Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

nisseaner och messianer

På söndag-kvällen den 14/11 hölls alltså ett samtal i korskyrkan i Uppsala.
       Stefan Gustavsson från Credo-akademien, och Stefan Ketriel Blad från Messianska Föreningen Shalom fick först 20 minuter var för att utveckla sin syn  på vad som enligt  inledaren skulle handla om "JHWH - den evige Guden och treenighets-läran". Sedan fick de ytterligare 15 minuter var . Och i det tredje varvet fick de tio minuter var. - - 
Stefan Gustavsson respektive Stefan Blad
  Efter det framträdde en panel på tre personer som fick tillfälle att framföra sina synpunkter och ställa frågor.
  Det hela pågick i tre timmar, och under tiden för samtalet gjordes en del ytterst komplexa ansatser att komma till rätta med en del av Skriftens och de fornkyrkliga trosbekännelsernas både dunkla och distinkta besked om Gud.

 Vad jag kunde märka var bl.a.  att de rikliga skrift-citat som Gustavsson först presenterade för att bevisa Jesu Gudom bemöttes av Blad dels med ett personligt vittnesbörd och dels några historiska tillbakablickar . Det skrift-citat som Blad framför allt stannade vid var 4 Mos. 23:19 “ Gud är icke en människa, så att han kan ljuga, icke en människoson, så att han kan ångra något”
Blad läste detta helt i överensstämmelse med “Shma Israel” – 5 Mos 6:4-5 .
  När Gustavsson senare behandlade den frågan, så sade han att betoningen i 4 Mos. 23:19 är inte att Gud inte är en människa, utan att Gud är inte korrupt som en människa.
GT är nämligen öppet för inkarnationens möjlighet. Tanken på inkarnationen är inte absurd. Detta motiverade Gustavsson litet senare bl.a. med 1 Mos. 1:26 – 28
- -
Bloggar: 1,2,3

(OBS! Uttrycket"nisseaner" i rubriken utgör en försvenskning av "niceaner" - d.v.s. sådana som är anhängare till de fornkyrkliga tros-bekännelserna )
 

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s