Fortsätt till huvudinnehåll

nisseaner och messianer

På söndag-kvällen den 14/11 hölls alltså ett samtal i korskyrkan i Uppsala.
       Stefan Gustavsson från Credo-akademien, och Stefan Ketriel Blad från Messianska Föreningen Shalom fick först 20 minuter var för att utveckla sin syn  på vad som enligt  inledaren skulle handla om "JHWH - den evige Guden och treenighets-läran". Sedan fick de ytterligare 15 minuter var . Och i det tredje varvet fick de tio minuter var. - - 
Stefan Gustavsson respektive Stefan Blad
  Efter det framträdde en panel på tre personer som fick tillfälle att framföra sina synpunkter och ställa frågor.
  Det hela pågick i tre timmar, och under tiden för samtalet gjordes en del ytterst komplexa ansatser att komma till rätta med en del av Skriftens och de fornkyrkliga trosbekännelsernas både dunkla och distinkta besked om Gud.

 Vad jag kunde märka var bl.a.  att de rikliga skrift-citat som Gustavsson först presenterade för att bevisa Jesu Gudom bemöttes av Blad dels med ett personligt vittnesbörd och dels några historiska tillbakablickar . Det skrift-citat som Blad framför allt stannade vid var 4 Mos. 23:19 “ Gud är icke en människa, så att han kan ljuga, icke en människoson, så att han kan ångra något”
Blad läste detta helt i överensstämmelse med “Shma Israel” – 5 Mos 6:4-5 .
  När Gustavsson senare behandlade den frågan, så sade han att betoningen i 4 Mos. 23:19 är inte att Gud inte är en människa, utan att Gud är inte korrupt som en människa.
GT är nämligen öppet för inkarnationens möjlighet. Tanken på inkarnationen är inte absurd. Detta motiverade Gustavsson litet senare bl.a. med 1 Mos. 1:26 – 28
- -
Bloggar: 1,2,3

(OBS! Uttrycket"nisseaner" i rubriken utgör en försvenskning av "niceaner" - d.v.s. sådana som är anhängare till de fornkyrkliga tros-bekännelserna )
 

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

"Mariupol - hela Ukrainas smärta"

  Jag har varit där tre gånger. I Mariupol. Men det var runt tjugo år sedan. Jag har ljusa minnen från de besöken... - (Nedan - utdrag från en artikel i Unian från igår - 15/3 . I artikeln talas inte om ryssar, utan om rasjister . Det låter som en blandning av det amerikanska sättet att säga "Ryssland" på - "Rasja" -  och "rasist" ..  ) I Ryssland, som är besatt av att vinna , vill man ofta påminna om den fasansfulla fascismen för åttio år sedan. Men nu utförs analoga brott genom de för närvarande största förbrytarna i världen - rasjisterna. De ödelägger Mariupol i Ukraina och jämnar det med marken, efter att förut ha övat sig i Groznij och Aleppo.   Mariupol gav inte upp 2014 och det ger inte upp nu. Från första dagen av den storskaliga invasionen har putinterroristerna inte upphört att försöka erövra staden, som utgör en av nyckelorterna för landvägskorridoren till Krim. Men det faktum att de lokala invånarna inte mötte “befriarna” med blommor och triko

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s

KG Hammar drar blankt mot patriark Kirill

Nu prövas andarna. Flera kyrkoledare har vänt sig till den ryska kyrkans patriark, efter att Putin inledde invasionen av Ukraina i Februari. Så också ärkebiskop emeritus KG Hammar från Sverige. Hela hans brev till patriarken ligger framme på kristna, ryska hemsidor som t.ex.  " Basnitsa ": Ärkebiskop emeritus KG Hammar till patriark Kirill   Jag vänder mig direkt till ledaren för en av de största kyrkorna i världen: patriarken över Moskva och hela Rus - Kirill. Till er vänder man sig med orden “Ers helighet”. Men vad finns det för heligt i att förråda sin Herre, Jesus från Nasaret, som trädde upp mot det romerska imperiet, och som gav sitt liv för den tro han bekände ? Vad finns det för heligt i att göra vänskapen med maktens högsta representant viktigare än uppgiften att utforma Kristi efterföljelse för mer än 100 miljoner troende i Ryssland ? Hur kan man så underkasta sig makten ? Och sluta ögonen inför alla människor som har blivit dödade och stympade, inför miljoner som h