstantinopel bör ha makt över andra kyrkor, men som ogillar den ryska kyrkan".
                                                                                                     Källa: diak_kuraev

    Sådana historiska episoder flyter upp på den ryska webben nu, då den ryska kyrkan, med (eller mot ?) övriga ortodoxa kyrkor, har hamnat i en rejäl kris. Den 15:e December skapades den nya, självständiga ortodoxa kyrkan i Ukraina, som faller tillbaka på patriarkatet i Konstantinopel . Den ryska kyrkans patriark, Kirill, har vänt sig till påven, till generalsekreterare för FN och för OSSE,och till ledarna för Frankrike och Tyskland  och uttryckt oro för situationen, då han befarar religionsförföljelse mot ortodoxa i Ukraina, 
som vill förbli trogna Moskvapatriarkatet.

   "Medan en autokefal (självständig) ställning för den ukrainska kyrkan utgör en djupgående,  kyrklig-kanonisk handling , så har detta också en gigantisk politisk och kulturellt-symbolisk betydelse..." , skriver Alexander Soldatov, i en artikel för Grani.ru

 Det ser ut som ännu en fråga där det gäller att skilja mellan "vad som hör kejsaren och vad som hör Gud till"
                                                                                            ( Matt. 22: 21)


 
 

SydsvenskanDagen, Yle

    

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s