Fortsätt till huvudinnehåll

Severin portad?

   Av allt att döma - enligt uppgifter som ligger ute på flera ryskspråkiga , mer eller mindre ukrainskt lokaliserade, sajter - är den svenske livetsord-predikanten Carl Gustaf Severin nu portad i Ukraina. 
 Livets Ords församling i Odessa i Ukraina ville bjuda den svenske predikanten Carl Gustaf Severin till en konferens därstädes i början av juni.Därför vände de sig till kulturministeriet i Ukraina med en skrivelse och bad om tillåtelse att inbjuda honom.

Vy över Odessa i Ukraina

  Kulturministeriets svar blev nekande. Församlingen och till församlingen anknutna bloggar har publicerat kulturministeriets svar. Dessutom har de båda ryskspråkiga, kristna publikationerna "Inviktory" och "Baznitsa" publicerat i stort sett samma uppgifter, och Leonid Padun har skrivit om saken på sin blogg.

  Padun har nämligen anklagats för att driva ett ojuste spel, eftersom kulturministeriet åberopar uppgifter till stöd för sin vägran att låta Severin komma till Ukraina, som uppenbart har att göra med UKETs (=
De Ukrainska Kristna Evangeliska Församlingarna) , vilket  Padun svarar för.
  Det ukrainska kulturministeriets svar till Odessa - Livets Ord innehåller bland annat följande påståenden om förhållandet mellan det Donetsk-baserade UKETs-centret och Severin:"..sedan januari 2013 har centret avbrutit samarbetet med Carl Gustaf Severin, i samband med hans verksamhet och hans offentliga uttalanden som bär drag av religiös fiendskap och framprovocerande av konflikter på religiös grund, vilket har skadat enheten och det religiösa centret UKETs rykte.
  I samband med det ovan sagda avstår Ukrainas Kulturministerium från att ge sitt medgivande till att inbjuda Carl Gustaf Severin till att deltaga i den årliga, regionala konferens som det religiösa centret 'Guds Församling av den Kristet Evangeliska Tron' i Ukraina håller
… ".

  "Baznitsa": "Detta har blivit orsak till att rikta anklagelser mot ledningen för UKETs och dess föreståndare Leonid Padun för att använda staten för att lösa konflikter mellan samfund"

  Padun: " När jag fick veta om publikationen på en församlings hemsida med anledning av beskyllningarna mot mig om att UKETs hindrar Carl Gustaf Severin att resa in i Ukraina, ville jag meddela följande: De Ukrainska Kristna Evangeliska Församlingarna (=UKETs) har på grund av det avbrutna samarbetet med det svenska centret 'Livets Ord International' endast informerat Kulturministeriet i saken, eftersom den ukrainska lagen kräver det av oss. Genom denna information har vi inte på något vis bett om att en representant för det svenska centret skulle förhindras att genomföra ett besök i Ukraina".

   Padun säger - och skriver också på sin blogg 26/5  - att han ämnar ta kontakt med representanter för Kulturministeriet redan under måndagen, och begära en förklaring.


  Vad innebär detta framöver för  konflikten "Donetsk - Uppsala"?


  Resume, UNT

  Aletheia

Läs även andra bloggares åsikter om

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

"Mariupol - hela Ukrainas smärta"

  Jag har varit där tre gånger. I Mariupol. Men det var runt tjugo år sedan. Jag har ljusa minnen från de besöken... - (Nedan - utdrag från en artikel i Unian från igår - 15/3 . I artikeln talas inte om ryssar, utan om rasjister . Det låter som en blandning av det amerikanska sättet att säga "Ryssland" på - "Rasja" -  och "rasist" ..  ) I Ryssland, som är besatt av att vinna , vill man ofta påminna om den fasansfulla fascismen för åttio år sedan. Men nu utförs analoga brott genom de för närvarande största förbrytarna i världen - rasjisterna. De ödelägger Mariupol i Ukraina och jämnar det med marken, efter att förut ha övat sig i Groznij och Aleppo.   Mariupol gav inte upp 2014 och det ger inte upp nu. Från första dagen av den storskaliga invasionen har putinterroristerna inte upphört att försöka erövra staden, som utgör en av nyckelorterna för landvägskorridoren till Krim. Men det faktum att de lokala invånarna inte mötte “befriarna” med blommor och triko

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s

KG Hammar drar blankt mot patriark Kirill

Nu prövas andarna. Flera kyrkoledare har vänt sig till den ryska kyrkans patriark, efter att Putin inledde invasionen av Ukraina i Februari. Så också ärkebiskop emeritus KG Hammar från Sverige. Hela hans brev till patriarken ligger framme på kristna, ryska hemsidor som t.ex.  " Basnitsa ": Ärkebiskop emeritus KG Hammar till patriark Kirill   Jag vänder mig direkt till ledaren för en av de största kyrkorna i världen: patriarken över Moskva och hela Rus - Kirill. Till er vänder man sig med orden “Ers helighet”. Men vad finns det för heligt i att förråda sin Herre, Jesus från Nasaret, som trädde upp mot det romerska imperiet, och som gav sitt liv för den tro han bekände ? Vad finns det för heligt i att göra vänskapen med maktens högsta representant viktigare än uppgiften att utforma Kristi efterföljelse för mer än 100 miljoner troende i Ryssland ? Hur kan man så underkasta sig makten ? Och sluta ögonen inför alla människor som har blivit dödade och stympade, inför miljoner som h