Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Vem tror muslimer att Jesus är ?

Jesus visade sig. Jesus - som av judarna kallades för Jeshua, och av araberna för Isa.
        Han syntes förklarad
          och hördes förklarad.
  Tillsammans med sina lärjungar en gång, i Markusevangeliets 9:e kapitel, i början av kapitlet.
   De var på ett berg, och de såg honom, och tillsammans med honom Mose och Elia.
   Mose som levde långt innan Jesus, bortemot 1400 år innan. Och Elia som levde kanske 7 - 800 år före honom.
    De stod tillsammans med Jesus och samtalade med honom.

       I en grupp utav skriftlärda, fariséer, en annan gång, i Matteusevangeliets 22:a kapitel, i slutet av kapitlet. Då gällde frågan om Messias förhållande till konung David. Om Messias skulle uppfattas som Davids son. Jesus påminde om en psalm i Psaltaren, som talar om Messias , inte som Davids son, utan som hans herre. Den 110:e psalmen.

   När apostlarna så småningom predikade evangelium så förekom Jesus i deras undervisning såsom Lammet - 1 Kor. 5:7,1 Petr. 1:18 - 19 , Uppb. 5:6

     Jesus - som av judarna kallas för Jeshua, och av araberna för Isa.
 Han visade sig jämte profeterna, över konungarna, och i händerna på Nya Testamentets präster - apostlarna - såsom idel välsignelse.


    Mohammed levde c:a 600 år efter Jesus.
   Hur skulle vara om Mohammed och Jesus syntes tillsammans?
 Då skulle Mohammeds företräde, enligt Koranen, bli satt på prov. Med Skriften.


  

  

    Aktuellt om Islam i svenskspråkig press: DN, SvDSvDSvDAftonbladet, Aftonbladet,
  Bloggat: 1,2

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s