Fortsätt till huvudinnehåll

Koranen

Efter att under några dagar i följd ha läst igenom 25 av Koranens 114 suror ganska noga, i flera olika översättningar och på fyra olika europeiska språk, kastade jag ner dessa rader, mer eller mindre spontant:
Även i Bibeln finns klara besked om att göra bilder av Gud. Enligt Mose lag är det förbjudet:

Du skall icke göra dig något beläte eller någon bild, vare sig av det som är uppe i himmelen, eller av det som är nere på jorden, eller av det som är i vattnet under jorden. Du skall icke tillbedja sådana, ej heller tjäna dem; ty jag, HERREN, din Gud, är en nitälskande Gud, som hemsöker fädernas missgärning på barn och efterkommande i tredje och fjärde led, när man hatar mig, men som gör nåd med tusenden, när man älskar mig och håller mina bud.
                                                                                                   2 Mos. 20:4 - 6

Om det handlar om bilden av Gud, så var det den man inte skulle göra sig.
När jag läser Koranen så finner jag att Koranen hävdar, utropar, proklamerar och förkunnar saker och ting om Gud, som jag är benägen att hålla med om. Men minst lika mycket hävdar, utropar, proklamerar och förkunnar Koranen det som jag inte på några villkor kan instämma i.

Men: När det gäller sådant som att Gud är Skaparen, att Han äger en tron, att Han är den Allsmäktige och att ingenting undgår Honom – att Han har sänt och alltjämt sänder profeter – att Han har sänt sådana gudsmän som Noa, Daniel, Job och David .m.fl. - att Han har bestämt en räkenskapsdag, den som kallas för den Yttersta Dagen eller Domens Dag, att han har makt att uppväcka alla de döda till livet och kalla dem att göra räkenskap inför Sig.m.m.
Skulle inte detta utropas med större övertygelse och kraft?

Är det så att en intellektuell och skeptisk tradition i vår del av världen har gjort oss försagda ifråga om det som vi borde hävda med stor frimodighet och kraft - - ?
-
Ropa med Koranen att det finns en Skapare!
Ropa mot Koranen att Skaparen är inte i första hand hotfull!

Ropa med Koranen att det kommer en Domens Dag!
Ropa mot Koranen att Domens Dag består inte i att Gud Skaparen utifrån sin upphöjda tron visar sin makt att kasta i helvetet, utan i det, att Han har sänt sin Son till försoning för allas synder – Jesus Kristus – och att Han som smärtornas man tillsammans med alla sina efterföljare i alla tider i den Helige Ande´s kraft har förkunnat försoningens ord, som också är sanningens ord. Det är det ordet som kommer att vara domare på den Yttersta dagen. De som inte har tagit emot detta i tro har ingen annan tillvaro att vänta än ett evigt mörker – den andra döden.

Ropa med Koranen att Gud har sänt profeter! (Var inte också Hud en av dem?)
Ropa mot Koranen att Gud framför allt har sänt sin Son!! Ropa mot Koranen om Guds Son, att Han är dödad på korset men att Han har uppstått från de döda – allt enligt Skrifterna!!! Ropa mot Koranen om den stora förlossningen i Jesu Kristi blod!!!

Ropa mot Koranen om den Helige Ande, att Han kommer den omvände, troende lärjungen till del, som har tro på Jesus Kristus ,men avvisar Mohammed som profet!!!!

Ropa mot Koranen om Jesu Kristi församling – att dödsrikets portar inte ska bli henne övermäktiga, och att där finner de som söker frälsning den verkliga, andliga klippan.
-
- Hur många gånger ska man ropa med och hur många gånger mot?

Dagen, SvD

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

"Mariupol - hela Ukrainas smärta"

  Jag har varit där tre gånger. I Mariupol. Men det var runt tjugo år sedan. Jag har ljusa minnen från de besöken... - (Nedan - utdrag från en artikel i Unian från igår - 15/3 . I artikeln talas inte om ryssar, utan om rasjister . Det låter som en blandning av det amerikanska sättet att säga "Ryssland" på - "Rasja" -  och "rasist" ..  ) I Ryssland, som är besatt av att vinna , vill man ofta påminna om den fasansfulla fascismen för åttio år sedan. Men nu utförs analoga brott genom de för närvarande största förbrytarna i världen - rasjisterna. De ödelägger Mariupol i Ukraina och jämnar det med marken, efter att förut ha övat sig i Groznij och Aleppo.   Mariupol gav inte upp 2014 och det ger inte upp nu. Från första dagen av den storskaliga invasionen har putinterroristerna inte upphört att försöka erövra staden, som utgör en av nyckelorterna för landvägskorridoren till Krim. Men det faktum att de lokala invånarna inte mötte “befriarna” med blommor och triko

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s

KG Hammar drar blankt mot patriark Kirill

Nu prövas andarna. Flera kyrkoledare har vänt sig till den ryska kyrkans patriark, efter att Putin inledde invasionen av Ukraina i Februari. Så också ärkebiskop emeritus KG Hammar från Sverige. Hela hans brev till patriarken ligger framme på kristna, ryska hemsidor som t.ex.  " Basnitsa ": Ärkebiskop emeritus KG Hammar till patriark Kirill   Jag vänder mig direkt till ledaren för en av de största kyrkorna i världen: patriarken över Moskva och hela Rus - Kirill. Till er vänder man sig med orden “Ers helighet”. Men vad finns det för heligt i att förråda sin Herre, Jesus från Nasaret, som trädde upp mot det romerska imperiet, och som gav sitt liv för den tro han bekände ? Vad finns det för heligt i att göra vänskapen med maktens högsta representant viktigare än uppgiften att utforma Kristi efterföljelse för mer än 100 miljoner troende i Ryssland ? Hur kan man så underkasta sig makten ? Och sluta ögonen inför alla människor som har blivit dödade och stympade, inför miljoner som h