Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Människoögon mot Människosonen ?

Kristna manifesterar, och homosexuella demonstrerar. Judar och hemundervisare flyr Sverige. Skaror mobiliseras, fanor höjs och sänks, och stora scener ställs i ordning.
  Dagen,    Världen IdagDNSR     DN, 
  SvDSvD
   Det är vår. Folk kommer ut. Folk samlas.

  Alltså närmar vi oss Hermageddon - tidsålderns avslutning.
  Alltså angriper Maranata.  Jnytt

Profetior fullbordas. En av de profetior som uppfylls inför våra ögon är den om de fyra djuren och Människosonen i sjunde kapitlet i Daniels bok  - i Bibeln.


"Detta är Daniels berättelse: Jag hade en syn om natten, och såg i den huru himmelens fyra vindar stormade fram mot det stora havet.Och fyra stora djur stego upp ur havet, det ena icke likt det andra.Det första liknade ett lejon….det andra … en björn…(det tredje) - en panter . Därefter fick jag i min syn om natten se ett fjärde djur, övermåttan förskräckligt, fruktansvärt och starkt; det hade stora tänder av järn, det uppslukade och krossade, och vad som blev kvar trampade det under fötterna; det var olikt alla de förra djuren och hade tio horn. Men under det att jag betraktade hornen, fick jag se huru mellan dem ett annat horn sköt upp, ett litet, för vilket tre av de förra hornen blevo bortstötta; och se, det hornet hade ögon lika människoögon, och en mun som talade stora ord." (Dan. 7:1 - 8)

  Lägg märke till att det fjärde djuret, det som är "..övermåttan förskräckligt, fruktansvärt och starkt; .. hade stora tänder av järn, …  uppslukade och krossade " trots allt är utrustat med människoögon.

  Människoögon som hatar Gud.Varför? Därför att de fastnar så lätt vid det onda. Förtrollade. Förtrollade ögon blir förtrollande, när "det fjärde djuret" gör sin entre´med dess förmåga att bedöva, så att vi inte ser övergreppen, inte uppfattar hädelserna, när de slungas ut från ett håll vi kanske minst väntade -


  Nej!


  Tid för en förändring! Tid för sinnesändring! Att skaffa andra ögon! Gärna människoögon, men inte sådana som i Daniel 7:8. Att få ett nytt hjärta och en ny själ. (Hes. 36:26)  Och vara redo när HERREN KOMMER!

  "..i en stund då ni icke vänten det skall Människosonen komma"  -(Matt. 24:44)
 
 
Dan. 7:13


   
Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

"Mariupol - hela Ukrainas smärta"

  Jag har varit där tre gånger. I Mariupol. Men det var runt tjugo år sedan. Jag har ljusa minnen från de besöken... - (Nedan - utdrag från en artikel i Unian från igår - 15/3 . I artikeln talas inte om ryssar, utan om rasjister . Det låter som en blandning av det amerikanska sättet att säga "Ryssland" på - "Rasja" -  och "rasist" ..  ) I Ryssland, som är besatt av att vinna , vill man ofta påminna om den fasansfulla fascismen för åttio år sedan. Men nu utförs analoga brott genom de för närvarande största förbrytarna i världen - rasjisterna. De ödelägger Mariupol i Ukraina och jämnar det med marken, efter att förut ha övat sig i Groznij och Aleppo.   Mariupol gav inte upp 2014 och det ger inte upp nu. Från första dagen av den storskaliga invasionen har putinterroristerna inte upphört att försöka erövra staden, som utgör en av nyckelorterna för landvägskorridoren till Krim. Men det faktum att de lokala invånarna inte mötte “befriarna” med blommor och triko

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl