Fortsätt till huvudinnehåll

Ett memorandum för Putin

Överste Karpov överlämnade ett memorandum till Stalin den 14 December 1949, då Stalin tydligen hade intresserat sig för frågan om den ekumeniske patriarken - patriarken i Konstantinopel (på den tiden Maxim) - ägde något réellt företräde framför andra ortodoxa ledare.
                                                                    
Gavriil              Karpov ?                           Stalin    
                                         
 Karpov citerade vad han hade hört patriarken i Serbien, Gavriil, säga:

"Patriarkatet i Konstantinopel är likt en vackert inbunden bok där själva innehållet är utrivet. Det befinner sig i såväl andlig som materiell nedgång. Det överlever bara på grund av brittiska pengar. Patriark Maxim är kanske en russofil (en som älskar Ryssland) , men han kan inte ta ett enda självständigt steg: för han bearbetas av sin omgivning, i synnerhet metropoliterna Joakim och Gennadij - vilka visserligen har tagit ställning för att patriarken i Konstantinopel bör ha makt över andra kyrkor, men som ogillar den ryska kyrkan".
                                                                                                     Källa: diak_kuraev

    Sådana historiska episoder flyter upp på den ryska webben nu, då den ryska kyrkan, med (eller mot ?) övriga ortodoxa kyrkor, har hamnat i en rejäl kris. Den 15:e December skapades den nya, självständiga ortodoxa kyrkan i Ukraina, som faller tillbaka på patriarkatet i Konstantinopel . Den ryska kyrkans patriark, Kirill, har vänt sig till påven, till generalsekreterare för FN och för OSSE,och till ledarna för Frankrike och Tyskland  och uttryckt oro för situationen, då han befarar religionsförföljelse mot ortodoxa i Ukraina, 
som vill förbli trogna Moskvapatriarkatet.

   "Medan en autokefal (självständig) ställning för den ukrainska kyrkan utgör en djupgående,  kyrklig-kanonisk handling , så har detta också en gigantisk politisk och kulturellt-symbolisk betydelse..." , skriver Alexander Soldatov, i en artikel för Grani.ru

 Det ser ut som ännu en fråga där det gäller att skilja mellan "vad som hör kejsaren och vad som hör Gud till"
                                                                                            ( Matt. 22: 21)


 
 

SydsvenskanDagen, Yle

    

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

"Mariupol - hela Ukrainas smärta"

  Jag har varit där tre gånger. I Mariupol. Men det var runt tjugo år sedan. Jag har ljusa minnen från de besöken... - (Nedan - utdrag från en artikel i Unian från igår - 15/3 . I artikeln talas inte om ryssar, utan om rasjister . Det låter som en blandning av det amerikanska sättet att säga "Ryssland" på - "Rasja" -  och "rasist" ..  ) I Ryssland, som är besatt av att vinna , vill man ofta påminna om den fasansfulla fascismen för åttio år sedan. Men nu utförs analoga brott genom de för närvarande största förbrytarna i världen - rasjisterna. De ödelägger Mariupol i Ukraina och jämnar det med marken, efter att förut ha övat sig i Groznij och Aleppo.   Mariupol gav inte upp 2014 och det ger inte upp nu. Från första dagen av den storskaliga invasionen har putinterroristerna inte upphört att försöka erövra staden, som utgör en av nyckelorterna för landvägskorridoren till Krim. Men det faktum att de lokala invånarna inte mötte “befriarna” med blommor och triko

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s

KG Hammar drar blankt mot patriark Kirill

Nu prövas andarna. Flera kyrkoledare har vänt sig till den ryska kyrkans patriark, efter att Putin inledde invasionen av Ukraina i Februari. Så också ärkebiskop emeritus KG Hammar från Sverige. Hela hans brev till patriarken ligger framme på kristna, ryska hemsidor som t.ex.  " Basnitsa ": Ärkebiskop emeritus KG Hammar till patriark Kirill   Jag vänder mig direkt till ledaren för en av de största kyrkorna i världen: patriarken över Moskva och hela Rus - Kirill. Till er vänder man sig med orden “Ers helighet”. Men vad finns det för heligt i att förråda sin Herre, Jesus från Nasaret, som trädde upp mot det romerska imperiet, och som gav sitt liv för den tro han bekände ? Vad finns det för heligt i att göra vänskapen med maktens högsta representant viktigare än uppgiften att utforma Kristi efterföljelse för mer än 100 miljoner troende i Ryssland ? Hur kan man så underkasta sig makten ? Och sluta ögonen inför alla människor som har blivit dödade och stympade, inför miljoner som h